Skip to content

Forsiden af bagsiden: 1

”Die Narren von heute sind nicht immer die Helden von morgen;
viele bleiben auch morgen die Narren von gestern.”

Jürgen Habermas*

“Dagens tåber er ikke altid morgendagens helte;
mange forbliver også i morgen gårsdagens tåber.” (egen overs.)

* Citatet stammer fra essayet Ungehorsam mit Augenmaß (DIE ZEIT, 23/09/83), som har undertitlen Der Rechtsstaat braucht des Bürgers Mißtrauen. Her behandler Habermas spørgsmålet om civil ulydighed, og der trækkes på John Rawls’ politiske filosofi. Habermas leverer i den anledning et let forståeligt retsfilosofisk argument for, at civil ulydighed bør kunne blive retfærdiggjort i en demokratisk retsstat. Han fastslår sågar, at ‘ethvert retsstatsligt demokrati, der har tillid til sig selv, betragter den civile ulydighed som en bestanddel af sin politiske kultur’.

Imidlertid er det ikke kun statsrepræsentanter med hang til en ‘regler er regler’-terminologi, der får serveret stof til eftertanke. Også den anden side, dem man kunne kalde ’tåberne’ – udøverne af civil ulydighed, får lidt at tykke på, sådan som citatet så fint illustrerer.

Essayet er tilgængeligt online, og stik imod de flestes forventninger Habermas overraskende klar i mæglet og ikke så snørklet germansk, som han har for vane. Teksten bør kunne læses af de fleste med rimelige gymnasiale tyskfærdigheder.

Redaktionen takker foreningen SUVERÆN for at have gjort opmærksom på teksten tidligere på året.

Følgetekst af Philip Larsen