Skip to content

Din guide til valgfag og kernefaglighed

af Rasmus Dela
illustration @institutkritiskememes

Igen er det blevet den tid på året, man som studerende til evig tid vil overse.

Sæsonen for eksaminer og evalueringer, hvor man på KU har valgt at placere en stram 14 dages deadline for den studerendes fremtidsvalg. Det er med andre ord blevet tilmeldingssæson.

Hvis du ligesom os har haft udfordringer ved at vurdere, hvordan fordelingen nu lige foregår og hvilke valgfag eller kernefaglige linjer, som måske kunne være interessante at følge, så er du kommet til det rette sted.

At danne sig et kvalificeret overblik over de udbudte valgfag – eller kernefaglige linjer – kan være lettere sagt end gjort. Nok kan et fag, en underviser eller en eksamensform virke tiltrækkende, men hvad det faglige udbytte er af faget, indser man ofte først, når semesteret allerede er begyndt. Inden man vælger fag, kan det føles som at stå med bind for øjnene, og det kræver ofte kontakt til ældre studerende eller et forsigtigt opslag på Statskundskab på København, hvis man skal blive klogere – særligt hvis underviseren er en ekstern lektor, man ikke har mødt tidligere på studiet.

På den baggrund har vi ønsket at forbedre den tilgængelige viden for hver studerende ved at søge aktindsigt i evalueringerne af valgfag og kernefaglige linjer på Institut for Statskundskab, der udbydes det kommende semester. Vi opfordres kraftigt hvert halvår til at foretage uddybende evalueringer af samtlige fag, så hvorfor skal disse evalueringer ikke kunne komme os studerende til gode, når vi skal beslutte os for det fremtidige indhold af vores studie. Anmodningen om aktindsigt har vi imidlertid fået afslag på. Efterfølgende (onsdag d. 19. maj) har vi sendt opfølgende spørgsmål til uddannelseschefen på fakultetet, der afviste vores anmodning, samt studieleder på instituttet, Anders Berg-Sørensen, men vi har endnu ikke modtaget svar på vores spørgsmål.

Men, vi havde jo som mål at bringe en ordentlig guide til alle studerende, så vi har måtte tænke I nye baner. Derfor bringer vi denne – lettere forkortede – guide til valgfag og evalueringer på instituttet, som forhåbentligt kan hjælpe jer på vej, inden tilmeldingsperioden udløber på tirsdag d. 1. juni kl. 23.59. 

Og husk, hvis det nu glipper med tilmeldingen, må I endelig ikke fortvivle – der er altid eftertilmeldingsperioden. Hvis I imidlertid planlægger at skrive BA til efteråret, så er det bare med at huske deadline d. 1. juni, for der er ingen eftertilmeldingsperiode for bachelorprojekt eller bachelorseminar (medmindre I sender en meget sød mail til Hanne Nexø Jensen).

Hvilke fag er nye, og hvilke går igen?

Vi har lavet en oversigt over samtlige valgfag på Institut for Statskundskab, som udbydes det kommende semester, og hvorvidt de er nye eller går igen. Cirka halvdelen af valgfagene udbydes for første gang, mens resten er blevet udbudt senest i efteråret 2020. Du kan finde oversigten over nye og gamle valgfag herunder:

Evalueret E20Analysing Public Policy: Institutions, Time and Processes
Statskundskab studienævn
Kandidat/Bachelor7,5EngelskFri skriftlig eksamen
Evalueret E20Comparative Public Policy
Statskundskab studienævn
Kandidat/Bachelor7,5EngelskPortefølje
Evalueret E20Contentious Electoral Politics in Southeast Asia
Statskundskab studienævn
Kandidat/Bachelor7,5EngelskFri skriftlig eksamen
Evalueret E20Democratic Innovations and Civic Participation
Statskundskab studienævn
Kandidat/Bachelor7,5EngelskFri skriftlig eksamen
Evalueret E20Diskursanalyse, konflikter og International Politik Teori
Statskundskab studienævn
Kandidat/Bachelor7,5DanskPortefølje
Evalueret E20Europæisk udenrigspolitisk samarbejde og EU som international aktør
Statskundskab studienævn
Kandidat/Bachelor7,5Dansk3. dags eksamen
Evalueret E20Forced and Unforced Immigration – What are the Policy and Attitudinal Consequences?
Statskundskab studienævn
Kandidat/Bachelor7,5Engelsk3. dags eksamen
Evalueret E20I Slotsholmens maskinrum: Policy-analyse i teori og praksis
Statskundskab studienævn
Kandidat/Bachelor7,5DanskFri skriftlig eksamen
Evalueret E20Jean Monnet: The Politics of the European Union – Structures and processes of the EU
Statskundskab studienævn
Kandidat/Bachelor7,5Engelsk3. dags eksamen
Evalueret E20Knowledge Production and Evaluation
Statskundskab studienævn
Kandidat7,5EngelskPortefølje
Evalueret E20Ny offentlig styring og ledelse
Statskundskab studienævn
Kandidat/Bachelor7,5DanskFri skriftlig eksamen
Evalueret E20Offentlig ret
Statskundskab studienævn
Kandidat/Bachelor7,5DanskMundlig eksamen
Evalueret E20Political Risk Analysis
Statskundskab studienævn
Kandidat7,5EngelskMundtligt portefølje
Evalueret E20Politologisk projektdesign
Statskundskab studienævn
Kandidat/Bachelor7,5DanskPortefølje
Evalueret E20Project Management (In organizations)
Statskundskab studienævn
Kandidat/Bachelor7,5Engelsk3. dagseksamen
Evalueret E20Security Risk Management
Statskundskab studienævn
Kandidat7,5EngelskFri skriftlig eksamen + deltagelse
Evalueret E20Security Studies
Statskundskab studienævn
Kandidat7,5EngelskPortefølje
Evalueret E20Sociologi 2
Statskundskab studienævn
Bachelor7,5DanskMundtlig eksamen
NytAbolition Politics
Statskundskab studienævn
Kandidat/Bachelor7,5Engelsk3. dagseksamen
NytAdvanced Quantitative Methods (elective)
Statskundskab studienævn
Kandidat/Bachelor7,5EngelskPortefølje
NytBudgetlægning og økonomistyring i stat og kommuner
Statskundskab studienævn
Kandidat/Bachelor7,5DanskFri skriftlig eksamen
NytDatadrevet Organisationsanalyse
Statskundskab studienævn
Kandidat/Bachelor7,5DanskFri skriftlig eksamen
NytDet subnationale diplomati – et forskningsseminar om danske byers internationale arbejde
Statskundskab studienævn
Kandidat/Bachelor15DanskFri skriftlig eksamen
NytFeminist theory: gender, democracy, and ecology
Statskundskab studienævn
Kandidat/Bachelor7,5EngelskMundtlig eksamen med forberedelse
NytGender and International Relations
Statskundskab studienævn
Kandidat/Bachelor7,5EngelskFri skriftlig eksamen
NytGender and Politics: Political Science from a Gender Perspective 15 ECTS
Statskundskab studienævn
Kandidat/Bachelor15EngelskPortefølje
NytGender and Politics: Political Science from a Gender Perspective 7,5 ECTS
Statskundskab studienævn
Kandidat/Bachelor7,5EngelskFri skriftlig eksamen
NytKlimadiplomati: Politiske dilemmaer mellem sikkerhed, handel og udvikling
Statskundskab studienævn
Kandidat/Bachelor7,5DanskMundtlig eksamen
NytKommunerne efter kommunalreformen
Statskundskab studienævn
Kandidat/Bachelor7,5DanskFri skriftlig eksamen
NytMenneskerettigheder og Udvikling
Statskundskab studienævn
Kandidat/Bachelor7,5DanskMundtlig eksamen
NytPolicy and Governance for Global Catastrophic and Existential Risks
Statskundskab studienævn
Kandidat/Bachelor15EngelskFri skriftlig eksamen
NytStrategisk lobbyisme – Vejen til politisk indflydelse i Danmark
Statskundskab studienævn
Kandidat/Bachelor7,5DanskFri skriftlig eksamen
NytThe Politics of Making Migrants
Statskundskab studienævn
Kandidat15EngelskFri skriftlig eksamen
NytTowards the Critique of Violence
Statskundskab studienævn
Kandidat/Bachelor7,5Engelsk3. dagseksamen

For de kernefaglige linjer er det i år muligt at vælge mellem følgende linjer, hvor linjen ‘The Politics of Environment, Climate and Sustainability’ udbydes for allerførste gang:  

  • Organisation og ledelse
  • Political Theory
  • Politisk adfærd
  • International Political Economy
  • International Relations and Conflict Resolution
  • Foreign Policy
  • European Politics
  • Evaluativ viden
  • The Politics of Environment, Climate and Sustainability 

Hvordan fordeles valgfag og kernefaglige linjer?

Valgfagene fordeles efter studieanciennitet, hvilket betyder, at studerende med flest beståede ECTS på tilmeldingstidspunktet vil få plads først. Således får f.eks. kandidatstuderende plads før bachelorstuderende. 

De kernefaglige linjer oprettes med 15-45 studerende og pladserne tildeles ved lodtrækning, hvis der skulle vise sig at være flere ansøgere end pladser. Husk derfor også at angive anden- og tredjeprioriteter i denne tilmelding.

Al yderligere og relevant information om tilmelding til valgfag, kernefaglig linje eller praktik kan du finde lige her.

Hvordan evalueres alle fagene på instituttet?

Ved afslutningen på hvert studieår udarbejder Institut for Statskundskabs kvalitetsudvalg – der består af medlemmer fra Studienævnet – en samlet evalueringsrapport over undervisningen på instituttet. Her inddeles alle udbudte fag i A-, B- og C-fag ud fra de studerendes evalueringer, om end langt størstedelen (ca. 75 %) er placeret i B-kategorien. I evalueringsrapporten er kun C-fagene nævnt ved navn, og disse er enten droppet eller revideret, såfremt de går igen. Den seneste evalueringsrapport for studieåret 19/20 kan findes her.

Evalueringsrapporten er selvfølgelig et fint udgangspunkt, men man bliver ikke meget klogere på de enkelte valgfag eller kernefaglige linjer. Der kan kun personlige erfaringer være til hjælp. Derfor vil vi opfordre til, at man herunder artiklen kan skrive, hvis man har haft nogle valgfag eller kernefaglige linjer, som er særligt anbefalelsesværdige, så også andre studerende kan nyde gavn af faget.

Alle de nye valgfag – og den nye kernefaglige linje – ved vi selvsagt endnu ikke så meget om, men måske vi alle er blevet klogere til vinter.

Med det sagt er der ikke andet tilbage end at ønske jer alle en god tilmeldingssæson og sommerferie, når vi en dag kommer så langt.