Skip to content

Ny bog: Bag om ledelseskrisen i konkurrencestaten

Professor og institutleder Lars Bo Kaspersen er medforfatter til en ny bog, der går bag om debatten om ledelseskrise i den offentlige sektor. Sammen med organisationsstrateg Jan Nørgaard afdækker han, hvad der er sket og hvorfor grøfterne mellem flere faggrupper er gravet så dybe, at det går ud over trivsel og effektivitet i mange offentlige organisationer.

Den kolde krigs afslutning, en accelererende internationalisering og EU’s udvikling har medført en række nye vilkår og udfordringer for den danske velfærdsstat. Nogle iagttagere hævder, at velfærdsstaten de seneste 20 til 25 år har gennemgået en forvandling hen imod en konkurrencestat, hvor spørgsmålet om at øge Danmarks konkurrencekraft er centralt for velfærdsstatens overlevelse.

Ifølge Lars Bo Kaspersen og Jan Nørgaard, der er forfattere til bogen ”Ledelseskrise i konkurrence-staten”, har forandringsprocesserne konsekvenser for den politiske og administrative ledelse af landet. Netop derfor er ledelsen af den offentlige sektor kommet i fokus, da den for mange indeholder nøglen til, at velfærdsstaten kan udvikles og overleve.

Grøften mellem DJØF’erne og fagprofessionerne

I debatten om ledelseskrisen finder vi, ifølge forfatterne, typisk to positioner: Den ene er, at DJØF’erne blev nødt til at rykke ind og tage lederskabet, fordi fagprofessionerne ikke kunne finde ud af at styre budgetterne. Fagprofessionerne er jo heller ikke uddannet til at styre budgetterne, så hvordan kunne nogle forvente det?

Den anden position hævder, at samfundsvidenskabeligt og handelshøjskoleuddannede ledere har taget magten og tromler hen over de professionsuddannede, hvilket betyder, at kvaliteten i de offentlige ydelser falder, fordi generalisterne ikke ved noget om de faglige spørgsmål på skoler, sygehuse, jobcentre og ældrecentre.

Udviklingen fra forskellige synsvinkler

Forfatterne ønsker med bogen at belyse, hvordan udviklingen af den offentlige sektor og den fremadskridende ledelseskrise har fundet sted set fra forskellige vinkler, blandt andet fra staten, fra de ansattes og fra brugerne af den offentlige sektor med flere.

Lars Bo Kaspersen og Jan Nørgaard afdækker, hvorfor grøfterne mellem fagene er gravet så dybe, at trivslen og effektiviteten kunne være meget bedre i mange offentlige organisationer. Med målet om at give læserne en analyse af de overordnede strukturelle samfundsmæssige forskydninger, leder det forfatterne frem til deres vurdering af de udfordringer og problemstillinger, som hersker i den offentlige sektor i dag.

Behov for substantiel ledelse

Bogen argumenterer for, at der i dag er behov for en “substantiel ledelse”, der ikke kun består i økonomisk rammestyring, men i høj grad også tager hensyn til karakteren af de mange serviceydelser, som den offentlige sektor leverer, og som inddrager de offentligt ansattes personlige engagement.

Forfatterne mener, at det ikke kun er ledelsen, men også ledelsens strategianvendelse der skal ændres, hvis trivslen og effektiviteten skal forbedres i den offentlige sektor. Med brug af konkrete eksempler fra offentlige organisationer og strategiteori, giver bogen et bud på, hvordan substantiel ledelse og strategiarbejde kan kobles i praksis.

 

Jan Nørgaard & Lars Bo Kaspersen. (2015). Ledelseskrise i konkurrencestaten.
Hans Reitzels Forlag. København.

Kontakt
Professor, institutleder Lars Bo Kaspersen
Mobil: 31 24 61 61