Skip to content

DEBAT: Åbent brev til Jesper Petersen og Folketingets uddannelsesordførere

MED ANDRE ORD bringer her et åbent brev til Uddannelses- og forskningsministeren, Jesper Petersen, og til Folketingets uddannelsesordførere. Mikline Jensen, cand.soc., tager del i debatten og stiller sig utilfredshed med det nye reformudspil fra regeringen “Danmark kan mere III”.

af Mikline Dyveke Roman Jensen, cand.soc. (uddannelsesvidenskaber) og medlem af Studenteroprøret ’22

Kære Minister og Uddannelsesordførere,

Jeg skriver på vegne af mig selv og adskillige af mine tidligere medstuderende fra kandidaten i uddannelsesvidenskab, men måske mine/vores ord om regeringens planer om forkortelse af adskillige samf. og hum. kandidatuddannelser også rør noget i jer.

Mit navn er Mikline Dyveke R. Jensen og jeg er nyudklækket dimittend fra kandidaten i uddannelsesvidenskab fra Aarhus Universitet under DPU (Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse). 

Jeg har som mange andre af mine medstuderende, andre Arts-studerende og vores undervisere set på imens vores uddannelseskvalitet på kandidaten især er blevet komprimeret mod vores alles vilje og faglige ambitioner til fordel for besparelser af de humanistiske og samfundsvidenskabelige kandidatstudier. Vi er dog sejlivede og har fået det bedste ud af de midler, der er blevet tildelt os – de fleste af os med lukket mund, fordi vi er “generation præstation” – vi har for travlt med at præstere og vi er vant til at gøre, hvad der er forventet af os og mere til. Vi fylder alle hverdagens timer og tænketid ud med flid på studiet, studierelevant arbejde, frivilligt arbejde og vi får det til at se let ud alt imens vi dyrker fitness, går til psykolog, når vi har råd og holder os opdaterede om dagens samfund. Vi er et produkt af vor tid, men jeg er nødt til at skrive til jer for nok er nok – det her kan gå helt galt. 

Vi vil ikke mere se på og det vil vores højere uddannelsesinstitutioner samt lektorer heller ikke – tjek AU’s LinkedIn, de forskellige udtalelser fra studerende de seneste par dage, Studenteroprøret’22 etc. Vi beder jer om at lytte og gå i dialog før skaderne ikke kan vendes. Har I nogensinde hørt om Habermas, hans teori om den kommunikative handlen og den herredømmefrie samtale? Måske en god idé at læse lidt af den samfundsteori, der udkom i efterkrigstiden.  

Regeringens vision om at halvere de samfundsvidenskabelige og humanistiske kandidatuddannelser er direkte grotesk og med modsat virkning af, hvad I ønsker – og jeg håber, at I vil lytte til os det handler om: Underviserne og de studerende, fremtidens vidensproducenter og arbejdere – og på demokratisk og dialogisk vis undersøge det, som det handler om: Vores samfunds fremtid, nationalt som internationalt, på arbejdsmarkedet og på forskningsområdet. 

Jeg håber på, at I vil lytte og gå i dialog med uddannelsesinstitutionerne og de studerende, at I alle vil overveje, hvad dette udspil ’Danmark kan mere III’ har af uoprettelige konsekvenser”.

Mikline Jensen, cand.soc.

Det er med stor skuffelse, sorg og en ærgrelse at se til, når nutidens samfundsproblematikker (klimakrise, stress på arbejdspladser, en presset folkeskole, sundhedssektoren ligeså, de mange unge krigsflygtninge, der er kommet til og kommer til landets modtagelsesklasser og I kan sikkert selv fortsætte listen) er menneskeskabte problematikker, derfor ser vi de humanistiske og samfundsvidenskabelige universitetsuddannelse som en afgørende spiller, der vil og kan være storbidrager i at skabe fremtidens løsninger i et ligeværdigt tværvidenskabelige/-fagligt samarbejde på arbejdsmarkedet og gennem den frie forskning (en truet praksis). Jeg håber på, at I vil lytte og gå i dialog med uddannelsesinstitutionerne og de studerende, at I alle vil overveje, hvad dette udspil ’Danmark kan mere III’ har af uoprettelige konsekvenser.

Danmark kan mindre

Jeg talte på vegne af DPU’s studerende, da jeg den 16. september holdte årets dimittendtale for DPU’s 17 master- og kandidatuddannelser. Talen var med et håb for universitetets fremtid, hvilket for os er lig samfundets fremtidige udvikling – ikke blot økonomisk, men ligeledes etisk og på langsigtet vis.   
Vi vil gerne bede jer om at ændre navn på regeringens udspil til: “Danmark kan MINDRE”, for det er dét, regeringen lægger op til.

En tidligere medstuderende skriver følgende på LinkedIn – og hun er en af flere: “Jeg har på en to-årig kandidatuddannelse nået at læse, samarbejde og specialisere mig inden for de fag, jeg ønsker at udleve i praksis, alt imens jeg har haft et studiejob ved siden af (offentlig institution og senere privat organisation), jeg har arbejdet ca. 35 timer i praktik på Aarhus Rådhus med fokus på HR og arbejdsmiljøforhold samtidig med, at jeg skulle passe et fag på uni og et tjenerjob for at få det til at løbe rundt, og så har jeg i samarbejde med min praktikplads færdiggjort et speciale, som ikke har til hensigt at fylde skuffen ud, men til at bidrage og rådgive til nye organisatoriske forandringsprocesser. Hvordan skulle jeg nogensinde nå dette på 1 år? Uden mistrivsel, stress, dårlig kvalitet eller manglende relevans for arbejdsmarkedet? Og jeg tænker også – hvorfor lader man økonomer, der ikke ved nok om emnet, vurdere så vigtigt et emne?! 

En anden medstuderende fra uddannelsesvidenskab skriver:

“Pinligt og uambitiøst forslag fra Regeringen om at reducere humanistiske og samfundsvidenskabelige kandidatuddannelser til ét år i det reformudspil, der mere passende kunne hedde ‘Danmark kan mindre III’. Der er i hvert fald ingen tvivl om, at politikerne i Regeringen IKKE har læst en samfundsfaglig eller humanistisk uddannelse. For så havde de helt sikkert lært, at hele præmissen for at kunne være konkurrencedygtig som nation i en vidensøkonomi er at have en veluddannet arbejdskraft, og at uddannelse er direkte forbundet med økonomisk vækst. Derfor vil det ikke blot være et stort tab for den almene (ud)dannelse af den danske befolkning, men i sidste ende med høj sandsynlighed også et stort økonomisk tab.”

At regeringen ønsker at komprimere 2 år til 1 år, er i strid med alt, hvad universitetet står for og hvad vi som studerende har af faglige ambitioner. Farvel til fordybelse, til akademiets ambitioner, til den trivsel vi endnu holder fast i, til praktikperiode eller valgfag, til en relevant og meningsgivende kandidatuddannelse, og til en samfundsrelevant og netværksopbyggende specialeperiode, etc. Og goddag til at lede efter flere timer end, hvad døgnet rummer (hvilket vi allerede forsøger), til at ende forvirret op til arbejdsmarkedet med en cand. x., vi ikke vil kunne stå fagligt inde for, udbrændthed blandt studerende og på akademiet, og en øget mistillid til landets uddannelsespolitik. Er vi (humaniora og samfundsvidenskaberne) ikke vigtige siden, at det er vores uddannelsers kvalitet, der fortsat skal undergå komprimering? Gu’ er vi så! Det er universitetet, fagligheden, studiemiljøerne, en bedre verden, og humanisternes samt samfundsvidenskabernes værdi på arbejdsmarkedet, værdi for fagligheden, for demokratiet, for udviklingen af løsninger til det civiliserede samfund. 

Jeg og flere håber, at I vil tage dette alvorligt, når I former jeres overvejelser, hvad angår regeringens udspil.  Tak for at læse med! 

Med venlig hilsen, 
Mikline Dyveke Roman Jensen, Cand. Soc. Uddannelsesvidenskab fra AU, DPU.

Har du også en holdning til, hvorvidt kandidaten på statskundskab skal være etårig eller ej? Så hører vi meget gerne fra dig! Skriv til os på redaktion@medandreord.dk