Skip to content

SUVERÆN: ”Det er ikke formanden, der behøver være bagmanden”

MED ANDRE ORD har bedt foreningen SUVERÆN interviewe sig selv. Vi bringer her det første selvinter- view i en serie, der sætter fokus på foreningslivet på Institut for Statskundskab

SUVERÆN er en forening af studerende fra Institut for Statskundskab med det formål at udbrede kendskabet til politisk teori blandt studerende i København.

Foreningen, der blev stiftet i efteråret 2011, begyndte i sin tid primært med foredrag men med tiden har foreningens vist yder- ligere vilje til at afholde læsegruppe-møder, filmaftener og workshops – og foreningens fulde potentiale er endnu ikke blevet afdæk- ket. Det mener foreningens nye formand, Alexander Dimma:

”Foreningen har endnu ikke haft sin guld- alder. Indtil videre har vi kun opbygget et apparat, der formidler politisk teori til folket. Vi ved lige akkurat, hvor tandhjulene sidder, hvor de skal udskiftes, og hvor der skal olieres, men det er ikke et tilstrækkeligt succeskriterium for en forening.”

Formandens ambitionsniveau er tårnhøjt, men spørgsmålet er, om han overhovedet har nogen kobling til virkeligheden, eller om han blot sidder fast i sit teoretiske univers oppe i elfenbenstårnet.

”Jeg håber, at foreningens arrangementer har vist, at vi ikke har glemt virkeligheden,” siger Alexander Dimma og fortsætter: ”Multi- kulturalisme og statsdannelse er to gode eksempler på, hvor vigtigt, relevant og anvendeligt det er at bruge politisk teori, uden at det ender i tom akademisk tågesnak.”

LIKEHUNTEREN
Men hvad er det egentlig, ham formanden vil? Laver han andet end at gå og være likehunter til foreningens Facebook-side på diverse holdtimer og forelæsninger?

”For mig er det ypperste mål, at SUVERÆN kommer til at overleve på tværs af generationer på Statskundskab. Da jeg startede på studiet, havde jeg stor glæde af at komme til nogle af de arrangementer, som foreningen tilbød, og det kan jeg kun takke Troels Skadhauge, Steffen Wegner Mortensen og de andre initiativtagere til SUVERÆN for!” siger Alexander Dimma.

”Foreningen udvidede mine horisonter og gav mig et nuanceret verdensbillede, som jeg ikke kunne forestille mig at have tilegnet mig andre steder. Lignende oplevelser synes jeg, at både de nye og de gamle studerende bør have mulighed for. Derfor vil jeg blot være med til at ”give arven videre”. Fore- ningen skal med andre ord være udødelig.”

MEN HVAD FÅR DOG FORMANDEN TIL AT TRO, AT HAN KAN HOLDE FORENINGEN I LIVE?
”I sidste ende er det de nye studerende, der skal bære foreningen videre på ny – det havde foreningens Founding Fathers forstået! Når det er sagt, så er det vigtigt for mig at fremhæve, at det ikke behøver at være formanden, der er bagmanden til diverse arrangementer. Alle kan komme med ideer,” uddyber Alexander Dimma og beretter om foreningens læsegruppe VITA ACTIVA, som er åben for alle nysgerrige.

FORMÅLET
Så – alt i alt – hvad kan man overhovedet bruge foreningen til?

“Brug foreningen til at skærpe din kritiske sans, når du læser artikler i medierne eller kæmper dig igennem pensum. Politisk teori kan hjælpe dig med at sætte spørgsmålstegn ved det selvfølgelige. Det er denne kritiske refleksion, der kan tjene som et bolværk mod utænksomme magtforvaltere; mod den teknisk kompetente barbar, som man har kaldt sådanne typer”.

Han runder af med at fortælle om ar- rangementerne på dette semester. Her vil foreningen bl.a. have velkendte navne såsom Anders-Berg Sørensen, Christian Rostbøll og Lars Bo Kaspersen på tapetet samt se filmen Hannah Arendt (2013). Derudover kommer gæsteforskerne Benno Teschke og Jason Edwards også en tur forbi foreningens arrangementer.

Kontaktoplysninger:
Mail: foreningensuveraen@gmail.com