Skip to content

Kandidatuddannelse i Security Risk Management

Kunne du tænke dig at beskæftige dig med sikkerhedsvurderinger og risiko- analyser på et globalt arbejdsmarked? I så fald bør du rette blikket mod instituttets nye engelsksprogede kandidatuddannelse, der giver dig mulighed for at blive kandidat i Security Risk Management. MED ANDRE ORD har mødt lektor Karen Lund Petersen til en snak om den kommende uddannelse

DETTE ER DEN FØRSTE UDDANNELSE AF SIN SLAGS I VERDEN. HVILKE KOMPE- TENCER OG JOBMULIGHEDER FÅR NYUDKLÆKKEDE KANDIDATER?
I dag skal sikkerhedspolitik indtænkes i alle private og offentlige organisationer, og her giver uddannelsen den studerende det store forkromede overblik over globale sikkerhedspolitiske problemstillinger. Samtidig udstyres den studerende med en række redskaber, som organisationer og virksomheder efterspørger i forsøget på at navigere i en ny sikkerheds- politisk virkelighed, der ikke altid er kalkulerbar. Det er sigtet, at den studerende her kan bidrage med en politologisk forståelse af sikkerheds- mæssige forhold, og vi ved, at det skaber mer-værdi. Selve uddannelsen er skabt i tæt samarbejde med nationale og internationale aftagerpaneler, der blandt andet omfatter Carlsberg, Novo Nordisk og Forsvarets Efterretningstjeneste, og vi oplever en enorm efter- spørgsel efter de kompetencer, som uddannelsen giver.

OLE WÆVER KOMMER TIL AT UNDERVISE I SECURITY AND STRATEGIC STUDIES. HVOR- DAN KOMMER KØBENHAVNERSKOLEN TIL AT PRÆGE UDDANNELSEN?
Det er koblingen mellem risiko og sikkerhed, der er omdrejningspunktet i uddannelsen, og som studerende bliver man ikke som sådan opdraget i Københavnerskolen. Men det er klart, at der trækkes på en masse perspektiver og indsigter herfra, ligesom Københavnerskolen også kommer til at indgå i pensum. Inden for Københavnerskolen taler vi om, hvordan overvejelser om national sikkerhed i stigende grad betyder noget for de dispositioner, som private virksomheder og andre organisationer foretager. I tråd med uddannelsen studerer vi således, hvordan sikkerhed ’oversættes’ ind i nye kontekster og praksisser. Så det er klart, at Københavner- skolen kommer til at præge uddannelsens udformning.

HVORFOR SKAL JEG OPGIVE DEN FLOTTE TITEL CAND.SCIENT.POL. OG I STEDET BLIVE KANDIDAT I SECURITY RISK MANAGEMENT?
Security Risk Management er en engelsksproget uddannelse, der lanceres internationalt og vil tiltrække dygtige studerende fra udlandet. Den henvender sig til et nyt internationalt felt, der ekspanderer helt vildt. Som cand.scient.pol. får man en bred portefølje af fag, mens den nye uddannelse giv- er mulighed for meget mere specialisering – en specialisering, der er efterspurgt både nationalt og internationalt og derved åbner helt nye døre for de studerende.

HVOR SER MAN AKTUELT ET BEHOV FOR UDDANNELSEN?
Øget globalisering afføder nye risici, og man ved aldrig, hvad der kan blive den næste Muhammed- krise. Når der åbnes for nye markeder, har virk- somheder og organisationer derfor behov for folk, der har kendskab til og kan analysere det politiske landskab og det sikkerhedspolitiske klima. For eksempel snakker man om, at der i fremtiden skal investeres mere i Afrika, og her kunne en kandidat i Security Risk Management givet vis gøre en forskel.

Uddannelsen udbyder blandt andet fag som Security and Strategic Studies, Po- litical Risk Analysis samt Intelligence. Uddannelsens undervisere omfatter blandt andre Karen Lund Petersen, Mik- kel Vedby Rasmussen, Ole Wæver og Peter Dahler-Larsen. Du kan læse mere på studies.ku.dk/masters/security-risk- management, hvor du også kan finde information om, hvordan du ansøger. Uddannelsen går i luften til september.