Skip to content

DEBAT: Univalget 2022: Hvorfor optager vi ikke forelæsningerne på Statskundskab? 

af Julia Tornqvist Lohse, spidskandidat for Konservative Studerende til Studienævnet på Statskundskab og Samfundsfag

Jeg forstår virkelig ikke, hvorfor vi ikke optager forelæsningerne på statskundskab. Det er en enorm hjælp for os studerende og relativt omkostningsfrit for underviserne. Vi har udstyret, underviserne ved, hvordan det fungerer. Det kræver egentlig bare, at forelæserne trykker start, slut og uploader. 

Det vil utvivlsomt være enormt gavnligt under eksamensforberedelsen. Desuden vil det også gøre det nemmere at følge med, hvis man er syg, eller af andre grunde er forhindret i fysisk fremmøde. 

Spørgsmålet der deler de studerende og det videnskabelige personale er, hvorvidt optagelserne vil forringe de studerendes incitament til at møde op til forelæsningerne.

Coronatiden er dog et godt eksempel på, hvor meget eleverne værdsatte fysiske forelæsninger. Da vi i vinter havde hybrid-løsningen, så vi også et højt fremmøde i forelæsningssalen – trods mulighed for at se det hjemme. Jeg er ikke i tvivl om, at de fleste studerende nok skal møde op, hvis de rent faktisk har mulighed for det. Jeg kender ikke nogen, der foretrækker at sidde derhjemme og se på en skærm, frem for fysisk undervisning. Desuden stoler jeg på, at de studerende selv er interesseret i at dygtiggøre sig.

Jeg kender ikke nogen, der foretrækker at sidde derhjemme og se på en skærm, frem for fysisk undervisning.

Skulle der alligevel sidde nogen, som har brug for at trække sig og tage den hjemmefra en gang imellem, er det så ikke okay? Er det ikke også okay at give eksempelvis studerende med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse en større mulighed for at se med til forelæsninger – hvis det at komme til undervisning kan være en udfordring? 

Selvfølgelig skal der tages hånd om de studerende, og derfor er det også vigtigt for mig, at formatet for optagelserne bliver korrekt. Man kan eksempelvis sikre, at det kun er forelæserens stemme, der optages – så ingen studerende er bange for at stille “dumme” spørgsmål. Det er der heldigvis en meget simpel teknologisk løsning på, der gør, at man kun kan høre forelæseren ved optagelse, og det kan naturligvis bruges. Den samme løsning benyttes på DTU, hvor optagelse af forelæsninger er noget man har gjort i over 10 år. Hvis DTU kan, hvorfor kan vi så ikke? 

Slutteligt er det vigtigt for mig at understrege, at underviserne også skal føle sig tilpas med den løsning, der findes. Derfor skal der være en dialog om formatet. Herunder en drøftelse om, hvornår det er optimalt at dele optagelserne. Det kan eksempelvis være, at det mest ideelle er tre uger inden alle eksamener, eller om aftenen på den givne dag. På den måde har vi mulighed for at få set de forelæsninger, man ikke havde mulighed for at møde op til, eller blot se dem en ekstra gang før eksamen. Vi skal passe på vores dygtige professorer, og derfor skal optagelsen naturligvis kun være til privatforbrug, og de skal beskyttes juridisk.

Jeg håber, at vi kan finde en løsning i stedet for blot at stille ultimatum og nå ingen vegne. Det vigtigste er nemlig, at vi tager et skridt mod højere faglighed og øget studie fleksibilitet på vores studie. Og så er det vigtigt at huske, at hensynet til de studerende altid skal veje tungest.

Vil du blande dig i debatten? Måske har du nogle visioner for politik på IFS, CSS eller KU? Brug din stemme og send bidrag på redaktion@medandreord.dk