Skip to content

Mursten til overpris

Ugunstige lejekontrakter med både staten og private ejendomsfirmaer betyder stigende udgifter for Københavns Universitet. Nu tager universitetet kampen op for selveje af dets bygninger – herunder Kommunehospitalet.

I 2012 påviste et eksternt ejendomsrådgivningsfirma, at Københavns Universitet lejer sine bygninger af staten til en leje, der overstiger markedsprisen med op til 20 %. Som følge af redegørelsen anmodede KU i februar 2013 om at købe de statsejede bygninger, da dette ville være en økonomisk gunstigere løsning.

Fra politisk hold er processen dog blevet udskudt flere gange. Dette skyldes formentlig den begrænsede politiske bevågenhed, der har været om problematikken, da fremdriftsreformen alt andet lige har været den store uddannelsespolitiske medie-darling. Der er dog god grund til at være bekymret over denne politiske nedprioritering. Omkostningerne ved lejeordningen mellem KU og staten – også kendt som SEA-ordningen – vil nemlig kun stige for KU. De stigende omkostninger betyder, at KU fra 2018 skal skære cirka 35 millioner kroner fra det årlige budget for at dække hullet på bygningsområdet. Penge, der ellers kunne være gået til forskning og uddannelse.

KU lejer dog ikke kun bygninger af staten. Kommunehospitalet udlejes af det private ejendomsfirma, Jeudan, men også denne aftale skulle eftersigende indebære problematiske elementer.

Medarbejder: Jeudan er svære at holde til ansvar
MED ANDRE ORD mødte en medarbejder fra vedlige­holdelsesafdelingen på CSS. I sit daglige virke på CSS oplever medarbejderen ansvarsfordelingen mellem KU og Jeudan i vedlige­holdelsen af Kommunehospitalet. Vedkommende mener, at KU begik en fejl, dengang lejekontrakten blev indgået i 2004.

”Der bliver lagt arm på højeste ledelsesniveau mellem KU og Jeudan over kontraktlige forpligtelser i forhold til vedligeholdelsen af Kommunehospitalet,” fortæller med­arbejderen. Der har især været uenighed, når bygningernes tage har lækket vand. Her har KU stået med en lang næse, når ansvaret for reparationer skulle placeres. ”KU skal glæde sig til, at lejekontrakten for CSS kan genforhandles,” mener medarbejderen. Det varer dog ni år, før den 20-årige lejeaftale mellem Jeudan og KU udløber.

”KU skal glæde sig til, at lejekontrakten for CSS kan genforhandles”  – CSS-medarbejder

Ny bevågenhed
Lejeaftalen kommer til at udgøre en afgørende del af KU’s budget i fremtiden. Man kan spørge, om KU simpelthen har sovet i timen og alt for sent har opdaget de økonomiske fordele ved at eje egne bygninger. Med de stigende kvadratmeterpriser i København bliver det stadig dyrere for byens universitet at blive egentlig ejer af blandt andet Kommunehospitalet. Derudover blev anmodningen først indleveret i 2013, hvilket faldt på et særdeles uheldigt tidspunkt, fordi opmærksomheden var stift rettet mod fremdriftsreformen. Det har derfor været svært at få selveje på den politiske dagsorden.

Københavns Universitet har dog siden søgt at tage sagen i egen hånd og lancerede i starten af 2015 en mediekampagne for selveje. Dette inkluderede en såkaldt Twitter-storm, hvor hashtagget #selveje begyndte at florere på Twitter blandt KU’s medarbejdere, mens der samtidig blev indrykket indlæg i Politiken og Weekendavisen. Man kan tolke selvejekampagnen som udtryk for, at Københavns Universitet udviser et øget fokus på lejeaftalerne og samtidigt erkender, at lejeforholdene vil spille en afgørende rolle for universitetets budget fremover. I september 2015 forventes det endelige svar på anmodningen om selveje at falde.