Skip to content

Årets eksamen i mikroøkonomi bliver en hjemmeeksamen

af Thea Skjærbæk

For præcis en uge siden kunne Med Andre Ord berette at trods stor opbakning blandt studerende til at omlægge eksamen i Økonomi 1 – den berygtede 4 timers eksamen på Peter Bangs Vej – til en hjemmeeksamen, så manglede der bare lige noget: en hjemmel.

Hjemlen har Uddannelses- og Forskningsstyrelsen nu fundet og efter en hel uge med reloads af KUnet, spekulationer i fælleschats og opkald til både KU’s ledelse samt jurakontoret i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, er der faldet dom i sagen: Årets eksamen i mikroøkonomi bliver en hjemmeeksamen.

På KUnet kan man læse, at »Studienævnene for psykologi, statskundskab og økonomi, der har eksamen i december, har på den baggrund besluttet at omlægge den kommende eksamen i december til online afvikling. Alle berørte studerende orienteres via en studiebesked.«

Utilfredse studerende

I starten af december underskrev 129 statskundskabstuderende en opfordring til studienævnet om at omlægge årets stedprøve i mikroøkonomi til en hjemmeksamen. Det virker dog til, at statskundskabsstuderende ikke er de eneste utilfredse studerende på Det Samfundsfaglige Fakultet. Også vores naboer på CSS, de psykologistuderende, har mobiliseret en utilfredshed med stedprøverne: Information kunne i går aftes d. 14. december berette, hvordan 300 psykologistuderende har klaget over, at de trods stigende smittetal skal møde fysisk op til deres eksaminer inden juleferien.

En effektiv proces?

Processen for omlægningen af eksamen har været noget af et bureaukratisk forløb, hvor en del aktører midlertidigt har stået handlingslammet. I denne situation har det ifølge instituttet været på grund af en manglende ministeriel godkendelse. Som viceinstitutleder, Anders Berg-Sørensen, udtalte til Med Andre Ord i sidste uge: »Vi kan først omlægge eksaminer, hvis vi får lovhjemmel til at gøre det. Sker det, så er vi klar til at omlægge med kort frist.«

Nu har Uddannelses- og Forskningsstyrelsen så meldt ud, at det er en lokal beslutning, hvorvidt eksaminer skal omlægges til hjemmeksaminer. Men inden studienævnet kunne få autonomi til at træffe beslutningen, så har KU’s ledelse skulle vende tommelfingeren op for at ligge den beslutning i studienævnets hænder. Efter hvad man roligt kan forestille sig har været mange opkald frem og tilbage, så kunne instituttet altså onsdag ved frokost melde ud, at de ville omlægge årets mikroeksamen til en online eksamen.

Men igen kan man undre sig over, hvorfor en udmelding – og afgørelse – først kommer otte dage inden eksamen. Kunne denne beslutning ikke have været taget af instituttet dengang man planlagde årets eksaminer? Er det KU’s ledelse, som har sovet i timen ved ikke at reagere proaktivt på stigende smittetal allerede inden november, eller skal vi i stedet rette pegefingeren mod Styrelsen, som først nu har givet en lovhjemmel?

Det der med eksamenssnyd

De tidligere bekymrede studerende og instituttet skal altså ikke længere bekymre sig om faren for coronasmitten til eksamen i mikroøkonomi. Dog melder en anden bekymring sig på banen, når en stedprøveeksamen bliver omlagt til en hjemmeeksamen: eksamenssnyd. Når omkring 300 studerende d. 22. december kan sidde ved siden af deres polit-kusine uden, at de søde eksamensvagter på Peter Bangs Vej har en jordisk chance for at opdage det, virker det heller ikke så fjernt at forestille sig, at en hjemmeeksamen også skaber en højere risiko for snyd blandt de studerende. I Information kan man bl.a. læse, at en række danske universiteter oplevede en markant stigning i sager om snyd til eksamen i 2020 i forhold til 2019: »På Københavns Universitet og DTU fordobledes antallet af sager, mens CBS havde mere end ti gange så mange tilfælde af ’ikke-tilladt samarbejde’ som året forinden.« Om samme tendens til snyd også gør sig gældende til vintereksamen i 2021, bliver interessant at se på den anden side af nytår.

Lovhjemmel eller ej – vi ses så ikke på Peter Bangs Vej

Summa summarum, de bekymrede studerende, som skal op til eksamen d. 22. december, kan ånde lettet op: For andet år i træk skal de studerende ikke møde op på Peter Bangs Vej og svede over efterspørgselskurver og monopoldannelse. De skal svede derhjemme.