Skip to content

Er pensum for dyrt på Statskundskab?

Pensum på tredje semester koster mere end dobbelt så meget som på de tilsvarende kurser på Aarhus Universitet. Aktive Statskundskabere mener, at det er for dyrt. Ikke et problem, siger fagkoordinator på National Forvaltning.

Studerende på tredje semester skulle ved studiestart i år slæbe en ekstra stor pose bøger med hjem fra Academic Books. Pensum på semestrets tre fag fordeler sig nemlig på hele 14 fysiske titler, der blandt andet inkluderer hardback-moppedrenge som ”Organisationen af den offentlige sektor” og ”Metoder i statskundskab”. Potentielle rygproblemer efter turen hjem var dog ikke den eneste udfordring for de studerende – det gjorde også ondt i økonomien.

Billigere pensum i Smilets By
Alt i alt løber pensum på tredje semester op i 3.608 kr., eksklusiv en supplerende titel og en bog, der går igen fra Mikroøkonomi. En udeboende universitetsstuderende modtager 5.941 kr. i SU om måneden. Bøgernes pris svarer således til omkring 60 % af en udeboende studerendes månedlige SU-udbetaling. Der er altså grund til at antage, at september har været en måned med overtræk på kontoen og forældretilskud for flere af tredje semesters stud.scient.pol.er på KU.

På Aarhus Universitet ser det anderledes ud. Her kan en statskundskabsstuderende nøjes med 1.976 kr. i pensumudgifter til Makroøkonomi, Metode 1 og Offentlig Forvaltning, som det hedder i Smilets By. Priserne fremgår af de offentliggjorte pensumlister på den aarhusianske boghandel Politologisk Bogformidlings hjemmeside. I Aarhus skal de studerende til faget Offentlig Forvaltning investere i to bøger og en materialesamling. På KU skal der til National Forvaltning købes hele seks bøger og et kompendium. I begge byer udgør faget 1.230 siders pensum, så der er udelukkende tale om en forskel i mængden af fysiske titler, der skal købes og ikke i fagets omfang.

Priserne skal holdes på fornuftigt niveau
Fælles for institutterne er, at der ikke findes hverken regler eller retningslinjer for, hvor meget pensum må koste. I stedet er det begge steder op til medlemmerne af Studienævnet at rejse eventuelle indsigelser, da de skal godkende pensumlisterne inden semesterstart.

Her på instituttet består Studienævnet af fem VIP’ere og fem studenterrepræsentanter, hvoraf de fire er valgt ind for Aktive Statskundskabere, mens den femte repræsenterer Security Risk Management-uddannelsen. Ifølge Sami Carøe Moussa, der er studenterrepræsentant for Aktive Statskundskabere, er det ikke en nem opgave at føre kontrol med udgifterne:

”Vi får desværre ikke oplyst priserne på bøgerne, når vi godkender pensum. Der kan altså nemt snige sig en prisstigning ind, uden at vi lægger mærke til det, eksempelvis når ældre udgaver af bøger opdateres til den nyeste udgave. Vi har alligevel før påtalt det, hvis pensum til et givent kursus er blevet for dyrt, og vi vil også fremover bestræbe os på at presse instituttet til at holde priserne på pensum på et fornuftigt niveau.”

Om den konkrete situation på tredje semester siger Sami: ”En pensumpris på næsten 4.500 kroner er for højt, og vi vil tage problemet op på næste studienævnsmøde d. 26/10. Det er ikke godt nok, at studerende næsten skal bruge en fuld måneds SU på bøger til et semester.”

 

Ulovligt at dele pdf’er
For de studerende, der ikke ønsker at fyre månedens SU af på indkøb af pensum, findes der et alternativ. På Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbiblioteks semesterhylder kan man finde de fleste af de bøger, der indgår i undervisningen. Bøgerne kan lånes for en enkelt dag eller scannes til videre læsning derhjemme. Beslutter man sig for at give pdf’erne videre til læsegruppen eller resten af stamholdet, skal man dog være opmærksom på, at man bryder loven. Ifølge brancheorganisationen Danske Forlag er det ulovligt at dele digitale kopier af lærebøger med andre end de øvrige medlemmer af ens husstand. Kollegier tæller ikke som husstand. Vælger man derimod at lave en papirkopi af bogen, er det tilladt at dele et til to eksemplarer med sin omgangskreds. Danske Forlag skriver i deres online informationspjece ”Kopiering af lærebøger – Hvad må jeg?”, at den tiltagende deling af pdf-kopier på sigt kan betyde, at lærebøgerne forsvinder, da det ikke vil kunne betale sig at udgive dem. De studerende, der ønsker at spare penge ved at bruge semesterhylderne uden at bryde loven, må altså enten tage bøgerne med på læsesal eller scanne deres egne kopier.

Begrænset hensyn til de studerendes økonomi
Til spørgsmålet om, hvorvidt det er fagligt nødvendigt med seks fysiske titler på pensum, svarer Asmus Leth Olsen, fagkoordinator på National Forvaltning:

”Pensum er sammensat med afsæt i faglige hensyn, som de er defineret i studieordningen og målbeskrivelsen for faget. Når det er sagt, så foregår der en løbende tilpasning af pensum, og vi er opmærksomme på, at de forskellige bøger ikke dækker samme stof. Det vil også indgå i overvejelserne i fremtidige revisioner af faget.”

Han følger med i, hvad der sker på Aarhus Universitet, men mener ikke, at man kan lave en direkte sammenligning:

”Vi tilpasser løbende pensum, og jeg kigger altid på, hvad vores gode kollegaer gør i Aarhus. Nu er det vigtigt at huske på, at National Forvaltning på KU også indeholder elementer af faget ”Offentlig Politik” på Aarhus. Vi kan derfor ikke sammenligne lige over, da National Forvaltning på KU i Aarhus er dækket af to uafhængige fag”.

Skal instituttet overhovedet tage hensyn til de studerendes økonomi? Ikke i væsentlig grad, mener Asmus Leth Olsen:

”Nej, inden for rimelighedens grænser, mener jeg faktisk ikke, at hensynet til studerendes økonomi bør spille en væsentlig rolle i sammensætningen af pensum. De samlede omkostninger, du nævner, for hele 3. semester svarer til under en måneds SU. Livsindkomsten for scient.pol.er er over 25 mio. kr.*, og den gennemsnitlige årsindkomst er 616.000 kr.**. Ingen færdiguddannede scient.pol.er vil nogensinde tænke tilbage med bitterhed på, at de brugte 1.894 kr. på bøger i National Forvaltning. Men hvis man vil gøre sin uddannelse 1.311 kr. billigere, så anbefaler jeg, at man søger ind i Aarhus. Der er snittet også lavere, og boligerne er billigere – jeg har endda hørt, det skulle være en fin by!”

I mellemtiden må de studerende, der nu engang går på instituttet i København, forlige sig med situationen og se frem til den kommende millionløn.

*Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2013

**CEPOS, 2016