Skip to content

‘Stor ros til et dumt svin’

Brexitfortaleren Boris Johnson vandt tidligere på året limerick-konkurrencen ‘President Erdogan Offensive Poetry Competition’, som tidsskriftet The Spectator havde udskrevet. Litteraturforsker og -anmelder Erik Skyum-Nielsen vurderer Boris Johnsons vinderdigt.

There was a young fellow from Ankara

Who was a terrific wankerer

Till he sowed his wild oats

With the help of a goat

But he didn’t even stop to thankera.

– Boris Johnson, 2016

”Hvis vi går rent formelt til limericken, så er Boris Johnsons digt en rigtig limerick. Limericken kræver en række betingelser opfyldt: Vi skal have fem verselinjer, og rimene skal hedde AABBA. Det vil sige, at første og anden og femte linje skal rime, og at tredje og fjerde verselinje skal parrime. Derudover skal der være et rytmisk skift, sådan at vi i de parrimende linjer har en daktylisk rytme, mens vi har en friere rytme i de øvrige vers. Rimene skal være skæve. Hvis de er regelmæssige, er det en dårlig limerick. Et eksempel på et regelmæssigt rim finder vi i parret Vanløse/Ganløse. Og så skal første verselinje i øvrigt helst slutte med et stednavn.

Det gode ved Boris Johnsons vinderdigt er, at det faktisk opfylder kravene til et rigtig godt femlinjet digt i traditionen. Altså ankara og wankerer, de rimer – og så alligevel ikke helt. Og oaks og goat er et skævt rim, mens thankara nærmest er et til lejligheden opfundet ord, og samtidig er det jo også engelsk slang. Så jeg synes, at det er et flot digt.

Det er også vigtigt at bide mærke i, at Boris Johnsons digt faktisk ikke handler om Erdogan. I hvert fald ikke formelt. Der står there was a young fellow from Ankara. Erdogan er ikke a young fellow. I den forstand er det et frit digt, men det er klart, at konteksten i voldsom grad kommer til at definere læsningen af digtet. Det er jo genialt, at han holder sig til limerickens konventioner og regler og skriver en skidegod limerick samtidig med, at han får talt ind i situationen. Så jeg mener, at det var en helt fortjent vinder, The Spectator fandt ved den konkurrence. At jeg så i en helt anden sammenhæng synes, at Boris Johnson har gjort mig og Europa stor skade, er en helt anden sag.”

– Så der er ros fra litteraturforskeren til det litterære bidrag fra Boris Johnson?

”Ja. Stor ros til et dumt svin.”

– Må jeg citere dig for det?

”Ja. Det forfærdelige er jo, at det primitive ved Boris Johnson også er det, som bringer hans digt helskindet i land.”

 

DIGTETS OPRINDELSE:

Boris Johnson vandt med sit digt konkurrencen President Erdogan Offensive Poetry Competition, som tidsskriftet The Spectator udskrev i foråret 2016. Baggrunden for konkurrencen var ganske alvorlig. En tysk komiker havde fornærmet Tyrkiets præsident i et smædedigt. Digtet udløste en diplomatisk krise mellem Tyskland og Tyrkiet, hvor Erdogan forlangte, at komikeren blev retsforfulgt for sine skriverier. Hans ønske blev i første omgang imødekommet af kansler Merkel, som bad den tyske statsanklager undersøge mulighederne for at rejse tiltale. Merkels handlinger fik The Spectator til at udskrive konkurrencen.