Skip to content

Statskundskaber på Banedanmarks signalprogram

Mads blev uddannet cand.scient.pol i 2007 og arbejder nu for Banedanmark. Her fortæller Mads om livet efter studiet i vores nye efterlivsserie

Som nyudklækket cand.scient.pol. i 2007 var Mads klar til at tage arbejdsmarkedet med storm. Han flyttede til København og fik sit første job i Undervisningsministeriet, hvor han arbejdede med økonomistyring på privat- og efterskoler. Det var et lærerigt miljø med stor faglighed: ”Central- administrationen er fed, fordi du får nogle super dygtig kolleger, du kan sparre med, fordi alle har nogenlunde den samme uddannelse”.

En sådan arbejdsplads er dog fyldt med ambitiøse unge mennesker, og Mads beskriver det som et udfordrende job, hvor de mange kolleger konstant ligger i et latent kapløb mod hinanden: ”Man er i skarp konkurrence på en eller anden måde, fordi man også har de samme mål. Det er spændende og godt, men det kan også være mindre rart på ogle tidspunkter, når ens kolleger samtidig er ens konkurrenter.”

I dag arbejder Mads i Signalprogrammet hos Bane- danmark. Signalprogrammet er en samling af projekter, der skal implementeres i den danske tog- trafik frem til 2021. Til daglig står han for minister- og ledelsesbetjening, hvilket indebærer at klæde især programdirektøren på til møder med Banedanmarks direktion og Transportministeriet. F.eks. står han for at sammenfatte og kvalitetssikre månedsrapporten til direktionen, svare på spørgsmål fra Transport- ministeriet eller udfærdige svar på udvalgs- eller 20-spørgsmål fra Folketinget, der retter sig mod Signalprogrammet. Til tider savnes Undervisnings- ministeriets mulighed for sparring med fagfæller, men samtidig finder Mads, at der er en helt anden dynamik, når man arbejder i et multifagligt miljø. ”At arbejde med mange forskellige fag- ligheder kan faktisk være en styrke. Man bliver skarp til at fokusere på sine egne kompetencer”. Han er den eneste statskundskabsuddannede i Signal- programmet. Uddannelsen har givet ham nogle helt særlige kompetencer, mener han. Det akademiske felt generelt lærer dig noget om ”at lære” samt ”at fortælle det”, og det trækker Mads især på, når han skal ind- samle bidrag fra alle de fagkyndige i Signalprogram- met. Desuden har statskundskabsstudiet givet Mads et indgående kendskab til de politiske processer i centraladministrationen, og den viden finder han nyttig i sit samarbejde med Transportministeriet.

”Du ved, hvordan centraladministrationen virker, og hvordan det politiske system virker. Det at du kan gennemskue nogle relativt komplicerede processer, det er det, der kendetegner statskundskaberen.”

For fem år siden havde Mads ikke troet, at han i dag ville arbejde hos Banedanmark. På studiet forestillede han sig, at han skulle producere ekspertudsagn frem for at videreformidle dem. Dog betragter han sit nuværende job som en del af en større udvikling frem mod mange kompetencer. I den udvikling har han også erfaret, hvad der betyder noget for ham i et job. ”For mig er det en vigtig del af det at være på en arbejdsplads, at man kan fungere socialt og have noget ved siden af arbejdet. Det kan ikke fylde det hele, for du har din hverdag, der er faglig. Men den skal underbygges af det sociale”.

Generelt har tiden på arbejdsmarkedet lært Mads en del om de underlæggende, uskrevne regler. Det afspejler sig også i det råd, han gerne vil give til kommende statskundskabere på arbejdsmarkedet: ”Skiftet fra studie til arbejdsliv er nok større, end man lige regner med. Det handler i virke- ligheden om at være ydmyg og stikke fingeren i jorden samtidig med at vise, hvad man kan. Det du har fundet frem til er ikke nødvendigvis de vises sten”.

Om fremtiden vil Mads ikke sige så meget andet end, at Banedanmark ikke er hans sidste arbejdsplads. Det eneste han tror på er, at ”du skal skabe dine egne muligheder”.

MADS HYIK JØRGENSEN
Programme Management Assistant hos Banedanmark
Bor i København
Uddannet på Aarhus Universitet
Begyndte på Statskundskab september 2001
– Afsluttede august 2007