Skip to content

Derfor skal du gå op i Univalget 2021

Ovenpå sidste uges kommunal- og regionalvalg kribler stemmetrangen i de fleste af os. Om du er demokratiforkæmper eller søger overspringshandlinger, er der sørget for dig. For denne uge er der nemlig Univalg på Københavns Universitet. I denne artikel vil vi opklare hvorfor, hvad og hvem du stemmer på d. 22- 26 november. Kort sagt skal du stemme til studienævnet på institutniveau, akademisk råd på fakultetsniveau og dine to studenterrepræsentanter i KU’s bestyrelse på universitetsniveau. I public servicens tegn giver vi dig her helikopteroverflyvningen over Univalget.

Af Dea Reimer Vendelbo Stenvang & Rose Steen Mikkelsen
Visuelt udtryk af Thea Skjærbæk og tegnet af Marianna Suder

Hvordan er det at være studenterrapræsentant?

Medmindre man er typen der læser referater som tidsfordriv eller har man har en stærk demokratisk trang, kan det være svært at gennemskue hvad dine medstuderende arbejder med i de forskellige råd. Derfor har vi bedt dem, der har siddet der i den seneste periode, om at sætte nogle ord på deres oplevelser med arbejdet som studenterrepræsentant.

Tyra Møll-Holst, næstforperson i studienævnet, Statskundskabs Fagråd (Studienævnet)

»Som studenterrepræsentant i studienævnet, har man en vigtig stemme for de studerende. Vi sidder med om bordet når der oprettes nye fag, når pensum skal fastlægges og kæmper for de studerendes rettigheder. Studenterinddragelse på Institut for Statskundskab er helt afgørende, da vi ikke bare kan ansætte 15 tutorer!«

Mads Strange Vaarby, Konservative Studerende (Studienævnet)

»Det har været enormt vigtigt at sidde i Studienævnet for Konservative Studerende i det foregående år, fordi jeg har virkelig har haft oplevelsen af, at vi kunne lave nogle konkrete forbedringer, der er kommet rigtig mange studerende til gode. For eksempel arbejdede vi i Konservative Studerende for, at man på statskundskab skulle have flere forelæsningstimer i Økonomi, fordi det er et fag, som der desværre er mange statskundskabere, der dumper. Noget af det første, jeg bidrog til at få ændret på instituttet var derfor en fordobling af antallet af forelæsninger på økonomi 1. Til gengæld har jeg også haft mindre heldige oplevelser med insituttets ledelse. […] Ved afskaffelsen af landenavne ville jeg have ønsket, at ledelsen ville droppe detailreguleringen og blot havde udvist noget tillid til de mange dygtige tutorer, der lægger afsindigt mange timer i at byde de nye studerende vedkommen på studiet

Esben Bjørn Salmonsen, SAMF-rådet (Akademisk Råd)

»Jeg har i det seneste år siddet i Akademisk Råd på Samf. Man diskuterer mange forskellige emner – alt lige fra, hvordan vi sikrer at gode undervisere bliver prioriteret lige så højt som forskning i ansættelser til hvordan vi genstarter trivslen efter corona. En helt konkret ting, som vi har sikret i akademisk råd var, at os studerende vidste under corona, hvilken eksamensform den ville blive omlagt til.
Det har været mega sjovt at få lov at rådgive hvilken retning vi skal sætte på SAMF det seneste år!
«

Rigmor Gavrani Gadegaard, SAMF-rådet (Akademisk Råd)

»Som studerende i Akademisk Råd er man en essentiel stemme når der drøftes corona-nedlukning, regionalisering og snarlige besparelser på fakultetet. Når ledelsen ønsker besparelser, insisterer man på undervisningskvalitet. Når fakultetet skal skære studiepladser, insisterer vi på, at vi skal bibeholde alle uddannelser på studiet, fremfor at skære iskoldt hvor dimmitendledigheden dikterer det. Det er vigtige sager som berør vores hverdag og jo flere der stemmer, jo tungere vejer vores ord i mødelokalet.«

Olivia Lønager Boesen, Studenterrådet (Bestyrelsen)

»I de demokratiske organer på KU bliver der taget mange vigtige beslutninger, der har stor indflydelse på vores studieliv. For at KU bliver det bedste universitet for os, er det derfor fuldstændig afgørende, at vi sidder med rundt om bordet – og det gør vi jo heldigvis, fordi vi hvert år stemmer til universitetsvalget! […] Jeg stillede op til universitetsbestyrelsen, bl.a. fordi jeg gerne ville tage den grønne dagsorden med ind til bestyrelsesbordet og gøre KU til et grønt foregangsuniversitet, og jeg må bare sige, at jeg synes KU er godt på vej!«

Universitetets organisation

Københavns Universitet er bestemt ved Universitetsloven fra 2003. Kort sagt gjorde den op med styrelsesloven fra 1970, som havde skabt et hidtil uset decentralt demokratisk selvstyre, der gav videnskabeligt personale og studerende stor indflydelse på ledelsen. Universitetsloven brød med det interne selvstyre, der var formen siden 1479, og omorganiserede universitetet sådan, at det ledende interne Konsistorium blev erstattet af en primært ekstern bestyrelse. Derudover gjorde universitetsloven at universitets ledelse ikke længere vælges internt, men ansættes. Rektor ansætter prorektor, universitetsdirektør og dekanerne for de enkelte fakulteter, og de ansætter institutlederne.

Når du går til valg denne uge, vælger du hvilke af dine medstuderende skal repræsentantere dig. Du kan stemme til bestyrelsen, akademisk råd og studienævnet.

Bestyrelse 

Københavns Universitets Bestyrelse er ansvarlige for universitets overordnede forhold og har ansvaret for, at universitetet giver forskningsbaseret uddannelse på højeste internationale niveau. Bestyrelsen bestemmer eksempelvis hvem, der skal ansættes som rektor, og tilrettelægger ledelsens daglige arbejde. Din stemme kan afgøre, hvilke to studerende, der skal være med i bestyrelsens 11 medlemmer. 

Akademisk Råd

Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet arbejder med strategier for forskning, uddannelse og videnudveksling. Her bestemmes, hvem der tildeles ph.d.- og doktorgrader (så vælg med omhu). Din stemme går til, hvilke tre studerende du mener skal sidde i Rådet sammen med 10 andre, heriblandt dekanen. 

Studienævn på institutniveau 

Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag har til opgave at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle din uddannelse, ved eksempelvis at tilrettelægge eksaminer, udarbejde studieordningen samt godkende pensumlisten. Her går din stemme til en af de fem af dine medstuderende, der skal udgøre Studienævnet sammen med fire repræsentanter for det videnskabelige personale. 

Senatet 

I Senatet mødes medarbejder- og studenterrepræsentanter fra universitetets seks Akademiske Råd med ledelsen for at drøfte KU’s samlede udvikling på tværs af universiteter. Her modtager rektor, dekaner og ledelse rådgivning og indsamler ris og ros fra KU. De Akademiske Råd udpeger hver én studerende, én VIP’er og én TAP’er til Senatet.

Ph.d-udvalg 

Efter flere år som flittig vælger til uni-valget på bacheloren, kan du på ph.d.’en stemme om, hvilke ph.d.- studerende, sammen med andre medlemmer i ph.d.-udvalget, skal godkende ph.d.-kurser. 

Her kan du læse mere om organiseringen på Københavns Universitetet, det Samfundsvidenskabelige Fakultet og Institut for Statskundskab

Hvem er dine kandidater?

Bestyrelsen

Der er mange om buddet på de to pladser til bestyrelsen. De gamle kendinge der er plastret på CSS’ gange er repræsenteret, men der er også flere fagbestemte lister og en discord-gruppe med festformål.

 • KU-fest.dk (Rangordnet). Spidskandidat: Nicolas Arnvig
 • Frit Forum (Rangordnet). Spidskanidat: Kasper Stisen
 • Politrådet (Rangordnet). Spidskandidat: Christian Alejandro Ramon Larrosa
 • Fysisk Fagråds Støtteliste (Rangordnet). Spidskandidat: Amalie Beate Albrechtsen
 • Konservative Jurister (Sideordnet). Øverst på liste: Cecilie Barrett
 • Konservative Studerende (Sideordnet). Øverst på liste: Mads Strange Vaarby
 • Studenterrådets fællesliste (Rangordnet). Spidskandidat: Anne Sofie Tranberg

Akademisk Råd ved det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Der er fire lister der stiller op til Akademisk Råd. Her er spidskandidaterne i Frit Forum og Konservative Studerende fra statskundskab. Politterne er repræsenteret i Politrådet og SAMF-Rådet, som er en del af Studenterrådet, har en antropolog i spidsen.

 • Frit Forum (Rangordnet). Spidskanidat: Kasper Stisen
 • Politrådet (Rangordnet). Spidskandidat: Jonathan Wenzel Pedersen
 • Konservative Studerende (Sideordnet). Øverst på liste: Josefine Wichmann Paaske
 • SAMF-Rådet (Rangordnet). Spidskandidat: Nicholas Wolle

Studienævnet for Statskunskab og Samfundsfag

På repræsentantområdet Samfundsfag er der fredsvalg. Statskundskabs Fagråd stiller op som Rangordnet liste, med spidskandidaten Cecilia Alejandra Ramon Larossa. 

Statskundskab har de resterende pladser i studienævnet, og der er tre lister at vælge mellem. Frit Forum og Konservative Studerende kender du, Statskundskabs Fagråd er Studenterrådets ben på studiet. 

 • Frit Forum (Rangordnet). Spidskanidat: Kasper Stisen
 • Konservative Studerende (Sideordnet). Øverst på liste: Josefine Wichmann Paaske
 • Statskundskabs Fagråd (Rangordnet). Spidskandidat: Emma Ramgil Christensen

Hvis du savner flere informationer, eller ønsker uddybninger fra de forskellige kandidater kan du tjekke KUs valgsite ud. Her har nogle af de opstillede skrevet kandidatpræsentationer, hvor de fortæller om deres mærkesager. Det er også her du stemmer. Ellers kan du følge med på MED ANDRE ORD, hvor vi i de næste på dage sætter fokus på spidskandidaterne til Statskundskabs Studienævn.