Tag Archives: AI

Da Kunstig Intelligens indtog Christiansborg – Interview med Ida Auken

Da Kunstig Intelligens indtog Christiansborg – Interview med Ida Auken

0-1-1-0-1. Alt tyder på, at algoritmer og Deep Learning kommer til at ændre måden, hvorpå jurister, økonomer og statskundskabere arbejder i magtens korridorer. Men hvor går grænsen? MED ANDRE ORD spørger tidligere minister og formand for SIRI-kommissionen, Ida Auken, om hendes syn på fremtidens embedsværk.

“Artificial Intelligence is potentially more dangerous than nukes.” – Elon Musk

“I don’t understand why some people are not concerned.” – Bill Gates

“Success in creating AI would be the biggest event in human history… Unfortunately, it might also be the last.” – Stephen Hawking

De højprofilerede dommedagsprofeter kræver ingen introduktion. Når tre af verdens mest visionære hjerner vågner i nattens mulm og mørke med svedsølet linned og pulsen pumpende af adrenalin, er det fra samme mareridt: En forarmet menneskehed gjort til slave af en ny verdenshersker, kunstig intelligens.

Ifølge de tre er vi ikke mange årtier fra at udvikle en kunstig intelligens, som sandsynligvis langt overgår den menneskelige. Barack Obama har til magasinet The Wired delt sin bekymring, om hvorvidt en fjendtlig kunstig intelligens kunne finde vej ind i det amerikanske atomvåbensystem: ”If that’s its only job, if it’s self-teaching and it’s just a really effective algorithm, then you’ve got problems.”

 

Det lugter af science fiction
Når departementschefen i Erhvervs- og Vækstministeriet, Michael Dithmer, i en nylig udtalelse til Altinget siger, ”Vi tror, at den digitale omstilling kommer til at gå ret stærkt” og ”Vi bliver nødt til at have folk, der kan forstå denne her nye virkelighed,” er det ikke nødvendigvis med sveddryppende angst for menneskehedens endelig. Alligevel fornemmer man hos Dithmer en forståelse for, at den digitale omstilling (en vending som åbenbart stadig lever i Slotsholmens mørke drypstenshuler) ikke bare er trådløst internet og kalenderplanlagte skype-meetings. Derimod er det faktisk  ved at være alvor – det der med omstilling. Hvorfor er disse ord kryptonit for djøferens og bureaukrataspirantens flossede karrierenerver?

Vi er alle fortabte
Den seneste teknologiske udvikling ser ud til ikke at nøjes med at bide hovedet af en række lavtuddannede jobområder (en naturlighed i den evigudviklende, kapitaliske verden, siger man). Ifølge Cevea er op mod 900.000 jobs – en tredjedel af det danske arbejdsmarked – i fare for at blive automatiserede inden for de næste tyve år. Og denne gang gælder det også de hvidkravede djøfere: Robotterne tager vores jobs.

Det var derfor med den samlede frygt af Musk, Gates og Hawking, at jeg greb knoglen og med rystende finger drejede nummeret på den eneste, som jeg vidste kunne berolige mig: Ida Auken. Hun er nemlig formand for den nyoprettede SIRI Kommission (navnesøster til Apples talende hjælper med den fløjlsbløde stemme), som skal agere fremtidens fyrtårn og guide Kongeriget gennem den teknologiske storm, som trækker sig sammen over vores hoveder.

Der er ingen ventemelodi, når man ringer til Ida Auken. Kun den tomme stilhed mellem det ene bip– og så fremtiden. Da jeg endelig hører hendes stemme i den anden ende af røret, flyver ordene ud af mig. Jeg må vide: Er du også bange?

Ida Auken: ”Jeg er bekymret. Men jeg er også optimist. Jeg ser det som min pligt at tage de her meget store forandringer og få vendt dem til en fordel. Hvis ikke vi gør noget, er der måske en grund til at være bange.”

Den kunstigt intelligente embedsmand
A: ”Hvordan ville du som politiker have det med at blive vejledt af kunstig intelligens?”

Ida Auken: ”Jeg har det fint med at kunstig intelligens kan være med til at understøtte vores beslutninger. Og jeg har det også fint med, at kunstig intelligens og robotter tager nogle af vores opgaver. Jeg bliver ikke glad, når de tager vores jobs, og jeg bliver ikke glad, når de tager vores ansvar. Nu har jeg selv siddet som minister og ved, at man leder et meget stort system. Det er vigtigt, at der sidder en, som kan redegøre for beslutninger, så det ikke bliver helt kafkask.”

A: ”Så fremtidens embedsmænd og politikere bliver ikke erstattede af algoritmer, men deres funktion bliver anderledes – og i virkeligheden bliver der måske frigjort ressourcer, som kan anvendes andre steder?”

Ida Auken: ”Ja, det er meget præcist formuleret. Det er den vej, vi skal prøve at arbejde, og det kan vi håbe. Men jeg kan godt være bekymret for det modsatte. Vi havde en årrække, hvor det politiske håndværk ligesom blev… vi lagde det lidt fra os og sagde: Jamen økonomerne fortæller os, hvad der er det rigtige at gøre. Og så effektiviserede vi. Og vi centraliserede. Og i virkeligheden så glemte vi at spørge: Efterlader vi ikke en masse mennesker i landdistrikterne uden nogen muligheder? Har vi ikke et samfund, som er ved at gå over på midten? Alt det som ikke blev fanget i et økonomisk regnestykke. Vi fik ikke gjort vores arbejde ordentlig nok, og jeg er bekymret for, at data kan komme til at spille samme rolle, som økonomi har gjort. Altså som en videnskab der overtrumfer alle andre former for viden. Og overtrumfer politikerens fineste kunst: At have blik for mange interesser og prøve at forene dem til de flestes bedste.”

Fordi vi bare er mennesker
A: ”Men i lyset af automatiseringen har menneskeheden så ikke (måske for første gang i historien) muligheden for ikke længere at bekymre sig? At trække sig tilbage og koncentrere sig om at nyde frugterne af robotternes arbejde?”

Ida Auken: ”Ja, det er jo den smukke version af det. Men jeg tror mennesker har brug for et formål. Jeg tror de har brug for at være til nytte på en eller anden måde. Hvad sker der med mennesker, hvis ikke der er brug for dem? Er vi så sikre på, at de vil bruge deres liv på gode, smukke, skønne ting? Man kan ikke overflødiggøre mennesker på den måde.”

Jeg er midt i en opsummerende kommentar og skal til at indlede mit sidste spørgsmål, da Ida Auken afbryder:

Ida Auken: ”Det er derfor vi har bureaukraterne! Det er fordi, I kan sætte jer ned og tænke de her ting ordentligt igennem. I skal fortælle mig, hvad det her betyder! Og med de ting der sker og finde vejen ud af det. Hvordan gør vi det her i praksis? Hvis nu intentionen er, at vi gerne vil have et samfund, hvor mennesker er en del af ligningen og har et formål – både med deres arbejde og deres liv. Hvad skal der så ske? Hvordan skal vi så tænke reguleringen og andre ting omkring den nye teknologi. Jeg er rigtig glad for, at I tager det op!”

En sidste ting
At tale så meget om fremtiden kan føles tungt og dystert. Til mit sidste spørgsmål er min stemme blevet en anelse dybere og mere alvorlig end ellers.

A: ”Men Ida, hvis nu Lars Løkke i al hemmelighed bliver erstattet af en kunstig intelligens, ik’? Hvad gør vi så?”

Ida Auken: ”Nej, jeg håber virkelig… jeg tror rent faktisk hellere, jeg vil have Lars Løkke end en kunstig intelligens. Det vil jeg. Jeg vil have et menneske til at styre. Jeg vil ikke have en algoritme til at gøre det. Den må gerne give os nogle råd, men i sidste ende så tager vi beslutningerne.”

Heldigvis giver Barack Obama et godt survival-tip til den dag, hvor den ondsindede intelligens endeligt vågner fra sin søvn  – måske  i form af Lars Løkke: “Right when you see it about to happen, you gotta yank that electricity out of the wall, man.” Det råd er hermed givet videre.

Programming Politics

Programming Politics

Economists frequently talk about technological innovations and their impact on the economy. Why doesn´t Political scientists do the same with politics? 

Self-driving cars, virtual reality, and software that can diagnose patients. Once the stuff of science fiction, but today’s reality. The symptoms of an emerging technological revolution are everywhere. Daily, we are confronted with innovations and scientific breakthroughs. Economists have for some time been concerned with the change in economic variables, as the ever-old Marxist argument concerned with machines replacing humans has begun to materialize at an uncontrollable pace.

A recent report determines that robots could replace six percent of the US workforce by 2021. Economists are right to account for this. However, these changes will not be limited to the economy. Culture will see new possibilities, human interaction has and will continue to be transformed, and above all, the Holy Grail for readers of this magazine, the world of politics will change.

In the midst of a transformation 

It is easy to underestimate how quickly technology changes society. Several transformations have already occurred. From the late 1990’s several countries such as Brazil, Belgium, and Australia decided to adopt electronic voting machines. As a natural continuation, Switzerland and Estonia introduced online voting. After computers, the Internet, and programming, social medias were next to be conjured. Facebook launched in 2004 and is, for many of its users, their main channel of information – political as well as personal.

From its origin as an online network connecting students at a few American universities, Facebook today operates as a de facto news editor, distributing news to one and a half billion people. The first official Twitter message was published on March 21st, 2006. Four years later the microblog contributed to the Arab Spring, which affected the lives of millions of people. The internet has also opened doors for new types of crime. Cybersecurity is frequently debated, digital currencies possibly undermine the activities of the state, and a state-controlled Internet is a norm in several countries.

Political opportunities on social media

Luckily, some scholars are already examining the technological revolution and its effect on politics. Electronic voting promises lowered election costs and improved voter turnout. These guarantees have been questioned by researchers who claim that e-elections might possibly depress voter turnouts, due to the unbalanced distribution of Internet availability. Students in the Middle East have pinpointed the importance of social media in order for the Arabic Spring to unfold. Facebook gradually receives more attention as its impact on politics evolves.

However, it is important to have in mind that these novelties are still young, indicating that there is more work to be done. Furthermore, there will likely be new ways through which politicians and institutions take advantage of these channels, and one might keep one’s eyes open for developments in order to construct meaningful and interesting research. 

Artificial Intelligence

There have obviously been many changes to several societal components the last couple of decades. Nevertheless, one should also keep in mind that there are many innovations in the pipeline, several of which have the potential to affect political variables. For example, one of the key features for successful integration is the degree to which migrants learn the native language of the country they arrive in. Next year, an in-ear-device is to be introduced to the market. This device allegedly translates language in real time. Whether or not this works as the producers promise remains to be seen. Withal, it should spur several possible research questions.

Artificial intelligence has and will see tremendous improvement in the coming years. This might materialize as the forthcoming of social robots, functioning as some sort of answering-machine to easy requests, or it might emerge into our daily lives as internet services performing various tasks. Whichever it might be, they will likely be able to answer descriptive and normative questions, which in turn might affect thoughts and opinions. We will, to a variable degree, be exposed to information selected by algorithms into which few of us have any professional insight. Somewhat different, but definitely as a cause of improved technology, several companies offer more and more sophisticated software, specialized in so-called big data analysis. This is normally targeted towards hard sciences and occasionally economics, but there is a potential for political scientists to adopt such software. Benefits of this could be to refine methodological instruments, and as such provide better answers to complex questions.

(Big data analysis is a process in which computers analyze enormous amounts of data which is incomprehensible for man.)

Political life and technological innovations

All of this is not an attempt to seduce political scientists to the dark side of neo-liberal economics where the future is supposedly predictable. The future will always be a cloudy mess where the unexpected usually prevails. However, we should be aware of the changes happening around us and try to interpret them in light of our expertise. For technology already available, one should look for interesting research questions in order to uncover societal impacts.

One cannot predict how people will adapt to a new reality, but one can conjecture about which innovations will be made, and give a qualified guess as to how these innovations will affect our political life. It all boils down to being prepared and open for new research angles in order to contribute to both the academic field of political science and society as a whole. Social scientists played an important role in designing e-elections in Switzerland and Estonia. This should serve as an inspiration to the role of social scientists in a time of rapid technological changes.

(This article does not represent the views of MED ANDRE ORD as a whole but is only representative of the author's personal opinions)