Skip to content

Velkommen, kære læser!

Så blev det atter semesterstart, og Institut for Statskundskab slår dørene op for et nyt kuld studerende og for dem, som allerede har trådt deres uddannelsesstier på instituttet. Samtidig tager en ny forening sine spæde skridt. MED ANDRE ORD er statskundskabs nye, trykte studieblad, som kommer til at erstatte det tidligere onlinemagasin, Statskundskab Kontakt.

I løbet af de seneste mange måneder har vi – en lille håndfuld studerende – arbejdet på at få stablet et trykt blad på benene. Et drivende element for redaktionsgruppens engagement har været ønsket om at styrke dialogen mellem de studerende selv og mellem ansatte og studerende. En sådan dialog er efter vores mening særlig vigtig, da det primært er i mødet med andre studerende, at der for alvor sættes skub i den politologiske dannelsesproces, som undervisningen lægger fundamentet for. Og vi mener, at et trykt blad er bedst til at få dialogen frem i lyset.

I tråd med dette har vi valgt at sætte ord på et specifikt emne i hver enkel udgivelse. Statskundskab er en broget størrelse, og i redaktionen har vi på vores ugentlige møder livligt debatteret, hvad den enkelte studerende – statskundskaberen – er for en størrelse. I denne udgivelse sætter vi derfor ord på fagligheden. Her inviteres læseren bl.a. en tur i sauna, og samme læser får også muligheden for at få et indblik i, hvad en kommende fysiker tænker om os statskundskabere efter et år som studerende på instituttet.

I denne udgave sætter vi desuden spot på den nye offentlighedslov, og hvilke konsekvenser den får for fremtidens embedsstand. MED ANDRE ORD har talt med Cavlingpris-vinder Jesper Tynell, som gør os klogere på, hvordan offentlighedsloven hidtil har fungeret som en beskyttelse mod politisk armvridning af forvaltningen.

Slutteligt ønsker vi at rette en særlig tak til instituttet og studieleder Anders Wivel for et særdeles konstruktivt samarbejde, der har skabt de bedste betingelser for tilblivelsen af MED ANDRE ORD.

Vi håber, at vi med denne udgivelse kan vække debat og engagement blandt både studerende og ansatte på Institut for Statskundskab. Og vi håber på, at nogle iblandt ønsker at tage del i det fremtidige redaktionelle arbejde. Vi har brug for jer. Velkommen indenfor!

redaktionen, september 2013