Skip to content

BREAKING: Hjemlen til at omlægge eksamen i mikroøkonomi er der – men hvor er IFS’ afgørelse?

af Thea Skjærbæk

Tirsdag aften d. 14. december kunne man læse i Information, at Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har givet uddannelsesinstitutionerne muligheden for at rykke eksaminer online. En hjemmel til at omlægge årets eksamen i mikroøkonomi, som ellers er planlagt til at foregå på Peter Bangs Vej, findes.

Denne hjemmel medfører, at bl.a. KU kan lave lokale løsninger. Det betyder dog nødvendigvis ikke, at det ikke er alle eksaminer, som omlægges. For at kunne ændre det skal de vurdere det i den enkelte situation i de respektive studienævn.

KUnet reloades for 30. gang og spændt venter mange på en meddelelse om studienævnets afgørelse.