Skip to content

Velkommen til MED ANDRE ORD

Velkommen til et nyt semester på Statskundskab og til et nyt studenterdrevet magasin; Med Andre Ord – Studieblad – Institut for Statskundskab, KU.

Vi håber og tror, at Med Andre Ord vil fungere som en væsentlig nyhedskilde og et konstruktivt debatforum for vores omkring 1700 indskrevne studerende samt det videnskabelige og administrative personale.

Med Andre Ord er et af de seneste eksempler på Statskundskabs aktive studiemiljø, hvor en række foreninger og netværk om emner som eksempelvis international politik, politisk økonomi, politisk teori, europæisk politik og militære studier samt revy, studieture og andre sociale arrangementer præger studieåret. Vi er stolte af vores studiemiljø, for vi ved, at både studietiden og forberedelsen til arbejdslivet derefter bedst foregår i et aktivt, fagligt stærkt og socialt velfungerende miljø. Det har vi her på Statskundskab takket være engagerede studerende og undervisere, og det ønsker vi at bevare og udvikle.

Ambitionerne er store på Statskundskab, både for den enkelte forsker og studerende og for vores fælles projekter. Vores studerende er blandt de dygtigste i landet, og vores kandidater er efterspurgte på arbejdsmarkedet. Vores forskere er internationalt anerkendte, og nogle af vores forskningsmiljøer er blandt de bedste i Europa, måske endda i verden. Det er et godt udgangspunkt for at gøre det endnu bedre i fremtiden. På Institut for Statskundskab ønsker vi at skabe et af verdens bedste politologiske forsknings- og undervisningsmiljøer. Derfor vil vi i de kommende år øge internationaliseringen af både forskning og uddannelser. Vi vil skabe et miljø, der i endnu højere grad end i dag er internationalt konkurrencedygtigt, og hvor vores kandidater i endnu større udstrækning, end det er tilfældet nu, kan begå sig med succes på både det private og offentlige arbejdsmarked, både i Danmark og internationalt.

Hvis det skal lykkes, er det afgørende, at læring foregår i aktivt samspil mellem undervisere og studerende, og at vi alle kender til og føler os hjemme i sociale og faglige fællesskaber på instituttet. Institut for Statskundskabs forskning og undervisning fordyber sig i mange forskellige aspekter af politik, på flere niveauer og i mange forskellige kontekster. Det gælder politiske processer i relation til lokale, nationale, regionale og globale problemstillinger, og det gælder både offent-lige og private organisationer og samspillet mellem dem. Med Andre Ord kan hjælpe os til at skabe fælles viden om de mange spændende miljøer og initiativer på Statskundskab, og til at videreformidle nogle af de emner, som vi hver især brænder for.

Velkommen til Med Andre Ord og til et nyt spændende semester på Statskundskab. ♦