Forsiden af bagsiden: 2

Forsiden af bagsiden: 2

Die Philosophen haben die Welt nur
verschieden interpretiert;
es kommt aber darauf an, sie
zu verändern.

Karl Marx*

“Filosofferne har kun fortolket verden forskelligt,
men hvad det kommer an på, er at forandre den.” (overs.: Villy Sørensen)

Forbindelse til virkeligheden?
* Citatet stammer fra Marx’ Feuerbach-teser og er den afsluttende 11. tese. Marx kortlagde ifølge ham selv det kapitalistiske system og dets konsekvenser for de mennesker, der lever i det. Det var hans ønske at bidrage til kampen for afskaffelsen af kapitalismen, og det kommer til udtryk i den 11. Feuerbachtese, der er en direkte opfordring til at forandre. Alt for længe har filosofferne forstået verden, men det er handling der kræves for at gøre den til et bedre sted.

Selvom man ikke har ambitioner om at omstyrte kapitalismen, er det værd at reflektere over opfordringen til at forandre. Marx ønskede en forandring til det bedre, og det gør vi vel også på Institut for Statskundskab? I fald, at det er være vores ambition, bør vi måske i højere grad rette blikket mod den anden side af Kommunehospitalets mure og anvende vores opnåede forståelse til at forandre. Til det bedre.

Citatvalg og følgetekst: Anders Bencke Nielsen

Næste artikel

Kandidatuddannelse i Security Risk Management

Kunne du tænke dig at beskæftige dig med sikkerhedsvurderinger og risiko- analyser på et globalt arbejdsmarked? I så fald bør du rette blikket mod instituttets nye engelsksprogede kandidatuddannelse, der giver dig mulighed for at blive kandidat i Security Risk Management. MED ANDRE ORD har mødt lektor Karen Lund Petersen til en snak om den kommende uddannelse