Alle artikler af Drude Morthorst Rasmussen

Voxpop: Statskundskabernes ry på CSS

Vi går op og ned ad hinanden hver dag, men har kun kontakt på dansegulvet. MED ANDRE ORD har spurgt studerende fra de andre studier på CSS om deres syn på statskundskab.

’Politter er højreorienterede mandschauvinister’, ’Psykologi består kun af piger, der prøver at finde ud af, hvad de selv fejler’, ’Sociologer er alle dem, der ikke kom ind på statskundskab’, ’Antropologer kan ikke konkludere noget fra deres alligevel ligegyldige observationsstudier’ og ’Hvem ved, hvor FSV-folkene er?’. Statskundskabere har ofte sin del af fordomme om de andre studier på CSS. Men hvad kan de andre studier, som vi ikke kan, og hvad kan de potentielt set lære af os?

Vi har større blik for det enkelte menneske

Elias Gilling Borgmann, psykologi, 7. semester

Hvad er din største fordom om statskundskabere?

Nu har jeg jo talt med en del statskundskabere efterhånden, og så får man jo afkræftet en del af de fordomme. Men det er jo sikkert sådan noget med, at I bare alle sammen vil være politikere. Eller have jeres vilje igennem på en eller anden måde, om det så er i Folketinget eller som topchef i et ministerium.

Hvad kan psykologer, som statskundskabere aldrig kommer til at kunne?
Jeg tror, at vi har større blik for det enkelte menneske og det individuelle perspektiv. Jeg tror, at vi i virkeligheden kigger på mange af de samme ting, men I kigger på det oppefra og ned, mens vi kigger på det nedefra og op. Så jeg tror, at mennesket i sin helhed og menneskets subjektive opfattelse får mere plads i psykologien.  

Hvad tænker du så, at psykologer kan lære af statskundskabere?
Jeg synes i virkeligheden, at statskundskab er super interessant. Specielt de mere strukturelle forhold, som I bliver kloge på i forhold til økonomi og politik, og hvordan mennesker organiserer sig, synes jeg er super interessant. Det ville jeg i virkeligheden godt have fyldte mere på psykologistudiet.

Der var noget med en gris eller en and

Siri Johnsen, antropologi, 1. semester på kandidaten ’Global Health’

Hvad er din største fordom om statskundskabere?

Når jeg tænker på statskundskab, så tænker jeg på tre forskellige ting: 1) Dengang der var rigtig meget drama omkring jeres rustur, hvor der havde været noget med en gris eller en and, jeg kan ikke huske, hvad det var. I er blevet omtalt som værende lidt edgy på den dårlige måde i forhold til jeres rustur, 2) Så holder I nogle meget gode fester. Jeg kender jer blandt andet fra Jacques D. og 3) Der er altid sygt mange statskundskabere i Studenterrådet for eksempel, I kan godt lide at have jeres mening derude.

Hvad kan antropologer, som statskundskabere aldrig kommer til at kunne?

I forbindelse med feltarbejde for eksempel, som antropologer gør ret meget, er der noget, som vi nok går mere i dybden med. Der er også metode på statskundskab selvfølgelig, men jeg tror, at vi går mere i dybden, når det kommer til kvalitativ dataindsamling, interviews og deltagerobservation, hvor man ofte måske vil bruge længere tid på det, end en typisk statskundskaber vil.

Hvorfor er det vigtigt?

Det er selvfølgelig vigtigt, for at man kan få et unikt indblik i de menneskers liv, som man studerer og analyserer. Så man kan få mulighed for at teste de ting, som folk siger, imod det de egentlig gør i deres hverdag.

Hvad tænker du så, at antropologer kan lære af statskundskabere?

Ikke noget. Jeg kan lige prøve at tænke over det… Vi har også ret meget politik på antropologi, men jeg ved ikke helt, hvad vi kan lære af jer. I må gerne ringe til mig, hvis I finder på noget.

I kommer kun ud i det offentlige

Benjamin Marc Landman, økonomi, 4. semester

Hvad er din største fordom om statskundskabere?

Jeg har en eller anden idé om, at tre fjerdedele af Folketinget er statskundskabere, og ellers kommer I kun ud i det offentlige. Det tror jeg, er den største fordom, som man har.

Hvad kan politter, som statskundskabere aldrig kommer til at kunne?

Matematik. Jeg ved det ikke. Nu er jeg ikke helt præcist inde i, hvad I lærer som statskundskabere. Det billede, jeg har, er, at statskundskab meget mere handler om, hvordan de politiske systemer hænger sammen […] man lærer selvfølgelig noget økonomi mere overordnet, så vidt jeg kan forstå, mens økonomi bare er ren økonomi: Okay, hvad sker der, når vi hæver skatten i forhold til arbejdsindkomsten for eksempel.

Hvad tænker du så, at politter kan lære af statskundskabere?

Jeg tror, at politter godt kunne bruge noget af det perspektiv, som man får med statskundskab. Jeg tror, at I får et bedre overbliksbillede omkring den politiske verden generelt i forhold til økonomer, som kun kender til det økonomiske, og så bliver man ligesom lidt blind. Jeg tror også, at man politisk ender med at være lidt følelseskold, det er jo også den fordom, man ofte har om økonomer.

Vi er bedre til at forstå og bygge bro

Christina Marie Christensen, folkesundhedsvidenskab, 1. semester på kandidaten

Hvad er din største fordom om statskundskabere?

Min største fordom er nok, at de tror, de er lidt bedre end de fleste andre inden for det samfundsfaglige område. Og så har jeg også lidt en formodning om, at de tror, at deres studie er lidt sværere end alle andres.

Hvad kan FSV’ere, som statskundskabere aldrig kommer til at kunne?

Jeg tror, at vi er bedre til tværfaglighed i forhold til det sundhedsvidenskabelige, fordi vi også har rigtig meget humanbiologi og sygdomslære og kan alle de fagtermer, som anvendes inden for sundhedsområdet. Derfor tror jeg, at vi er bedre til at forstå hinanden og bygge bro, hvor statskundskaberne kan være mere konkrete omkring samfundet.

Hvorfor er det vigtigt?

Hvis man gerne vil lave politik på sundhedsområdet, men ikke forstår, hvad sundhedsområdet siger, eller sundhedsområdet ikke forstår, hvad statsorganisatorerne siger, så bliver det lidt svært at blive enige om noget, og så kan der hurtigt komme mange konflikter derigennem.

Hvad tænker du så, at FSV’ere kan lære af statskundskabere?

Jeg tror, at vi kan lære enormt meget af statskundskabere. Vi har jo på ingen måde lige så meget økonomi, og jeg tror også, vi kunne lære meget omkring international politik. […] Man kan jo altid lære af hinanden.

I elsker topstyring og formålsrationalitet

Anna Ravn, sociologi, 3. semester

Hvad er din største fordom om statskundskabere?

Det er, at de er sådan nogle kolde generalister, som bare elsker topstyring, nyttemaksimering og formålsrationalitet. Som sådan siver ind i alle sektorer rundt omkring i samfundet for at topstyre det hele.

Hvad kan sociologer, som statskundskabere aldrig kommer til at kunne?

Meget konkret, så tror jeg, at sociologer er bedre til statistik. Simpelthen bare fordi man har det meget mere. Som sociolog bliver man meget stærk i at kunne se mønstre og kunne forklare de mønstre. Men kvalitativ metode forestiller jeg mig også, at vi bliver trænet meget mere i. Så jeg tror, at sociologer har en force i mere empiriske, projektorienterede undersøgelser.

Hvad tænker du så, at sociologer kan lære af statskundskabere?

Noget som jeg selv savner meget, det er sådan en grundlæggende forståelse for økonomi, og hvordan økonomiske principper fungerer og influerer vores samfund. Faktisk også jura. På den måde så tror jeg, at sociologiens force også lidt er dens ulempe: At man bliver meget dygtig til noget, men der samtidig er nogle ting, som man slet ikke overvejer, for eksempel økonomiske eller juridiske aspekter af samfundet. Jeg tror også, at sociologer nogle gange kan være lidt påpasselige med at arbejde sammen med andre fagligheder, desværre, eller det har jeg i hvert fald fornemmet. Der tror jeg, at statskundskabere måske er lidt bedre til at gribe ud.

 

Litteraturen gør fucking, hvad den vil

Litteraturen gør fucking, hvad den vil

Langt ude på Søndre Campus (tidligere kendt som KUA) kan litteraturstuderende tage kurset ’Den politiske roman i dag’, hvor pensum blandt andet består af Foucault, Fukuyama og ’I Love Dick’. MED ANDRE ORD har interviewet kandidatstuderende Anton Juul om, hvad der gør en roman politisk, og hvorfor vi overhovedet skal bekymre os om litteratur, når vi taler politik.

Hvordan vil du definere, hvad der gør en roman politisk?

Jacques Ranciere har et begreb, som han kalder for opdelingen af det sanselige. Det minder lidt om Foucaults diskursbegreb eller Butlers rammebegreb. Men det handler om, hvordan verden er organiseret, hvordan liv er organiseret i verden, i samfundet, i en given kontekst. Fordi litteratur består af sprog, så kan den nogle gange forstyrre opdelingen af det sanselige eller den ramme, som vi accepterer omkring os. Et eksempel er en forfatter, der hedder Gustave Flaubert, som skriver i 1800-tallet. Personligt er han egentlig meget apolitisk og uinteresseret i politik, men Ranciere siger, at Flauberts litteratur er politisk på den måde, at han bruger en høj stil til at skrive om noget, som egentlig er lavt, som er bønders liv og provinslivet.

Og så bliver det politisk?

Så bliver det politisk, fordi det vender det hele på hovedet. At han på den måde skriver romaner til nogle, som egentlig ikke skal læse dem. Litteratur er noget, der opstår i magtens centrum, især i Frankrig hvor teatret, dramaet og romanen er noget, man dyrker i hoffet.

Så det bliver politisk, fordi det går på tværs og forstyrrer den orden?

Ja, fordi det både forstyrrer den etablerede litterære orden: Hvem kan læse bøger? Men også skildrer noget andet, end hvad litteraturen egentlig er ment til.

’The Handmaid’s Tale’ på pensum

Hvad siger en nyere roman som Margaret Atwoods ’The Handmaid’s Tale’ om det politiske?

Margaret Atwood fremskriver en dystopi, hvor en radikal, kristen organisation har overtaget magten i USA for at deale med en klimakrise. Den har manifesteret sig i menneskene på den måde, at der er en infertilitetsepidemi på færde. Det er blevet svært overhovedet at føde børn, og hvis man ikke kan føde børn, så er det vanskeligt at videreføre samfundet. Det er svært at forestille sig en fremtid. Men dystopien – og derfor også utopien – er politisk, fordi den kaster en fremtid op, som man så kan forholde sig til i et politisk klima, hvor kimen til de her ting måske allerede ligger.

The Handmaid’s Tale er skrevet i 1980’erne, og Atwood skriver selv i efterordet, at hun reagerer på nogle radikale kristne, der fik mere magt i den tidsperiode i USA. Det er den kvalitet, som litteraturen har, at det også handler om at forestille sig verdener, bebo de verdener med nogle mennesker og organisere dem: Hvis man var organisator for en verden, hvordan ville den så se ud?

Det personlige er politisk

Det er meget tydeligt, at The Handmaid’s Tale er politisk. Vi kan alle sammen trække nogle tråde til politiske fænomener, vi ser ude i samfundet lige nu. Men er der andre romaner, hvor der er mere fokus på individet, og det politiske ikke er så klart?

Der er også politiske romaner, der handler om personlige erfaringer. Tyvens Dagbog af Jean Genet handler om Jeans egne erfaringer som tyv og trækkerdreng i 1930’erne og hans vagabondliv i Paris. Den kan være politisk, hvis man kender udgivelseshistorien: Der er en oprindelig udgave, som blev udgivet i 400 eksemplarer i et lille obskurt forlag i Schweiz, men da det store, franske forlag, Gallimard, pludselig gerne ville udgive hele hans samlede værker, så blev han bedt om at omskrive nogle passager, som var meget seksuelt eksplicitte. Han skriver om homosex: mænd, der har sex med mænd. Det viser på en meget konkret måde, hvordan nogle erfaringer ikke kan siges eller ikke må skrives til offentligheden. På den måde kan det personlige også blive politisk, fordi det handler om, hvilke erfaringer, der har plads i den offentlige sfære; hvad man tænker, at den offentlige sfære kan klare eller kan læse. På den måde kan en roman, som handler om ét menneske og det menneskes liv, også være politisk. Ligesom feminismen i 1970’erne siger, at det personlige er politisk.

The end of history?

Jeg var inde at læse i jeres kursusbeskrivelse, og der står, at bøgerne er udvalgt efter spørgsmålet: ’Har romanen i dag opgivet troen på sig selv, og ikke blot på sin egen fremtid, men også på verdens fremtid, på fremtidens fremtid?’ Hvad betyder det?

Der løber en stærk kapitalismekritisk åre igennem kurset og igennem hele faget litteraturvidenskab. Det handler på en måde om verdenshistorien: Med murens fald skriver Francis Fukuyama et essay om, at det var slutningen på historien, fordi der nu ikke længere er nogen ideologisk kamp til at drive historien fremad, og det betyder, at fremtiden ikke er anderledes end nutiden. Der bliver kun mere af det samme. Tiden er ligesom låst fast i det kapitalistiske system, og det er den af forskellige årsager. En anden teoretiker, Fredric Jameson, som vi læser i forbindelse med utopier, skriver et sted, at det er nemmere at forestille sig verdens undergang – som vi ser i diverse apokalyptiske dystopier – end at forestille sig enden på den liberale kapitalisme.

Betyder det så, at romaner i dag kun kan være melankolske?

Nogle af dem er i hvert fald. At det handler om at identificere en modløshed i samtiden, så man i forbindelse med kapitalismen kan tale om, at vores forestillingsverdener måske er fuldstændigt udmattede. At mennesker bliver fuldstændigt udmattede i det her system, som på mange måder baserer sig på ulighed og skaber ulighed, eller som der i hvert fald er mange problemer ved.

Dystopien som håb for fremtiden

Er der ikke nogen af jeres tekster eller romaner, der så giver håb for fremtiden?

Jo. Selvom Margaret Atwood fremskriver en dystopi, som på mange måder er helt håbløs, så er der en implicit pointe i, at vi godt kan modarbejde det. Tit gør litteraturen os opmærksom på noget, fordi det fremmedgør os over for et fænomen. Det er i hvert fald et virkemiddel, som litteraturen kan bruge: at man kan forstå noget i et andet sprog. Så snart du kan pille noget løs fra dets ’mægtighed’ – at du kan forestille dig, at noget kunne være anderledes – så kan du også frisætte din fantasi eller forestilling og reelt forestille dig en fremtid, som ikke bare er mere af det samme. Det går jeg i hvert fald personligt meget op i: At der for eksempel i teoretiske grene, som queer-teori og feminismens kritik, er et underliggende håb om, at kritikken af det nuværende kan føre noget andet med sig. Hvis den ikke kunne det, så ville det jo ikke give nogen mening at udføre den kritik. Jeg tænker, at litteratur må gøre lige præcis hvad den vil – det gør den jo, den gør fucking, hvad den vil – og så kan man som litterat eller læser bare læse bøgerne, man behøver jo ikke nødvendigvis at være enig med dem. Men romanerne fortæller os jo et eller andet, og det må man tale om.

Anton Juul er i gang med sit første semester af kandidaten på litteraturvidenskab. Han har studeret på Université Paris VIII og i den forbindelse lavet research til den danske udgave af Jean Genets ’Tyvens dagbog’. I sin fritid danser han ballet og forfatter prosa og poesi.

 

ANTON ANBEFALER

Margaret Atwood: The Handmaid’s Tale

Fortælling om tjenerinden Offred og hendes vej ind og eksistens i et dystopisk og radikalt, kristent samfund, hvor fertile kvinders eneste arbejde er reproduktion.

Ursula K. le Guin: Akaciefrøenes Forfattere

Undersøgelser af myrelitteratur, pingvinpoesi og naturens fantastiske skaberkraft og agens.

Jean Genet: Tyvens Dagbog

Den nedrige tyv og prostituerede bøsse, Jeans, dagbogsoptegnelser fra 1930’erne og en vagabondtilværelse fyldt med masochistisk ydmygelse og seksuel fryd.

Annie Proulx: Barkskins

En episk, historisk fabulation over nedfældningen af de boreale skove, ødelæggelsen af det oprindelige folks territorier og USA’s og Canadas fødsel.

DET SKER: UGE 47

DET SKER: UGE 47

MANDAG

I denne uge løber det årlige universitetsvalg af stablen, og du kan få lov til at vælge kandidater til at repræsentere dig i Studienævnet, Akademisk råd, Institutrådet og Bestyrelsen. Aktive Statskundskabere spiller på alle heste for at få fat i dit kryds og ikke mindst få stemmeprocenten op over de 38,3 %. Det var valgdeltagelsen sidste år til valg af Studienævnet på instituttet og i øvrigt den højeste stemmeprocent på hele KU. I anledning af valget har foreningen fået fat i den nyeste professor på instituttet, nemlig selveste Lars Tønder! Professoren skal tale om koblingen mellem demokrati og universitet, og kommer forhåbentligt til at inddrage sin tidligere forskning om radikalt demokrati. God inspiration til en kommende eksamensopgave i DAK eller NF, og det i kombi med gratis aftensmad. Så bliver det ikke bedre.

Demokrati og universitet v. Lars Tønder. CSS 4.1.24. Kl. 17.30-18.30.

TIRSDAG

Den store valgdag er endelig oprindet! Nu er det slut med gratis kaffe og levende valgplakater på CSS. Du skal op på den nærmeste skole at sætte dit måske første kryds til Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune eller Byrådet på Frederiksberg. Husk at nyd din demokratiske pligt, træk vejret dybt inde i stemmeboksen, og hils på dine venner, som rækker dig stemmesedlen som valgtilforordnede. Måske tog du forskud på valgfesten i lørdags, men tirsdag aften kan du afprøve den ægte vare. Alle partier fejrer aftenen separat og holder taler og holder vejret på skift, indtil stemmerne er talt op. Du kan blandt andet smutte forbi Enhedslisten i Søpavillonen, Alternativet på Monastic, DSU på Det Elektriske Hjørne eller VU på Guldhornene. Du kan også indtage dit valgflæsk på Huset-KBH, hvor Red Barnet Ungdom og en række komikere afholder Københavns sjoveste valgfest.

Københavns sjoveste valgfest på Huset-KBH. Huset KBH. Kl. 19.30-23.30.

ONSDAG

Aktive Statskundskabere fortsætter onsdag deres aktive tilstedeværelse på campus med den årlige julevalgsbanko! Du kan for (måske) første gang i år få lov til at køre gløgg ned i halsen til lyden af Mariah Careys ’All I Want for Christmas Is You’ på repeat. Så troede du måske, at det ikke kunne blive bedre, men der er faktisk også spændende præmier på højkant til de allerheldigste. Aktive Statskundskabere pynter Kommunen op til full-size nisselandskab, og sørger for underholdende banko-oplæsere. Perfekt måde at forberede sig på en december måned i hhv. jule- og eksamenshelvedets tegn.

AS’s traditionsrige julevalgsbanko. Kommunen. Kl. 17.00-22.00.

TORSDAG

Politologisk Filmklub kommer langt omkring i deres kamp for at brødføde statskundskaberne med kvalitetsfilm. Denne torsdag viser de det prisvindende drama ’Harmonium’, hvor du kan blive klogere på japansk familieliv. Er det politologisk? Vi får at se. Samme tid skal Knud Romer interviewe Mads Brügger om hans nyeste dokumentariske bog i Politikens Boghal. Bogen omhandler datoen 11.11.11, hvor den danskargentinske playboy Pierre Flensborg anklages for at smugle Gadaffis søn over grænsen i Mexico. Politiken har kaldt den vanvittig, Information har kaldt den surrealistisk. MED ANDRE ORD tænker, at makkerparret Brügger og Romer nok næppe gør hele situationen mindre interessant.

Filmvisning: Harmonium. CSS. Kl. 17.00-20.00.
Mads Brügger og Knud Romer om 11.11.11
. Politikens Boghal. Kl. 17.30-18.30.

FREDAG

Sociologernes festforening ’Baumændene’ har tilsyneladende gjort det til deres mission at feste alle kapitalistiske helligdage væk. Denne gang tager de stærkt ironiske værktøjer i brug og fejrer Black Friday med en såkaldt Forbrugsfest! Der er VANVITTIGE tilbud og fremmedgjorte bartendere bag Katedralens bardisk, så din aften skal nok ramme sin pareto-ligevægt. For at gøre natten ekstra efficient, kan du pendle mellem hele tre fester på CSS. Du kan sikre aften/natmaden i Pedalarmen, hvor der serveres Øl & Toast (og irsk kaffe) til lyden af cykellapning. Du kan også smutte forbi Kommunen, hvor russerne på Psykologi holder russisk julefrokost- og BARbushkafest. En enestående mulighed for at teste om sociologernes famøse white russians tåler konkurrence fra andre studier. Nazdarovia!

Øl & Toast vol. 3. Pedalarmen. Kl. 15.00-00.00.
Forbrugsfest! Baumændene inviterer. Katedralen. Kl. 21.00-05.00.
BARbushka – Det BAR’ koldt. Kommunen. Kl. 20.30-02.45.  

SØNDAG

Det er søndag, og du er lidt træt oven på weekendens strabadser. Heldigvis bugner København af årets julemarkeder, og med kun 5 dage til december (og dertilhørende julekalender) kan du sagtens tillade dig at gå all-in på Julen 2017. På KADK kan du erhverve dig attraktivt (og billigt) kunsthåndværk og kunst fra kunsthåndværkere og kunstnere in spe, og genoverveje hvorfor du aldrig tog din bloggerkarriere seriøst. I Nordvestkvarteret holder Ungdommens Røde Kors juleloppemarked, og du kan både se selveste julemanden og deltage i juleworkshops, mens du shopper secondhand og drikker varm kakao. Det er da hyggeligt.

KADK Julemarked 2017. KADK. Kl. 10.00-17.00.
Juleloppemarked. Ungdommens Røde Kors. Kl. 11.00-16.00.

DET SKER: UGE 46

DET SKER: UGE 46

MANDAG

Som kommunalvalget nærmer sig, kommer byens politikere også tættere på CSS. Denne mandag er det ikke bare ungdomspolitikerne, der er blevet sendt ud for at dekorere din cykel med politisk bevidste sadelovertræk. Det er lykkedes PoKo (Politik og Kommunikation) at samle alle spidskandidaterne til en valgdebat. Eller, det vil sige, næsten alle. Mia Nygaard fra Radikale Venstre erstattes af partikammeraten Tommy Petersen. Hvis du gerne vil tage den ophedede debat om luftforurening på de københavnske cykelstier til det næste niveau, så har VICE BIO forpremiere på Al Gores nye dokumentar ’An Inconvenient Sequel: Truth to Power’. Verden brænder, smelter og drukner – det er ægte amerikansk patos, så det batter!

Valgdebat på KU  – Kampen om København. CSS Chr. Hansen. Kl. 16.00-18.00
VICE BIO forpremiere: An Inconvenient Sequel – Truth to Power. Empire Bio. Kl. 18.45-21.00

TIRSDAG

Tirsdag starter som altid ekstra lækkert ud med morgensang i selskab med Verdens Bedste Tirsdag. Det foregår i Kommunen, hvor du kan varme stemmebåndet op med en kombination af friskbrygget kaffe og november-melodier. Tirsdag byder også på opstartsmøde for næste års Campusdag. Denne gang bliver den spektakulære endagsfestival afholdt den 5. maj, og du kan som medlem af et Campusdagsudvalg potentielt set blive personen, der skal kontakte Rene Dif og hans foodtruck. Heldige asen. Selvom Campusdagen involverer alle fakultetets studier, har Jacques D.’s bestyrelse, de seneste år, været hovedaktør for forehavendet. Du kan give dem en værdsat hånd med projektet og få lov til at sætte lige præcis dit aftryk på en vigtig dag for studielivet på CSS.

Morgensang med Verdens Bedste Tirsdag. Kommunen. Kl. 7.50
Opstartsdag for Campusdag 2018. CSS 4.1.18. Kl. 17.00-19.00.

ONSDAG

Denne onsdag kan du komme helt tæt på to store, kulturelle, internationale fænomener. Den tyske filosof og samfundskritiker Peter Sloterdjik taler (på tysk) om sin nye bog ’Nach Gott’ i Den Sorte Diamant. Sloterdjik blev lidt af en stjernefilosof efter udgivelsen af ’Kritikken af den kyniske fornuft’ engang i 1983 og kombinerer gerne Diogenes med Hegel og Heidegger. Princess Nokias filosofiske fundament læner sig nok nærmere op ad Foucault og Butler, når hun rapper om ’Tomboys’ og ’Ghetto Witches’. Den kvindelige rapper fra Spanish Harlem optræder denne gang på Vega og er kendt for sin iltre no-bullshit-attitude. Sidste gang hun optrådte i København forlangte hun, at en (heteroseksuel, ciskønnet, hvid) mand blev smidt ud fra koncerten på Sigurdsgade. Forhåbentligt er hun i ligeså godt humør denne onsdag aften.

Peter Sloterdijk (DE). Den Sorte Diamant. Kl. 20.00-21.30
Princess Nokia (US). Vega. Kl. 20.00-23.30

TORSDAG

Din torsdag står i et dybsindigt tegn, fordi du selvfølgelig skal til release på en bog om en af tidens hotte filosofiske bevægelser. Det handler om spekulativ realisme og menneskets vilkår i den antropocæne epoke – om det ikkemenneskelige og ’det store udenfor’. Der er vin og snacks og garanti for langhårede snakke, der vil gøre alle dine rullekravebærende venner grønne af misundelse. Mere konkret og lige så aktuelt holder Ritt Bjerregaard samme dag foredrag for Stats-lit. Det kommer til at handle om Hanne-Vibeke Holsts nyeste roman, men Ritt har også taget sin nye biografi med i tasken, så mon ikke der kommer nogle saftige politikerhistorier på bordet. Selvbiografien fik lunkne anmeldelser tilbage i august måned, men den tidligere overborgmester plejer alligevel at være fremragende selskab.

Release for ’Spekulativ Realisme: En introduktion’. Møllegades Boghandel. Kl. 16.00-19.00
Ritt Bjerregaard – litterært foredrag om ’Som pesten’. CSS 1.1.18. Kl. 17.00

FREDAG

På fredag genopstår det fysiske MED ANDRE ORD-magasin efter et langt års pause! Vi holder release på det nye blad og står bag Jacques-D’et-er-sgu-da-blevet-tid-til-en-fredagsøl. Udgivelsen sætter spot på temaet ’PÅ TVÆRS’, og vi udforsker blandt andet den mulige sammenhæng mellem størrelsen på din biceps og din holdning til fordelingspolitik. Du kan også læse om marxisten Magnus, der forudsiger kapitalismens undergang eller komme lidt tættere på lektor Asmus Leth Olsen, når vi spørger ind til hans helt særlige forhold til Aarhus. På redaktionen glæder vi os afsindigt til at vise dig, hvad vi har brygget på de sidste mange måneder! Efter en fadøl eller fem kan du roligt tage bladet under armen og slentre hen til Statens Museum for Kunst (SMK), som afholder årets sidste SMK Fridays. De byder på film, musik og art talks, der alle cirkler omkring feministiske praksisser i kunsten, og så er hele herligheden fuldkommen gratis. En oplagt mulighed for at få et skud kultur, der ikke dræner pengepungen.

Release: MED ANDRE ORD // PÅ TVÆRS. Jacques D. Kl. 14.00-17.00
SMK Fridays: CUT The GAP. Statens Museum for Kunst. Kl. 16.00- 22.00

LØRDAG

Lørdag inviterer de allernyeste statskundskabere til Russerbar i Kommunen. Inden du rammer floor, kan du varme op til nattens hede dans med intellektuelle diskussioner på Københavns Hovedbibliotek. To europæiske tænkere leverer hver deres manifest for Europas fremtid og den europæiske ide under overskriften ’Europa – Manifest’. Nina Power og Jörg Schaub er begge iboende kritiske, men hvor Nina Power har sit afsæt i film, kunst og feminisme foretrækker Jörg Schaub at beskæftige sig med idealismekritik og Frankfurterskolen. Forhåbentligt har de to anerkendte forskere nogle stærke visioner for vor kære verdensdel. Således opstemt kan du tage forskud på den kommunale valgfest med hjælp fra russerholdene Kina17, Cuba, Kenya, New Zealand og Nepal. De fem hold repræsenterer lørdag aften hvert deres parti og har lovet at gøre floor farligt med potentielle valghits.

Europa – Manifest! #3: Nina Power & Jörg Schaub. Københavns Hovedbibliotek. Kl. 17.00-19.00
Russerbar – Valgfest. Kommunen. Kl. 20.00-03.00

SØNDAG

Podcastgenren har de seneste år grebet om sig i en sådan grad, at selv MED ANDRE ORD kan sende lydbølger ud i interspace om statskundskabens habitus. Denne søndag og mandag rykker branchens bedste podcastere ind i Skuespillerhuset til Podcast Festival 2017, og du kan folde ørerne ud til lyd fra blandt andet Anders & Anders, Ludermanifestet eller Politikens Poptillæg. Der er uanede muligheder for at få gode grin eller ny viden med på vejen om det fremadbrusende fænomen. Har du lidt for ondt i håret til at begive dig ind i Det Kongelige Teater, er der DM i gløgg i Torvehallerne. Som kendt fra diverse skiferier, er en portion skoldhed vin med rosiner og krydderier ideel til at kurere både kropslige og moralske tømmermænd.

Podcast Festival 2017. Skuespillerhuset. Kl. 10.00-22.00
DM I GLØGG. Torvehallerne. Kl. 12.30-16.00

DET SKER: UGE 45

DET SKER: UGE 45

MANDAG

Du har præcis to uger til at beslutte dig for, hvor dit kryds skal placeres til Kommunalvalget (KV17) i år. Det bliver to uger, hvor du enten kan kæmpe dig gennem valgmøde efter valgmøde eller tage en tilfældig TV2-test, som du har snublet over på det store, fede internet. Hvis du interesserer dig for asyl- og flygtningedebatten, så afholder Dansk Flygtningehjælps Ungdom en række arrangementer op til valget. Denne mandag viser de TV2-dokumentaren ’Mon De Kommer Om Natten’. Filmen handler om en 14-årig afghansk pige og hendes liv som afvist asylansøger i det danske samfund. Den efterfølges af et oplæg ved debattør Tarek Ziad Hussein om KV17, og du kan således blive klogere på kommunalvalgets betydning for det omdiskuterede emne.   

Vi stemmer i Kbh #2: Flugttanker med oplæg. VerdensKulturCentret. Kl. 19.30-21.00.

TIRSDAG

Tirsdag kan du fortsætte din KV17-Tour de Force på Studenterhuset, hvor der er paneldebat om studielivet i København og Frederiksberg Kommune. Måske en god idé, hvis du vil undgå at sætte din politiske lid til en tilfældig internettest eller bare virke en smule troværdig som statskundskabsstuderende. Én af paneldeltagerne er også statskundskabsstuderende, Anne Valentina Bertelsen. Hun og de andre politikere ved højst sandsynligt lidt mere om KV17’s betydning for studerende end dig. Drømmer du dig væk fra hverdagen med bryllupsskandaler og valgslogans i varierende kvalitet, kan du møde forfatter Asger Røjle Christensen i Politikens Boghal. Han har skrevet en bog om den japanske hverdag, og den har fået herlige anmeldelser.

Debat om Studieliv i København. Studenterhuset. Kl. 18.45-21.00.
Seikatsu – Japansk hverdag. Politikens Boghal. Kl. 17.00-18.00.

ONSDAG

Har du altid drømt om tage pis på en politiker på Bremens scene? Så skal du dukke op til Statskundskabsrevyens infomøde på onsdag! I år er der lidt flere billetter til publikum at kæmpe om, for revyen flytter ud af Chr. Hansen og ind i Bremen Teater! Ejer du hverken humor eller en tone i livet, er der både brug for dansere, sminkører, sy- og byggepersoner samt HR/PR-folk til at få Statskundskabsrevyen til at være mere end en ensom soire for tomme sale. Er du mere tilpas med at ytre dine holdninger fra en computerskærm, kan du tage til åben aften på Kritikerskolen. Politiken har i tidens løb fostret en hel læserbrevshær, og hvis du ikke nåede at ansøge til debattør- og kritikerskolen i gymnasietiden, kan du lave om på det nu. Aftenen handler om årets to buzzwords – populisme og fake news – og både Stine Bosse, Henrik Dahl og Vincent Hendricks står på deltagerlisten.

Infomøde om Statskundskabsrevyen 2018. Jacques D. Kl. 17.00-21.00.
Åben aften på Kritikerskolen. Politikens Hus. Kl. 17.00-20.00.

TORSDAG

Torsdag kan du blive klogere på to relativt specifikke og kapitalismekritiske emner. Tænketanken Frej har inviteret en række eksperter ind for at diskutere havbrug og dens forurenende effekter. Dansk Akvakultur sponsorerer mad (fisk forhåbentligt), og du kan med fordel granske din hjerne for mikro/makroøkonomiske begreber om det frie markeds clinch med miljøet. International Debat kigger samme dag nærmere på, hvordan økonomisk vækst clasher med demokratiske idealer i Østafrika. De har inviteret Christian Friis Bach og en række forskere til at diskutere, hvor fordelagtigt kapitalismens væksteventyr egentlig er, hvis det ikke kommer lokalbefolkningen til gode. Karl Marx vender sig videre i graven.

Havbrug: Forurenende forretning? Festauditoriet, Frederiksberg Campus. Kl. 17.30-20.00.
Østafrika – fremskrift eller demokratisk forfald? CSS 1.1.18. Kl. 17.00-19.00.

FREDAG

Politologisk Filmklub kan andet end at være politologiske og gentager fredag deres succes med kultfilmvisning fra Campusdagen. Denne gang skal du ikke se verdens dårligste film (’The Room’) og kaste med skeer, men i stedet lære ’The Dude’ og hans forkærlighed for White Russians at kende. Foreningen udvider således kult-repertoiret med selveste The Big Lebowski, der altid tåler en ekstra visning og samtidig efterlader dig mega klar til fredagsbar. Konceptet er nemlig en såkaldt drink-along, hvor du kan svælge i hvide eller sorte russere afhængigt af din tarms relation til laktose. Så fat morgenkåben og bowlingkuglen, og start din bytur i Jacques D..

Apolitisk filmvisning: The Big Lebowski feat. White Russians. CSS. Kl. 18.00-23.00.  

LØRDAG

Vi vil måske ikke alle stå ved det, men der en grund til, at Statskundskab kaldes en politikerfabrik. På lørdag kan du i Jacques D. møde tre statskundskabsstuderende, der kombinerer pensumlæsning med kommunalvalgkamp. Sjovt nok stiller både Laura Rosenvinge, Malte Mathies Løcke og Julie Frøhlich op for Socialdemokratiet, og du skal nok forvente, at din landskamp bliver krydret med lidt frihed, lighed og solidaritet. Har du virkelig brug for at få din lørdag til at gå, kan du også tage til 15-timers lytte-event i Den Sorte Diamant. Performance-kunstneren Marina Abramovic gør ingenting halvt, og du kan altså høre hendes biografi udfolde sig i alle lørdagens vågne timer. Interessant!

Valgbar i Jacques D + Landskamp. Jacques D. Kl. 19.00-02.00.
Curated by Marina Abramovic #1: Long-durational listening event. Den Sorte Diamant. Kl. 09.00-01.00.

SØNDAG

Søndag formiddag kan du skifte brunch ud med gratis filmvisning på Grand teatret. Den Oscar-nominerede instruktør Hanna Polak har i 14 år fulgt en gruppe børn på en losseplads uden for Moskva, og nu samler en gruppe danske unge ind til ét af de børn, der sidenhen er blevet mor til sit eget. ’Børnene på Putins losseplads’ skildrer den voldsomme ulighed, der kendetegner det russiske samfund, og som er lidt nemmere at relatere sig til end slumkvartererne omkring Indiens affaldsbjerge. Har du svært ved at forholde dig til ekstrem armod i det tidligere USSR på en hellig søndag, kan du være mere navlepillende i selskab med Knud Romer på BIBLIOTEKET i Nordvest. Til Lig&Lyt med forfatteren kan du høre om forfatteren indtil videre uudgivede ’Kort til Paradis’ og skylle oplevelsen ned med gratis kaffe og croissant.

Gratis filmvisning – Børnene på Putins losseplads. Grand teatret. Kl. 10.00-11.30.
Lig&Lyt til Knud Romer. BIBLIOTEKET. Kl. 11.00-13.00.

DET SKER: UGE 44

DET SKER: UGE 44

MANDAG

Kan man netværke om humanitære kriser i Mellemøsten? Hvis man har et center med en brandgod forkortelse, så kan man åbenbart godt. COPE (Copenhagen Center for Disaster Research) har mandag inviteret den maltesiske journalist og forfatter Karl Schembri til CSS for at tale om, hvordan regionale og globale medier skildrer humanitære kriser i Syrien, Irak, Yemen og Palæstina. Schembri har beskæftiget sig med flere af de humanitære kriser, både som journalist i udsatte områder og medierådgiver i Oxfam og RedBarnet. Nu rådgiver han Norwegien Refugee Council om kriser i Mellemøsten, og er således godt rustet til at kritisere medieverdenens narrativer om emnet. COPE sørger for snacks og drinks til ´student/disaster-interested-friendly-prices´.

COPE Socials 2: Reporting from Chaos. CSS. Kl. 16.00-18.00.

TIRSDAG

Udnyt din ekstra times morgenlys og tag til morgensang i Kommunen. Verdens Bedste Tirsdag ruller keyboard og musikalske klassikere ud kl. 7.45, og det eneste, du skal gøre, er at stemme i. Senere på dagen kan du udforske CBS og blive klogere på krisekommunikation sammen med den tværfaglige forening PoKo (Politik og Kommunikation). De har inviteret Kim Larsen fra Danske Bank og Helle Huss fra KMD (leverandør af IT-løsninger til den offentlige sektor og erhverv) til at give deres besyv med på shitstorms, og hvordan man får dem til at lægge sig. Særligt nyttigt hvis du har planer om at have din daglige gang på Christiansborg en dag.

Morgensang med Verdens Bedste Tirsdag. Kommunen. Kl. 7.45.
Bliv klogere på krisekommunikation. CBS SP202. Kl. 18.00-19.30. 

ONSDAG

Onsdag aften inviterer Europæisk Ungdom København til filmaften i Jacques D., hvor de viser den prisvindende tyske film ’Almanya – Velkommen til Tyskland’. Aftenens film skildrer tre generationer af tyrkiske indvandrere i Tyskland, og bearbejder spørgsmål om kulturel identitet og integration på humoristisk vis. Et aktuelt emne set i lyset af det seneste Forbundsdagvalg i Angela Merkels moderland, hvor det indvandrerkritiske parti AfD stormede ind i den tyske Forbundsdag. Glæd dig til et overflødighedshorn af snacks og tyske gloser, når endnu en forening udfordrer PoFi’s filmmonopol.

Filmaften i Jacques D. JD. Kl. 18.30-21.00.

TORSDAG

Man skulle tro, at Torsdagsbaren efterhånden var løbet tør for gode idéer. Men det virker ikke til at være tilfældet, og på torsdag hiver psykologerne en gammel kending op af rullekrave-ærmet: KLUB 100. Fra præcis klokken 19.30 kan du genoplive dine gamle gymnasie-traumer med fænomenet (potentielt tilføjet et bedre soundtrack). Har du ikke stiftet bekendtskab med de 100 minutter endnu, kan du se frem til 100 ølshots, 100 hits og 100 gange tømmermænd fredag morgen. Vel mødt!

Torsdagsbaren præsenterer: KLUB 100. Kl. 18.00-03.00

FREDAG

Skal du ikke hjem til provinsen og deltage i årets begivenhed, J-dag, er der også masser af festlige fredagsbarer i Indre By. I Skuespilhuset inviterer RÆSON til Politisk Salon med ingen mindre end Søren Pind og Morten Østergaard, der vil snakke om deres visioner for fremtiden. MED ANDRE ORD tænker, at Anne Mee Allerslev bliver nævnt. Du kan også hænge ud med udenrigskorrespondancens grand old lady, når Ulla Terkelsen taler udenrigspolitik på Paludans – og der er billige fadøl på højkant. Således opstemt er der rig mulighed for at smutte forbi Baumændendes (Sociologernes festforening) anti-kapitalistiske Påskefest!. De kommer nok til at sælge en eller anden form for alkoholisk drikkelse, bare ikke (kapitalistiske) juleøl. Katedralen plejer at være hjem for ét af CSS’ bedste floors og dertil svedigste DJ-sets, så du kan snildt kridte kommuneskoene til et påsketema her midt i november.

Politisk Salon – med Søren Pind og Morten Østergaard. Det Kongelige Teater. Kl. 16.30-18.00.
Fredagsbar med Ulla Terkelsen. Paludans bogcafé og antikvariat. Kl. 16.00-19.00.
Påskefest! Baumændende inviterer. CSS Katedralen. Kl. 21.00-04.00.

DET SKER: UGE 43

DET SKER: UGE 43

MANDAG

Det prisbelønnede podcastfænomen Third Ear besøger Uniradion på Studenterhuset. Det digitale magasin står bag ’Kvinden med den store kuffert’ og har lavet dokumentariske serier om alt fra Scientology til Jakob Sheikh. Fælles for alle deres podcasts er, at de dyrker den gode historie helt ned i detaljen. Én af skaberne bag Third Ear – Tim Hinman – fortæller om podcastens delelementer, og Uniradion byder både på snacks og kaffe. Arrangementet er først og fremmest for medlemmer af Uniradioen, men hvis du skriver dig på ventelisten i en ruf, kan det være, at du kan få lov til at komme med alligevel.

Bag om podcasten med Tim Hinman fra Third Ear. Studenterhuset. Kl. 18.00-21.00

TIRSDAG

Kritisk Politologisk Studiekreds går ind i sin anden sæson og lægger hårdt ud med at læse uddrag af David Harveys ’Seventeen Contradictions and the End of Capitalism’. Som titlen antyder, er Harvey rødglødende marxist og sætter i værket fokus på ulighed, klimakrise og samfundets interne konflikter. Du kan stadig lige nå at melde dig ind i deres Facebook-gruppe og opdage, hvorfor det er værd at være kritisk politolog. Hvis du er mere interesseret i at kritisere Trump og Brexit, så holder Professor Stuart Ward oplæg om Storbritanniens relation til USA som en del af EURECOs forelæsningsrække.

KPS læser: David Harveys Seventeen Contradictions. CSS. Kl. 17.15
#4: Theresa, Trump & the transition to Global Britain. CSS 35.3.12. Kl. 16.15-18.00.

ONSDAG

Denne måned markerer 100-året for Oktoberrevolutionen, der virkeliggjorde kommunismen og dens – i bogstaveligste forstand – revolutionerende ideologi. Arbejdermuseet har selvfølgelig begået en udstilling om emnet, og onsdag er der fernisering med gratis entré, diverse taler og forfriskninger (læs: gratis vin). Derefter kan du slentre hen til Cinemateket, der som led i en længere USSR-serie sætter spot på propagandakunst. Her kan du blandt andet nyde én af Stalins yndlingsfilm ’Chapaev’ (1934), der, selv 83 år senere, scorer 71% på filmanmeldersiden Rotten Tomatoes.

Udstillingsåbning: Revolution. Октября 1917. Arbejdermuseet. Kl. 16.00-18.00
Film & foredrag: Sovjetisk propagandakunst + Chapaev (1934). Cinemateket. Kl. 19.00-21.00

TORSDAG

Ender du tit med at øve riffs i stedet for at læse Weber? Drømmer du om at slappe din bas i et muse-coverband ved siden af ministeriejobbet? Så er der formidable nyheder til dig! Torsdag fyrer Café Kommunen op for jam-aften. Grib trompeten, trianglen eller trombonen og kom ned og fejr lillefredag med den berygtede kombination af disko, folkekøkken og irsk kaffe. Hvis du springer happy hour over, kan du lige nå Centre for European Politics’ talk om sociale medier og politisk ekstremisme. Forskere fra New York University og University of Vienna er inviteret til at tale om sammenhængen mellem de to begreber og hvordan de kan påvirke Europas fremtid. Så er der lagt i ovnen til en festlig aften!

Jam i kommunen feat. DISKOdrengene. Kommunen. Kl. 17.00-22.00
Public Talk about Social Media and Political Extremism. CSS 1.1.18. Kl. 16.15-18.00

FREDAG

Et år er gået siden sidst og en ny JD-bestyrelse skal vælges ind. Den kommende bestyrelse er allerede sikret statskundskabs første formandskab bestående af intet mindre end 100% kvinder. I lyset af fredsvalget til forkvinde og næstforkvinde, stiller Astrid Brink Knudsen sig i spidsen for JD, mens Matilde Frederikke Nilsson stiller sig på taburetten som næstforkvinde. Hurra for dem og hurra for alle damer på statskundskab! Der er dog stadig kampvalg om både posten til kasserer og de menige bestyrelsespladser, så der vil være masser af mulighed for at høre en brandgod brandtale eller ni! Generalforsamlingen rykker ud af JD og over til bygning 35, så for en gangs skyld skulle der være mere end bare hjerterum (og halvlunkne øl) til alle interesserede. Duk op og se et guldølsfikseret deltagerdemokrati udspille sig for fuld udblæsning. Det er fabelagtigt.

Generalforsamling i JD. CSS 35.01.44. Kl. 17.00

LØRDAG

I stedet for at overgive dig til storfænomenet Halloween kan du lørdag eftermiddag ride på den nyfundne anti-amerikaniseringsbølge og hengive dig til kunsten istedet. Teaterforeningen Det Dramatiske Udgangspunkt laver såkaldt teatersatire over den skandinaviske konsensuskultur, der er gennemsyret af neoliberal markedsfilosofi. I teaterstykket ’The Cocka Hola Company’ sponsorer hovedpersonernes pornoproduktioner deres politiske aktioner. Det er moderne systemkritik på et helt nyt plan. Kan du finde seks venner, der også boykotter udklædningsfesten, så koster billetten kun 40 kroner.

The Cocka Hola Company. 21. okt.-14. nov. Teater Sort/Hvid. Lørdag kl. 17.00

SØNDAG

Allerede fredag starter MIX COPENHAGEN 2017 – Københavns LGBTQ-filmfestival – og ti dage frem er der dømt film, debat, talks og fest i hhv. Cinemateket, Empire Bio og Warehouse9. Søndag kan du leve dig ind i historier om LGBTQ-personer fra Costa Rica til Arktis, og se hvilke konsekvenser det har at være lesbisk, transseksuel eller queer i sådanne samfund. Cinemateket viser en dokumentarfilm om LGBTQ-rettighedernes svar på Rosa Parks – Marsha P. Johnson – der som afroamerikansk aktivist og transseksuel kvinde førte an i kampen imod diskrimination af miljøet fra slutningen af tresserne. Dokumentaren forsøger på bedste true-crime-manér at opklare Marsha P. Johnsons pludselige død i 1994 og kombinerer det med fantastiske fortællinger om borgerrettighedsheltinden.

MIX Copenhagen: The Death and Life of Marsha P. Johnson. Cinemateket. Kl. 19.00

DET SKER: UGE 41

DET SKER: UGE 41

MANDAG

Ugen starter hårdt ud med besøg fra en hæderkronet polit. Selveste Jørgen Ørstrøm Møller kommer til CSS for at gøre os klogere på Kinas rolle i den økonomiske udvikling i Asien. Det er Center for Militære Studier, der i samarbejde med ThinkChina har halet den 13. æresalumne for KU ind, og mon ikke forelæsningen dribler ned af de sikkerhedspolitiske baner. ’China Rising?’, spørger du. Det ser sådan ud. Hvis rusturstømmermændene (eller bare mandagshumøret) ikke rækker til krig, kage og kaffe, er der gratis øl og kultur på Studenterhuset. Netop denne mandag starter en foredragsserie om Nordens kulturproblemer, og den islandske engel Einar Már Guðmundsson er hovedtaler.

Asiens økonomiske mirakel over for de sikkerhedspolitiske trusler – Hvor står Kina? CSS lokale TBA. Klokken 15-17.
Nordisk Nutid. Studenterhuset. Klokken 18.20-21.

TIRSDAG

Du kan lige så godt begynde at skumme fløden og de medfølgende croissanter af kommunalvalget. Socialdemokratiet forsøger at tilbageerobre akademikerne med de såkaldte S-talks, der denne tirsdag morgen står i Kim Jong-uns tegn. Mette Frederiksen og Nick Hækkerup har hentet lidt ekspert-leverage ind i form af Andreas Bøje Forsby, der er ekstern lektor på Statskundskab. Senere på dagen kan du til MED ANDRE ORDs redaktionsmøde hilse på RÆSONs daglige chefredaktør, Max Quorning, der blandt andet interviewer meningsdannere som Jørgen Ørstrøm Møller. Max holder et oplæg om interviewteknik, og på redaktionen glæder vi os afsindigt.

S-talk om Nordkorea. Vester Voldgade 96. Klokken 8-8.45.
Redaktionsmøde på MED ANDRE ORD. CSS 2.2.49. Klokken 17.

ONSDAG

Undrer du dig over, hvorfor MobilePay-appen pludselig ligner en kleenex-pakke? Hvorfor Danske Bank lader sig skille fra den app, der for stedse har overflødiggjort kontanter? Få svar på dine spørgsmål til oplæg med moderskibet Danske Banks chef for Digital & Payments, Line Munkholm Hauskrogh, der i sin tid hjalp til med at revolutionere banksektoren. Straks efter kan du udforske en mere tabubelagt del af kapitalismen, når SUVERÆN viser den prisbelønnede dokumentarfilm om “kolonialismens dehumaniserende racisme”. Ms. Lauryn Hill lægger stemme til Frantz Fanons sorte ord, og det kan kun blive dybsindigt.

Samfundets digitale udvikling – oplæg v. Danske Bank. CSS 35.01.44. Klokken 17.15-18.15.
Frantz Fanon: Filmvisning og oplæg. JD. Klokken 18.30-21.

TORSDAG

På det halvtredsindstyvende år af Studenteroprøret kunne man fristes til at tro, at de danske marxister for længst havde begravet både hammer og segl. Men frygt ej, kammerat, Marxistiske Studerende gør torsdag deres indtog på CSS. Das Kapital (første bind) fejrer 150 års jubilæum i år og det kan du fejre i selskab med dens tro væbnere. Redaktøren på marxist.dk, Jonas Foldager, giver en introduktion til Marx’ økonomiske teorier. Uanset dit politiske eller økonomiske ståsted kan du aldrig ignorere Marx.

Das Kapital 150 år – Introduktion til marxistisk økonomi. CSS 1.1.17. Klokken 17-19.

FREDAG

Enhver by med respekt for sig selv har en kulturnat, men Københavns er bare lidt federe end Koldings. Til statskundskaberens glæde er der rig mulighed for at tjekke kontormiljøer og kaffemaskiner ud i både Finansministeriet, FN-byen, KVINFO og Folketinget. Mette Bock giver endda en kop kaffe til at skylle kulturnedskæringerne ned med. Hvis du er mere bekymret for dit sociale liv for tiden, kan du også svinge træbenet forbi de gamle kollegier i Indre By, hvor søde studerende på Regensen, Elers, Valkendorf og Borchs serverer øl og kage.

Kulturnatten. København. Kl. 18-00.00.

LØRDAG og SØNDAG

Du kan endelig puste ud efter knap to veloverståede måneder af semestret. Hvis du ikke skal sydpå eller østpå, så er weekenden en oplagt mulighed for at pleje dine kunstneriske lyster og finkulturelle præferencer. Der er politisk kunst at finde på Kunsthal Charlottenborg, hvor Yoko Ono udstiller tryksager og publikationer – bl.a. fra sin tid med John Lennon og ‘War Is Over’. Hun skuffer sjældent i sin opfindsomhed. Nok mere aktuelt er udstillingen World Press Photo 2017 i Politikens Hus, der indtil på søndag viser verdens reelt set bedste pressefoto.

YOKO ONO TRANSMISSION. Kunsthal Charlottenborg. 50 kroner for studerende.
World Press Photo 2017. Politikens Hus. 50 kroner for studerende. 

DET SKER: UGE 40

DET SKER: UGE 40

Facebook bugner af billeder af folkeskolevennernes babylykke, tips og tricks til det nyeste DIY (DIY er et hipstersmart udtryk for det onkel Per kalder gør-det-selv) og strikke-events, som en fjern slægtning fra det nordlige Jylland angiveligt er ‘interesseret’ i. I al den larm kan en ID-debat om Borgerkrigen i Yemen nemt drukne – også selvom alle de andre fra holdet tager til den sammen. Hvis du ikke passer gevaldigt på bliver FOMO til virkelighed – du går rent faktisk glip af noget.

Men frygt ej! MED ANDRE ORD vil hver uge guide dig gennem såkaldt ’extracurriculære aktiviteter’, så du ikke selv behøver at gennemforske det store internet efter dem.

MANDAG

Start ugen ud med fortidens svar på socialt samvær, når Selskabelige Statskundskabere arrangerer brætspilsaften i Jacques D.. Foreningen opstod i sommerferien som et alternativ til tutorfælleskabet, og denne aften er kun deres anden begivenhed. Du kan altså blive pionér ved at kaste dig hovedkulds ud i dette nye sociale fællesskab, der ikke udelukkende bruger Jacques D. til at hamre guldøl i. Det kræver kun, at man melder sig ind i deres Facebook-gruppe og dukker op.

Selskabelige Statskundskabere. Brætspilsaften i JD. Kl. 17.00

TIRSDAG

En verdensberømt tilhænger af borgerløn – tidens mest omdiskuterede policy-tiltag – lægger tirsdag vejen forbi KU. Det bliver interessant at høre om forskeren Guy Standing formår at overbevise danskerne om, at når Saxo Bank og Alternativet er enige, er der nok noget om snakken. Efterspørgslen er der i hvert fald ikke noget galt med, og man skal skrive sig på venteliste for at være heldig nok til at deltage.

Guy Standing: Borgerløn – utopi eller nødvendighed?. Festsalen, Københavns Universitet. Kl. 17-18.30. 

ONSDAG

Selv Pave Frans måtte på banen for at overtale Donald Trump om ikke at trække sig fra Paris-aftalen tilbage i slutningen af maj måned. Men end ikke guds forlængede arm var nok til overbevise lederen af det hellige land til at overholde sine multilaterale aftaler. Onsdag vil Professor Robert Falkner fra LSE (London School of Economics and Political Science) indvie dig i, hvordan dette kommer til forme kampen mod klimaforandringer i et globalt governance system. Vi skal helt sikkert være bange.

Sustainability Lecture: Professor Robert Falkner. CSS 35.01.05. Kl. 15-16.15

TORSDAG

Fra torsdag til søndag kan du igen få plads og ro på den gode læsesal, når over 400 statskundskabere migrerer til venligtsindede dele af vandkantsdanmark som en del af rusturen. ’Rustur’, tænker du, ’Jeg troede, at den var blevet afskaffet?’. Det var den også, men så tog Jacques D. helterollen på sig og gravede dybt i de porter-linede lommer. Og voila! Rusturen er genopstået.

Hvis du ikke skal ud at drikke guldøl i en hytte, kan du torsdag demonstrere imod SU-beskæringer på de nye studerendes vegne. Det vil de nok blive glade for. Derefter kan du løbe direkte hen i Torsdagsbaren, hvor der er GRATIS ØL til fakultets største beer pong-turnering i mands minde.


DEMO i København: Stop nedskæringer på uddannelse! Nytorv. Kl. 16.00
Torsdagsbarens FRAT HOUSE – The king of Pong’in. Kommunen. Kl. 18.00

FREDAG

Hele ugen kan du deltage i kulturelitens fejring af ’rigtige’ mennesker over hele kloden. Udover fabelagtige portrætter af overvægtige kvindelige rappere, byder CPH PIX selvfølgelig også på samfundskritiske filmskaberværk. Fredag kan du blandt andet blive klogere på radikalisering af unge i Frankrig, fattigdom blandt romabefolkningen i Calabrien, fattigdom blandt meget af befolkningen i Venezuela eller hverdagen blandt befolkningen i Aleppo. Hermed uanede muligheder for at udfordre sin eurocentrisme.

CPH PIX, 28.09 – 11.10 i Københavns biografer.

Det er kompliceret – finder de studerende og studieledelsen sammen igen?

En uventet festpause har kølnet romancen mellem de studerende og studieledelsen. Tilliden er svækket, men som i alle moderne parforhold handler det om at bevæge sig fremad. Men hvordan ser fremtidens studiemiljø ud ifølge de studerende og ledelsen?

”Det er jo klart, det var et chok, og nogen synes, at det var uforskyldt. Men den efterfølgende proces, synes jeg, har været konstruktiv”.

Sådan siger studieleder Anders Berg-Sørensen om det sagnomspundne festforbud, der de seneste tre måneder har ligget som en mørk skygge over Statskundskabs studiemiljø. Nyheden om hærværket begået af ukendte personer i samme tidsrum som introgallaen for førsteårsstuderende kom bag på Anders Berg-Sørensen, men blev hurtigt fulgt op af en resolut konsekvens: Festpausen. Det var en beslutning, der kan ses i lyset af studiets allerede blakkede ry i offentligheden, der opstod tilbage i 2014, da medierne kunne berette om sexistiske, racistiske og heteronormative indvielsesritualer på Statskundskab. I denne omgang kunne både Berlingske, Uniavisen, Metroxpress samt TV2 Lorry nu omtale fortløbende negative tendenser i forbindelse med den såkaldte festpause.

We were on a break
De studerende, vi har talt med, er dog bange for, at mediernes forventede udlægning af begivenhederne har fået for stor en indflydelse på den efterfølgende konsekvens. I de studerendes øjne handler festpausen i høj grad om at sende et signal til omverdenen om ledelsens handlekraft.

Dette står i skarp kontrast til den officielle begrundelse fra ledelsens side af, der både omtalte sikkerhedshensyn såvel som en festkultur, der var løbet løbsk. De studerende er dog kritiske overfor ledelsens sidestilling mellem enkeltstående episoder og en generel ukontrollérbar festkultur i deres begrundelse af festpausen. Andreas Fuglsang, der læser på 7. semester, siger i den forbindelse:

”Det er ikke festkulturen, der er noget galt med. Folk kan godt finde ud af at holde fest, og statskundskabere drikker sig ikke fuldere og er ikke dummere end hverken psykologer eller folkesundhedsvidenskabere”.

Anders Berg-Sørensen giver dog nu de studerende ret i det selvsamme under interviewet:

”Der er ingen af os, der er interesserede i at få en på forhånd framet mediehistorie, som ingen af os kan se hænger sammen med den virkelighed, vi er i. Vi ser det som enkeltstående begivenheder, der er blevet mødt med konkrete reaktioner.”

Dette fordrer spørgsmålet: Hvis ledelsen og de studerende alle ser begivenhederne som tilfældige episoder, hvorfor overtager ledelsen så mediernes retorik om, at studiet har et generelt problem med festkulturen? Et generelt problem, der er så omfattende, at alle statskundskabsstuderende bliver nødt til at afholde sig fra at feste i tre måneder, uanset om de var tilstedeværende eller ej den skæbnesvangre aften for introgalla.

Der skal to til tango
Når der opstår krise i parforholdet, kan det nogle gange være svært at se problemet fra sin partners synspunkt. Hvad angår forløbet for festforbuddet, er dette ingen undtagelse. Flere tutorer fra Statskundskab giver udtryk for, at de ikke har følt sig anerkendt for det ekstra arbejde, som forbuddet resulterede i. Chilli Fredslund, der er tutor og går på 7. semester, siger i forlængelse heraf:

”Man kunne godt have ønsket sig, at der var blevet talt med lidt mere respekt, når sådanne situationer forekommer. En ting er, at de her situationer forekommer og det kan man ikke gøre noget ved, men man kan godt gøre noget ved, hvordan man håndterer dem.”

Den manglende anerkendelse hænger ifølge Chilli i høj grad sammen med, at tutorerne ikke har følt sig inddraget i beslutningsprocessen:

”Nu er det os, der har lavet introforløbet de sidste mange år. Det er os, der ligger alt arbejdet i det, og derfor er det jo en god idé for alle at lytte til vores forslag til, hvordan vi løser eventuelle problemer. Selvfølgelig skal vi ikke have fuld autonomi, og selvfølgelig er det Anders Berg-Sørensen, der sidder med ansvaret til sidst. Det kan vi jo godt se. Men alle i tutorgruppen føler et kæmpe ansvar for det, de laver. Så på den måde, så synes jeg godt, at vi må få noget mere medbestemmelse.”

Anders Berg-Sørensen er dog ikke enig i kritikken af den manglende inddragelse, og ser ikke det samme behov for en forbedring af den, ifølge ham, konstruktive dialog:

”Et kvarter efter jeg havde fået en rapport af Campusservice, sad to af repræsentanterne for Kontaktudvalget her ved mit bord, og to dage efter talte vi om det igen. Så jeg kan simpelthen ikke se, at der kunne have været en større inddragelse.”

Ud fra studielederens udsagn bliver det klarere, hvorfor der en diskrepans mellem de studerende og ledelsen. Hvor mange tutorer føler et stort ejerskab over introforløbet, så er der ifølge Anders Berg-Sørensen tale om en klar uddelegering af en opgave, der i sidste instans er hans ansvar. Det er ifølge ham afspejlet i tutorkontrakten og i den løbende dialog om udkast til program for intro-forløbet mellem studieleder og Kontaktudvalget. Dette forhold mellem de to parter betyder, at tutorerne ikke har så stor en mulighed for at udøve indflydelse på introforløbets udformning eller fremtid, som de måske forestiller sig.

Hvad angår den overordnede linje for introforløbet, har tutorerne således ikke reelt mulighed for at sige nej til ledelsens beslutninger til trods for, at de tilrettelægger og udfører arbejdet omkring de nye studerende. Det er en meget vigtig præmis at være opmærksom på, når man ønsker at diskutere ledelsens håndtering af begivenhederne efter introgalla, og tutorernes mulige handlerum i den forbindelse. Dermed også om tutorerne kunne have modsat sig beslutningen om et festforbud, der i høj grad ændrede vilkårene for deres frivillige arbejde, samt hvilken rolle de spiller i beslutningsprocessen vedr. introforløbet generelt set. Denne ansvarsfordeling er særskilt for tutorer, der indgår kontrakt med ledelsen, men ifølge de studerende vi har talt med, er tutorerne også meget centrale for Statskundskabs gode studiemiljø.

Emilie Heide, der er tutor og går på 3. semester, er forstående over for ansvarsfordelingen mellem studieledelsen og tutorerne, men synes stadig, at der er rum for forbedring, hvis man vil fortsætte samarbejdet i mellem de to parter og de studerende generelt:

”Jeg tror måske ikke altid, at ledelsen helt gennemtænker, at studiemiljøet ikke bare er noget, der kommer, fordi vi godt kan lide det. Det er jo også noget, der kræver en masse arbejde, penge, sindssygt meget initiativ og tid fra de studerende. Jeg tror måske ikke altid, de har den fulde forståelse for, hvor meget det kræver. Og den indsats skal bemærkes og italesættes oftere for at holde kræfterne i gang.”

Some work and some play
Festerne på studiet er blot ét aspekt af det sociale liv på Statskundskab, og derfor er det også vigtigt at huske på alt det andet, der definerer studiemiljøet på instituttet. Da Anders Berg-Sørensen er ny i jobbet som studieleder, er det naturligvis interessant at høre om hans definition af det gode studiemiljø:

”Studiemiljøet er uhyre vigtigt. Det er mere bare et spørgsmål om, hvad vi så mener, når vi taler om studiemiljøet. Når jeg tænker på, at der er et godt studiemiljø, så er det mest synlige den store blomst af mange forskellige foreninger, som laver ekstracurriculære aktiviteter.”

For studielederen at se er der altså tale om noget relativt specifikt, når han tænker på kernen af studiemiljøet, nemlig alle de foreninger, der udbyder ekstrafaglige aktiviteter. De studerende, som vi har talt med, giver Anders Berg-Sørensen ret i, at de faglige foreninger bidrager positivt til studiet. Ifølge Amalie Weimann fra 5. semester skyldes det især uddannelsens opbygning:

”Vi går på et generaliststudie, så derfor synes jeg, at det er vigtigt, at man har mulighed for at gå i dybden med det, som man interesserer sig meget for og dele sin interesse med andre i det her studiemiljø.”

Til spørgsmålet om, hvorvidt der findes en rangering af foreningerne, siger Anders Berg-Sørensen selv, at der ikke er tale om en prioritering af de faglige foreninger over de sociale. Men ifølge ham kan alle foreninger dog også siges at have en form for fagligt fokus, hvis blot man kigger godt nok efter:

”Revyen er jo også et eksempel på noget andet, ikke-fagligt, som er en enorm stor social drivkraft, (…) som er udenfor et specifikt fagfelt. Der er en tyk faglig, institutionel og politisk satire i revyen.”

Man kan diskutere, hvor faglig revyen er, og hvorvidt det er i orden, at nogle foreninger blot har et socialt formål. Ifølge de studerende har udelukkende sociale foreninger som f.eks. Jacques D også en helt særlig plads på instituttet, som ikke kan erstattes af faglige foreninger. Til dette udtaler Amalie Weimann:

”Jeg synes, de er helt vildt vigtige. Jeg tror, at de spiller en rigtig stor rolle for, hvorfor mange studerende er her på studiet. Det sociale fællesskab får mange op om morgenen, og gør, at vi stadig er her og har et så lavt frafald på Statskundskab.”

Den ’lyse’ fremtid
Til spørgsmålet om, hvordan Anders Berg-Sørensen ønsker at forbedre studiemiljøet i fremtiden, er det især et fokus på den faglige gren, der kendetegner hans visioner. For ham at se er det vigtigt at skabe en tættere kontakt mellem forskningsmiljøer og de studerende, som det blandet andet ses i Aktive Statskundskabers Forskerfællesskaber og – frokoster. Det er en vision, der gerne skulle blive aktuel i det akademiske år 2017/18, og som flere af de studerende også er begejstrede for.

Men fremtidsudsigterne bærer tydeligt præg af de nuværende økonomiske omstændigheder, der senest resulterede i, at rusturen blev ofret for at sikre uddannelseskvaliteten på instituttet. Og på trods af, at Anders Berg-Sørensen lægger stor vægt på det faglige studiemiljø, kan det også mærkes hos selv de faglige foreninger, at der i dag er færre guldmønter på kistebunden. Amalie Weimann, formand for Policyforum, siger hertil:

”Vi har jo godt kunne mærke, at man skal kæmpe lidt mere for at få det økonomisk til at løbe rundt.”

Studielederen deler dog også de studerendes bekymring om økonomien, men må samtidig indrømme, at der ikke kommer flere ressourcer til studenterforeninger. De findes ikke, fordi råderummet for studiemiljøet er forsvindende lille, når budgettet fratrækkes faste udgifter herunder lønninger.

I den umiddelbare fremtid vil Anders Berg-Sørensen således sørge for at fastholde det nuværende studiemiljø og især sætte kræfter ind på at forbedre de studerendes kontakt med forskermiljøerne. Men efter 2020 har han svært ved overhovedet at forestille sig, hvad der kommer til at være konsekvensen af de nuværende finanslovsforhandlinger:

”Der er gradvise nedskæringer de næste par år, men når vi kommer til 2020 – den såkaldte skrant – er der endnu større usikkerhed om universiteternes økonomiske bevillinger, og det vil vi også komme til at mærke på Statskundskab.”

For de studerende står parforholdet stadig til at redde, men det kræver en seriøs indsats i forhold til den konstruktive dialog i mellem dem selv og ledelsen. Kun på den måde kan man gardere sig imod nye krisesituationer og lignende uenigheder, der denne gang resulterede i festpausen. Chilli Fredslund har et forslag til, hvordan det kan tage sig ud:

”Hvis man skal sikre et fremtidigt godt samarbejde mellem tutorgruppen og studieledelsen, så tror jeg, at det handler om – jeg vil ikke sige regler, for det skal ikke være regler – men nogle fælles forventninger til, hvordan man håndterer nogle situationer.”

Emilie Heide er enig med Chilli, men ønsker også at pålægge de studerende et ansvar for den gode dialog:

”De studerende skal måske også være lidt bedre til at opsøge ledelsen og ikke kun bruge dem til at skælde dem ud, når det er dårligt, men også prøve at have en mere positiv kommunikation og huske, at vi alle er sammen om det her. Det går nok begge veje.”

Som det jo gør i alle vigtige forhold her i livet.

Den politisk korrekte rustur

Den politisk korrekte rustur

Fårehovederne var pist væk på årets rustur. Den politiske korrekthed satte dagsordenen. Men er rusturen blevet kedeligere af den grund? MED ANDRE ORD rapporterer fra Visby.

Af Julie Damgaard Mikkelsen, Liv Rossander Sørensen & Drude Morthorst Rasmussen
Det er mandag eftermiddag. 170 spændte russere og tutorer er samlet i en spejderhytte i det meget autentisk duftende Visby. ‘Hvad er dit Danmark?’ er temaet for årets rustur, og russerne er allerede ind­ delt i politiske partier på tværs af de tre deltagende hold. Årets værter, Bubber og Linse, skal styre de næste par dages partirunder. Midt i forvirringen over Linses kæmpe talenter og Bubbers entusiasme (der muligvis i denne sammenhæng har nydt et løft) ankommer royalt og særdeles uventet selskab til festlighederne i Visby. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II, iklædt smøg og højt humør, meddeler de ventende partier, at der netop er udskrevet valg, og sætter dermed gang i legene.

POLITIK OG PROMILLE

De næste par dage står i konkurrencens navn. Par­ tierne kæmper i velkendte partidicipliner som høvdingebold, citronmånefrådning, kyllingekast og svenskersnak. Og der er i dagenes løb også tid til stolte traditioner. Dagen starter bedst med morgen­ badning i selskab med en Fernet Branca, og gallaaf­ tenen skydes for alvor i gang med en særdeles velud­ ført lanciers i silende regnvejr. Regnvejret udfordrer dog på ingen måde det høje humør, der er opstået efter de traditionelle drenge­ og pigeopvarmninger. Men kampen om valgsejren er ikke den eneste på
rusturen. Der foregår også en anden kamp, nemlig mellem politik og promille.

HVOR BLEV FÅREHOVEDET AF?

Afskårne fårehoveder og nutella­knytnæver. Vi star­ter på Statskundskab med en forudindtaget holdning formet af Politiken. Nogle i frygt, andre i forvent­ ningsfuld spænding. Det sociale liv på studiet er be­ rygtet og tiltrækker efter sigende Danmarks bedste og mest festglade studerende. Og der bliver virkelig festet igennem – efter klokken 17 vel at mærke. De senere år er rusturen nemlig ændret betydeligt. Tøj­ kæder og natte­vækninger er erstattet af sætninger som ”Har du på nogen måde følt dig presset?” og ”drik en øl ELLER en sodavand”.

Men er Statskundskabs rustur blevet for politisk kor­rekt? Alkohol er en del af vores kulturarv, om vi vil det eller ej. Enhver lejlighed er tildelt en form for spiritus: fra snaps til gløgg til gravøl. Det er et pro­blem for dem, som ikke drikker, fordi de føler sig udenfor; de går glip af noget. Men går vi også glip af noget, når traditioner må vige for politisk kor­ rekthed? Blandt russerne diskuteres det, hvorvidt de to nyeste årgange på Statskundskab til evig tid er ekskluderet fra ældre studerendes indforståethed, fordi to mennesker valgte at stille spørgsmålstegn ved vores tradition? Måske var der rent faktisk noget sandt i de anklager. Hvad gavner druk i døgndrift egentlig? For nylig forsvarede en af undertegnedes DTU-­venner sin alkoholiserede rustur med, at der samtidig var oprettet alkoholfri rusture for de ædru. Det fremstår som en misforståelse af hele konceptet om rusturen, der netop skal lægge grund for åre­ lange venskaber medstuderende imellem. Modsat andre bør vi ikke være et studie, der bare accepterer, at studerende skal være ekskluderet fra fællesskabet.

 

Skærmbillede 2015-12-23 kl. 05.04.12

OVERANALYSENS OFFER

Man kan diskutere, hvorvidt ændringerne er vidt­ rækkende nok. Vi kan forsøge at overanalysere et reelt optrin: Når Oliver står indsmurt i madolie og salt på køkkenbordet, overskrider han så en seksuel
grænse? Når vi råber ”Hey kælling, vis mig dine pat­ter” og banker på en crowdsurfende dør til Thomas Helmigs skønsang, er det så et udtryk for en proble­matisk heteronormativitet? Er pigeopvarmningens pølsehalskæde ligeledes underlagt en undertryk­kende, paternalistisk dominans? En del af vores traditioner kan nedbrydes til undertrykkende del­ elementer. Men det er at misforstå deres reelle be­tydning. Traditioner er vigtige, fordi de binder os sammen og skaber venskaber. Det betyder dog ikke, at de alle sammen er lige sjove, og derfor har der væ­ret behov at sætte grænser og rydde op.

Er pigeopvarmningens pølsehalskæde ligeledes underlagt en undertryk­ kende, paternalistisk do­minans?
– Julie Damgaard Mikkelsen, Liv Rossander Sørensen & Drude Morthorst Rasmussen

Som følge heraf er der nu også trukket en streg i sandet. Hertil og ikke længere. Det har sandsyn­ligvis været nødvendigt at overskride grænsen for at finde den, men nu er den altså fundet. Ifølge Mathias Hamburger Holm, der har været med til at arrangere rusturen som en del af K­udvalget, er de nye ændringer langt fra afgørende:
“Der er hovedsageligt blevet ændret i nogle grænse­ overskridende ting, der tidligere har været en del af herre­ og dameopvarmningen. Indholdet er ændret, så man får samme fællesskabsfølelse, uden at folk efterfølgende skal have det dårligt med det, der er foregået”.

Der er hovedsageligt blevet ændret i nogle grænseover­ skridende ting, der tidligere har været en del af til herre­ og dameopvarmningen
– Mathias Hamburger Holm, tutor og K-udvalgsmedlem

Han understreger også, at han personligt synes, “at rusturen er virkelig fed, og måske federe end den hidtil har været”.

HVOR ER GRÆNSEN?

Hvornår bliver vi for politisk korrekte? Faren er, at ændringerne er overfladiske, produceret ude­ lukkende for omverdenens skyld; at vi undgår at drikke os fulde inden klokken 17, fordi dekanen synes, at det tiltrækker forkert opmærksomhed i pressen. På baggrund af en diskussion mellem stu­derende og ledelse er man blevet enige om at ændre i forløbet. Fra en russers synspunkt kan ændringernedog synes for radikale og virke som et resultat af po­litisk korrekthedssyge.
Samtidig er det vigtigt at fremhæve, at man kan sagtens have det sjovt, selvom man ikke er fuld. En forfærdeligt gennemtæsket, men sand sætning. Ædru minder huskes bedst. Det er her, vi får lov til at vise, at vi er andet end vores guldøls­rekorder og twerking­skills. Vi danner mange venskaber, når vi er fulde, men dagen efter er de hurtigt glemt igen. Man går akavet forbi hinanden på gangene, fordi sidste tequila­eskapade gik lidt over gevind. Og her skal det understreges, at rusturen stadig var vanvittig sjov, selvom det kun var nattetimerne, der indebar alkohol. Vanvittig sjov.
Når alt kommer til alt, kan vi som studerende være taknemmelige for vores, måske, mere fintfølende kammerater. Vi synes selv, det kan være svært at sige pænt nej tak til øl. Men det bør vi gøre en gang imellem for at cementere denne uddannelses værd. Statskundskab er meget mere end Fernet Branca, guldøl og fårehoveder. Statskundskab har Københavns bedste tutorer og de gladeste russere, og det det skal vi alle kunne være enige om. Det betyder, at rusturen skal være en god oplevelse for alle.