Skip to content

Skru op for kvote 2-optaget

Vi har brug for studerende med andre erfaringer, fordi de bidrager med andre perspektiver til vores forståelse af de fænomener, vi undersøger. Det er en af grundene til, at det er oplagt at hæve kvote 2-optaget på Institut for Statskundskab

Et inspirerende studiemiljø er en forudsætning for, at studerende er motiverede for at læse, deltage i undervis- ningen og bidrage til det faglige og sociale miljø. Det er også vigtigt i forhold til at tiltrække dygtige studerende. Derfor er det også vigtigt, at vi på Institut for Statskund- skab fortsat forsøger at optimere de forhold, der skaber de bedst mulige rammer for engagement. Men det kan godt blive bedre. Vores faglighed på studiet kan blive styrket af en bredere sammensætning af studerende.

Når en måske kommende studerende søger via kvote 2, vidner det om et meget bevidst studievalg. Et valg, der både kræver velbegrundet faglig motivation, re- fleksion, erfaringer med relevans for studiet og faglig interesse. Faglighed er langt hen ad vejen ikke noget, de studerende har, men noget de tilegner sig. Og de bedste forudsætninger for at tilegne sig faglighed er gå-på-mod, interesse og et brændende engagement – kvalifikationer, der kendetegner mange kvote 2-stude- rende. Samtidig smitter motivation af på omgivelserne, hvilket er til gavn for alle.

Ud over at den enkelte studerende engagerer sig, er det vigtigt, at dette foregår i et miljø præget af forskellighed. Studerende, der har rejst og set verden, har været aktive i en politisk organisation eller har andre relevante ud- dannelser bag sig, bringer værdifulde erfaringer ind på vores fag. En sådan diversitet stimulerer kreativ tænk- ning, styrker den tværfaglige identitet på studiet og bi- drager til at skabe et dynamisk studiemiljø, hvor stude- rende kan supplere hinanden både fagligt og socialt.

Vi har brug for studerende med andre erfaringer, fordi de bidrager med andre perspektiver til vores forstå- else af de fænomener, vi undersøger. Vi har brug for studerende, der kan udfordre vores måde at tænke på. Derfor mener vi i Aktive Statskundskabere, at en højere kvote 2-sats vil være til stor gavn for studiemiljøet på Statskundskab.