Skip to content

På tværs af årgange: Sådan scorer du de gamle studerende

Som en hyldest til den nu hedengangne studieordning anno 2012 bringer vi her et udpluk af platte, lumre og akademisk luskede scorereplikker inspireret af alle de fag, vi nu må sige farvel til.

Til alle de russer, der gerne vil score scient.pol’ere fra de ældre årgange, men mangler den rigtige ice breaker, er der nu hjælp at hente. Vi håber hermed at kunne facilitere en øget kontakt mellem årgangene og måske åbne op for en fælles dyrkning af de gamle fag på floor. Derudover skal det selvfølgelig understreges, at alle scorereplikkerne helt og holdent lever op til det habermasianske princip angående det gode arguments tvangsløse tvang. AKA: Du er home safe.

Politologisk Grundkursus: Hey, er det ikke snart på tide, at vi får lavet en kommunal sammenlægning og får flyttet nogle grænser?

Politisk Teori og Idehistorie: Du er udseendets kategoriske imperativ – du burde være universel.

Videnskabsteori og Metodologi: Ifølge Dreyfus’ læringsmodel er jeg mere end bare en proficient performer.

Almen Statskundskab: Ikke for at lyde som en skandinavisk velfærdsstat, men jeg tror på stor omfordeling, jeg er ret fleksibel, og du har universel adgang til mine ydelser.

Mikroøkonomi: Jeg ville ønske, at jeg var en budgetlinje, så jeg kunne tangere dine kurver.

Sociologi: Lad os komme ud af denne falske bevidsthed, jeg er dit alternativ.

Makroøkonomi: Jeg håber, dine renter er høje, for jeg vil investere (min tid) i dig.

National Forvaltning: Kan du godt lide at have styringen? For så kan vi tage hjem til mig og lege principal-agent.

International Public Administration: Lobbyistens iskolde scoreguide:

  • Timing is everything
  • Consider multiple venues
  • Have personal contacts – who is the relevant official (friend) to talk to?
  • Survey the agenda

Metode 1: Du må være p > 0,05, for jeg kan ikke afvise dig.

Metode 2: Jeg tror, vores f-test er signifikant – for vi har et fantastisk fit.  (Bonus: Du skal ikke bekymre dig om multikollinearitet, jeg er uafhængig af mine x’er.)

Sammenlignende Statskundskab: Nu når du siger nej, er du så sikker på at, det ikke er en præferencefalsificering?

International Politik: Selvfølgelig er jeg rationalist: Jeg kan ikke tro, at vores kærlighed er en social konstruktion!

En stor tak til alle, der har bidraget!