Skip to content

”Man kan ikke sige Danmark uden at sige EU”

Tilbage i oktober 2007 så Center for Europæisk Politik (CEP)  dagens lys. Men hvad bidrager CEP med? Og hvorfor skal statskundskabere overhovedet rette blikket mod EU-kontorene i Bruxelles? Vi har mødt centerleder og professor Marlene Wind

”CEP er stedet, hvor man gerne vil være, hvis man laver europaforskning i Danmark,” fastslår centerets leder, Marlene Wind. Med hende og andre gode kræfter ved roret er CEP blevet Danmarks førende center inden for forskning om EU og europæisk politik og lever dermed flot op til sine oprindelige målsætninger.

CEP’s forskningsområder spænder bredt. Ud over europæisk politik i al almindelighed beskæftiger de sig med samspillet mellem EU-ret og national og europæisk politik; EU’s diplomati og udenrigspolitik; EU’s politiske økonomi og EU-koordinering. EU’s institutioner er selvsagt centrale, men også den lidt mere statskundskabsagtige debat om, hvilke typer af demokrati, der spiller bedst sammen med det europæiske projekt, er i fokus. Der lægges endvidere stor vægt på forskning af tværdisciplinær art, og Marlene Wind understreger, at ingen forskere i CEP påtvinges hverken bestemte metoder eller perspektiver på deres forskning. Alle, som forsker i EU, er velkomne:

”Det er et meget åbent center, hvilket nok skyldes, at CEP netop ikke er udsprunget af et bestemt forskningsprojekt, men via en generøs bevilling fra KU i 2009: EURECO-satsningen, der dækker over navnet Copenhagen Research on European Integration. Bevillingen er også uddelt til projektets forskningscentre på jura og humaniora.”

Marlene Wind fortæller, at EURECO-satsningen virkelig har givet et boost til EU forskningen på KU generelt og bevirket, at de i dag står som et af de stærkeste europaforsknings-hubs i Europa.

Hvorfor CEP?
Københavns Universitet er indehaver af mange forskellige centre, som forsker i stort og småt – så er CEP ikke blot et af mange centre? Hertil er meldingen fra Marlene Wind krystalklar:

”Der er en stor efterspørgsel efter europaforskning på alle leder og kanter, og derfor er det selvfølgelig vigtigt, at vi har et center for Europæisk Politik – især, når det ikke findes andre steder.”

At efterspørgslen efter europaforskning er stor, mærker CEP dagligt, når de modtager utallige henvendelser fra journalister samt organisationer, som ønsker at lave arrangementer med dem. Desuden har CEP en meget stor berøringsflade med udenlandske ambassader, og Marlene Wind skønner, at hun mindst hver anden uge er i kontakt med ambassader, diplomater og organisationer – både i officielle og uofficielle sammenhænge. Senest er CEP endda blevet bedt om at danne rammen om en særudgave af tv-programmet ’Ellemann & Lykketoft’, som kører på TV2 NEWS.

”CEP er stedet, hvor man gerne vil være, hvis man laver europaforskning i Danmark”

For Marlene Wind handler europaforskningen ikke om at være for eller imod EU, men helt grundlæggende om at forstå, hvordan og hvorfor EU fungerer, som EU gør.

”Helt ned til mindste detalje i vores velfærdssamfund spiller EU i dag en rolle. Det er derfor også meget svært at sige Danmark uden også at sige EU. Det er de vilkår, som vi nu en gang lever under som en lille åben økonomi.”

Marlene Wind lægger ikke skjul på, at hun gerne så et øget fokus på EU på statskundskabsstudiet. Hun mener, at statskundskabere har meget at bidrage med – særligt i samspillet mellem det juridiske og det politiske.

”Det handler absolut ikke om, at vi alle skal være jurister. Jurister og politologer studerer nemlig ofte EU helt forskelligt. For eksempel har de færreste jurister blik for det politiske i EU-reguleringen. Et godt eksempel er den proces, der starter på nationalt niveau, når et direktiv, forordning eller dom først er vedtaget. For de fleste jurister, som jeg har mødt, slutter interessen for EU-lovgivningen ved vedtagelsen. Men sådan vil en politolog aldrig se på det. For os starter der tværtimod en interessant politisk proces med den nationale implementering. Det er der utrolig meget politik i, hvilket de senere års debat i Danmark også har vist.”

De studerendes center
Når de ansatte hos CEP ikke har travlt med at komme til bunds i europæiske problematikker, prøver de at nå ud til de studerende ved Københavns Universitet. Igennem debatarrangementer, foredrag, studieture og undervisning forsøger de at øge opmærksomheden og vække nysgerrigheden omkring EU hos de studerende.

”I det hele taget går vi rigtig meget op i – også når vi laver arrangementer – at vi laver det sammen med de studerende,” fortæller Marlene Wind, som betegner CEP som værende banebrydende i forhold til at have et studenternetværk. CEP’s Studenternetværk har til formål at sætte studerende med interesse for EU i forbindelse med hinanden til fælles debat og sparring om opgaver. CEP støtter studenternetværket økonomisk, hvis de eksempelvis vil lave et EU-arrangement, og netværket har også været med til at planlægge studieture til Bruxelles flere år i træk. Studieture, hvor CEP-forskere vel at mærke selv deltager.

”Inden man stemmer, skal man derfor stille sig selv spørgsmålet: Hvor skal Europa bevæge sig hen i de kommende år?”

Undervisningen spiller dog også en stor rolle hos CEP, og Marlene Wind synes at kunne mærke en stigende interesse for EU hos de studerende. CEP har også været de første til at introducere en pris for bedste speciale, som overrækkes ved den årlige kandidatfest.

EU’s og CEP’s fremtid
Det kunne næppe være mere aktuelt at skrive en artikel om CEP end netop nu, for 2014 er nemlig på mange måder et år i den Europæiske Unions tegn. Mellem den 22. og 25. maj går europæerne til stemmeurnerne for at vælge, hvem der skal repræsentere deres interesser i Europa-Parlamentet de næste fem år. Marlene Wind forudser, at valget vil være præget af proteststemmer – primært på grund af utilfredsheden med den økonomiske krises konsekvenser.

”Det er vigtigt at bruge sin stemme. Med Lissabontraktaten blev Parlamentet styrket betydeligt, og stort set ingenting kan i dag vedtages uden Europa-Parlamentet som medlovgiver. Inden man stemmer, skal man derfor stille sig selv spørgsmålet: Hvor skal Europa bevæge sig hen i de kommende år?” siger Marlene Wind.

mao3_s39

Man kan passende føre dette hen på CEP’s egen fremtid. Hvilken retning så Marlene Wind gerne selv, at CEP skal arbejde sig hen imod?

”Jeg håber, at centeret kan få tilført nogle flere ressourcer, fordi efterspørgslen efter vores ekspertise kun er stigende, og fordi vi så gerne vil kunne understøtte vores unge forskere noget bedre rent økonomisk.”

KU’s EURECO-bevilling er netop udløbet, men Wind har ikke opgivet at forsøge at skaffe nye midler.

Om CEP vil få de ekstra ressourcer, vil tiden vise. I mellemtiden vil MED ANDRE ORD se frem til at dække CEP’s fremtidige arrangementer på området med det fælles blå flag med de karakteristiske gule stjerner.

Man kan følge med i CEP’s aktiviteter på http://www.cep.polsci.ku.dk/

Er man interesseret i at deltage i CEP’s studenternetværk, kan man kontakte Majka Holm på mho@ifs.ku.dk eller student.cep@gmail.com