Skip to content

Forsiden af bagsiden: 3

”Mr. Eastman, Marconi was inevitable”

Abraham Flexner*

Ordene stammer fra essayet The Usefulness of Useless Knowledge (1939) og er en gengivelse af en samtale, som essayets forfatter, Abraham Flexner, havde med en bekendt – George Eastman. Eastman, der havde opfundet rullefilmen og grundlagt Kodak, havde udtrykt, at han ønskede at vie sin enorme formue til at promovere uddannelse inden for såkaldt ”brugbare områder”. Foranlediget af dette udsagn spørger Abraham Flexner, hvem Eastman måtte anse for at være den mest brugbare person inden for videnskabens verden. Hertil svarer Eastman, at denne må være Guglielmo Marconi, den store pioner inden for radiotelegrafi, som havde modtaget nobelprisen i fysik.

Men Marconi var uundgåelig, og han ville næppe være nået langt med opfindelsen af radiotelegrafen, hvis ikke det havde været for andre store hjerners arbejder, lader Flexner forstå. Uden den skotske matematiker James Clerk Maxwells teoretiske benarbejder inden for elektromagnetismen og Henrich Hertz efterfølgende beviser var Marconi ikke kommet særligt langt.

Hverken Maxwell eller Hertz var imidlertid optagede af den umiddelbare nytte af deres arbejder, skriver Flexner. Det var nysgerrigheden, der drev dem.

Vi glemmer ofte, at der før de banebrydende opfindelser går en masse tilsyneladende ubrugelig opdagelser. Ingen vidste, at Maxwells opdagelser blandt andet ville føre til opfindelsen af radioen, men de fleste ved i dag, hvor stor indflydelse radioen har haft på moderne kommunikation. Flexners citat sætter denne pointe på kornet. Det gælder ikke blot om at hylde opfinderen af en bestemt dims, men især også de mange forarbejder.

Flexners velskrevne essay sprudler af eksempler på, hvorfor vi bør forsvare retten til at kaste os over det tilsyneladende ubrugelige – både inden for ånds- og naturvidenskaberne. Med andre ord skal vi udstyre forskeren og den studerende med frihed til fordybelse. Som Flexner så rammende formulerer det: ”Institutions of learning should be devoted to the cultivation of curiosity”. Hermed er bolden givet op.

* Abraham Flexner var en af grundlæggerne af Institute for Advanced Study i Princeton og satte med sine undersøgelser blandt varigt præg på de lægevidenskabelige uddannelser i USA. Essayet The Usefulness of useless knowledge kan hentes frit på nettet ved almindelig Google-søgning.

Citatvalg og følgetekst: Philip Larsen