Skip to content

Det skete!

MAGTELITEN HOLDT OPSTARTSMØDE
Den populære klub Magteliten holdt op­ startsmøde, og hundredevis af håbefulde statskundskabsstuderende mødte op for at få en plads i top 500. De blev dog alle slået af fagforeningsfolk og erhvervsledere med utroligt tætte bånd til Kongehuset og Prins Henrik.

BIJOB I STATENS TJENESTE
Regeringens udenrigsgransker, Peter Taksøe­Jensen, nedsatte et grublerhold med blandt andre seks lektorer og profes­ sorer fra KU, der skal lægge den nye linje for dansk udenrigspolitik. MED ANDRE ORD ser samtidig frem til en kommission, som skal undersøge, hvorfor universitetets undervisere bruger så lidt tid på at under­ vise.

FØDSELSDAGSFEST
Institut for Statskundskab fyldte 50 år. Det blev fejret med en stor fest for forsk­ ere, øvrige ansatte og personer med til­ knytning til studiet. Undtagen de stu­ derende. Vi går ud fra, at invitationen gik tabt i posten.

”DON’T THINK OF A GRISEHOVED”
Et nyt kuld af stud.scient.pol.’er fik en tur gennem introforløbet. Det foregik uden grisehoveder, kunne man efterfølgende læse i Uniavisen. MED ANDRE ORD anbefaler i den forbindelse bogen Don’t Think of an Elephant til alle studerende på Instituttet.

WWW.MEDANDREORD.DK
Dit yndlingsstudieblad trådte d. 1. okto­ ber ind i den digitale tidsalder. De gamle udgaver er tilgængelige for nostalgikere (mest os selv), og man kan skrive et deba­ tindlæg til debatsektionen MED FÅ ORD, hvis man er vred over gentagelserne i Sammenlignende Statskundskabs pen­ sum.

LÆSEFERIE LIGHT
Alle statskundskabsstuderende havde en afslappet efterårsferie. Undtagen Knud ­ han var kommet bagud. Meget bagud. Adskillige hundrede sider.