Skip to content

”En Medina- eller Nik & Jay-sang kan ikke redde en dårlig polit.-fest”

MED ANDRE ORD har mødt vinderen af Statskundskabs debatturnering, Eric Bonde, til en samtale om, hvad der fik ham til at deltage, og hvad en debatturnering overhovedet er for en størrelse

HVORFOR MELDTE DU DIG TIL DEBATTUR- NERINGEN?
Jeg har altid været engageret i forhold til at debattere og give udtryk for mine holdninger. Det giver en meget god modvægt til, at man normalt på studiet måske skal brede sig ud over 20 sider, hvor man i en debattur- nering er presset til at udtrykke sin holdning klart og præcist. Det, synes jeg, er vigtigt, at man kan.

HVORDAN FORBEREDTE DU DIG TIL DEBATTEN?
Jeg brugte meget tid på at lave research på de emner, som vi havde fået opgivet, således at jeg havde ind- hentet facts om emnet set fra både for- og imod-siden. Når man på den måde har et solidt fundament for at diskutere, er det også nemmere at improvisere og finde skarpe og kreative vinkler til ens argumenter. Verden er grundlæggende kompleks, og præmissen i den offentlige debat er ofte, at man ikke har tid til at læse en typisk statskundskabsopgave. Derfor er man nødt til at presse mest muligt indhold ind på kortest mulig tid.

ER TURNERINGEN KUN UNDERHOLDNING, ELLER ER DER OGSÅ NOGET INDHOLD I DEN?
Især fordi det er en statskundskabsdebat, kan man ikke slippe af sted med at stille sig op og alene underholde. Kunsten er, at man lægger det underholdende element i forlængelse af et sagligt og velopbygget argument. Det underholdende behøver jo ikke udelukke det substantielle.

FJERNER DEBATTUNERINGER IKKE FOKUS FRA DET LOGISK GYLDIGE ARGUMENT OVER TIL ARGUMENTET, DER ER RETORISK BEDST?
Hvis et argument skal være overbevisende, skal der være et substantielt fundament under det. Ellers virker det ikke. Jeg er uenig i, at det bare handler om at stille sig op og virke overbevisende retorisk, fordi så ryger substansen, og det er grundlaget for et godt argument. Jeg kunne godt, hvis man nu skal tage tempera- turen på den offentlige debat, savne mere viden og færre holdninger. Jeg ville godt være med til at bidrage til, at substansen kom til at fylde mere, for at skabe en bedre balance.

KUNNE MAN IKKE KOMME I EN SITUATION, HVOR DEN ENE PARTS ARGUMENT FAKTISK ER BEDST, MEN IKKE BLIVER HØRT, FORDI EN ANDEN PARTS ER BEDRE RENT RETORISK?
Jeg vil selv bruge et retorisk virkemiddel som eksem- pel: En Medina- eller Nik & Jay-sang kan ikke redde en dårlig polit.-fest. På samme måde kan retorik hel- ler ikke rede et substantielt løst argument. Retorik er en uomgængelig del af debatten, som vi må acceptere, men ikke nødvendigvis blindt gøre brug af.

VANDT DU FORDI SUBSTANSEN ER BEDRE?
Det er langt sværere at skille substansen fra retorikken, end hvad man lige gør de til. Det vil altid være en kombination af begge dele og ja, jeg vil også bruge retoriske virkemidler. Jeg synes, det er at undervurdere folk, hvis man ikke tror, at folk også kan forholde sig kritisk til retorikken – f.eks. en Nik og Jay-metafor.