Skip to content

Dine medstuderende stiller op til KV21: Mød Anders, Jino, Mikkel og Torsten

Mens Jino Victoria Doabi, Mikkel Skovgaard Hansen, Torsten Vittrup Dalegaard og Anders Storgaard er til forelæsninger med os andre på statskundskab og samfundsfag, hænger de samtidig i lygtepælene og er kandidater til kommunalvalget. Mød dem her til 5 skarpe om at være politiker og studerende.

af Mathilde Brieghel
Visuelt udtryk af Thea Skjærbæk

Anders Storgaard, kandidat til kommunalvalget på Frederiksberg for Konservative

Hvordan har studiet påvirket at du har valgt at gå ind i politik?
Ærligt, så tror jeg, at det mere er på grund af min interesse for politik, at jeg har valgt statskundskab mere end det er på grund af statskundskab, at jeg er gået ind i politik.

Men fordelen ved studiet har været, at jeg har fået nogle redskaber til at analysere politik mere akademisk, gennemskue statistik, økonomi og samfundsforhold, så jeg er blevet en bedre politiker. Men interessen kom helt klart før studiet og er både årsagen til, at jeg valgte mit studie og gik ind i politik.

Hvad vil du kæmpe for, hvis du bliver valgt ind?
Siden jeg var 11-år gammel og blev konservativ på grund af Connie Hedegaard, så har det været klima, der har været øverst på min dagsorden. Derfor vil jeg kæmpe på at vi får indført en skyggepris på CO2 ved vores kommunale indkøb, bygger mere i træ fremfor beton, får flere grønne områder og energirenoveringer.

Derudover, så vil jeg kæmpe for flere billige gangkollegier, hvor man leve på en SU og for flere midler til at bekæmpe unges psykiske mistrivsel. Når hver ¼ unge pige i 9. klasse har gjort skade på sig selv, så har vi fejlet som samfund.

Hvordan balancerer du studieliv og valgkamp?
Det balancerer jeg desværre overhovedet ikke. Jeg har måtte udskyde mit speciale for at hellige mig valgkampen 100%.

Hvad har overrasket dig mest ved at stille op til kommunal/regionsvalg?
Hvor ubehagelige folk kan være på de sociale medier og, hvor søde folk er når man møder dem i den virkelige verden. Generelt synes jeg tonen er enormt hård på Facebook, men positiv på gaden.

Hvorfor skal dine medstuderende stemme på dig?
Fordi kun én i kommunalbestyrelsen er under 30 og vi har brug for flere stærke unge stemmer. Jeg er en person som man kan regne med sætter alt ind på sine principper – det gjorde jeg blandt andet, da jeg, sammen med Thomas Rohden, hjalp demokratiforkæmperen Ted Hui med at flygte fra Hong Kong. Og så er jeg ikke den typiske konservativ, men en socialkonservativ, der kæmper for et bedre klima og for de svageste i vores samfund. Og så skal de stemme på mig, fordi Frederiksberg skal forblive Hovedstadens grønne hjerte.

Jino Victoria Doabi, kandidat til kommunalvalget i København for Radikale Venstre

Hvordan har studiet påvirket at du har valgt at gå ind i politik?
Studiet på mange måder påvirket mig til at gå ind i politik, sågar også at stille op til Kommunalvalget. Studiet har givet mig en bredere forståelse for de bagvedliggende argumenter, og de politiske beslutninger. Især, har Offentlig forvaltning og international politik givet mig et unikt indblik, i den brede politiske- forståelse og formidling. Dog har det for mig, været afgørende for min opstilling, at mit parti har opfordret mig og støttet mig. Dog vil jeg understrege at, jeg er gået ind i politik, og stiller op fordi, at jeg mener at repræsentationen er lav, både når det gælder kvinder, men også minoriteter

Hvad vil du kæmpe for, hvis du bliver valgt ind?
Jeg vil kæmpe for et mangfoldigt København, hvor der er plads til alle. Når minoriteter får stoppet halsen fuld med opfordringer om, at de skal deltage i vores fællesskaber, så skal vi også byde dem velkommen. Lige nu er diskrimination i vores natteliv og bybillede, tydelig for enhver. Det skal ikke undergraves, men sanktioneres. Derudover kæmper jeg for at gøre ligestillingsproblematikkerne, skal være et kommunalt ansvar. Her skal ligestilling også forstås meget bredt. Det gælder lige fra LGBT+ rettigheder, til kvinder og mænds rettigheder og privilegier, samt minoriteters ret til at være ligestillede. Og så kæmper jeg for et bedre og grønnere samarbejde, mellem kommunerne og erhvervslivet. København er i øjeblikket på 71.-plads, når det gælder erhvervslivets vilkår. Det kan kommunen ikke være bekendt. København er Danmarks ansigt udad til – og vi har brug for international arbejdskraft.

Hvordan balancerer du studieliv og valgkamp?
Hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg prioriteret valgkamp højst. Jeg deltager stort set ikke i studielivet, men har fantastiske veninder, som sender mig gode noter, så jeg ikke helt kommer bagud. Men det er klart – det er en periode, som trækker nogle af andre ting, som jeg beskæftiger mig med ned. Det gør mig selvfølgelig nervøs, men jeg ved, at jeg gør det helt rigtige lige nu. Jeg bruger min mentor, Sofie Carsten Nielsen, til at drøfte de beslutninger, som kræver, bliver nøje gennemtænkt inden jeg beslutter mig. Hun har heldigvis selv studeret statskundskab og ved, hvad det kræver. Jeg har lovet hende og min familie, at studiet også bliver prioriteret, men det er langt fra sandheden. Fordi det her betyder meget mere for mig. Det at kunne stille op til et demokratisk valg, er ikke noget jeg har fået givet ved fødslen, men noget, jeg har måtte kæmpe for retten til at kunne.

Hvad har overrasket dig mest ved at stille op til kommunal/regionsvalg?
Det overrasker mig enormt meget, at de ydre borgerlige kandidater behandler mig så godt. Virkelig med respekt og god stil. Til gengæld møder jeg rigtig meget racisme på nettet, men lige så meget om mit køn. Jeg ved ikke om det decideret overrasker mig, men jeg får et chok hver evig eneste gang. Noget som overrasker mig helt oprigtigt, er hvor hårdt det faktisk er at føre valgkamp for sig selv. Det er psykisk og fysisk nedbrydende. Det er selvfølgelig sjovt og givende, ellers gjorde man det jo ikke. Dog tærer det på ens mentale helbred, når man konstant er skydeskive for ekstremistiske tilsvininger, og man skal træffe så mange vigtige- og praktiske beslutninger. Jeg må bare tilføje her, at det giver mig benzin på mit bål, når jeg møder vælgere, som anerkender og roser mig.

Hvorfor skal dine medstuderende stemme på dig?
Mine medstuderende skal stemme på mig, fordi jeg altid står på retfærdighedens side, kæmper for mangfoldighed og lige muligheder, uanset baggrund, seksualitet og køn. Derudover vil jeg kæmpe for bedre muligheder til de internationale studerende, fordi de er et vigtig led i vores eget studiemiljø, og for vores egne studerendes fremtidige netværk og erfaring. Vigtigst af alt, skal de stemme på mig fordi, jeg stiller op med min holdning, og vil stå fast på min holdning.

Mikkel Skovgaard Hansen, kandidat til kommunalvalget i København for Enhedslisten

Hvordan har studiet påvirket at du har valgt at gå ind i politik?
For mig vender kausalkæden nok den anden vej. Jeg startede allerede med at være ungdomspolitisk aktiv i 8. klasse! I min gymnasietid brugte jeg meget tid i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning for at kæmpe gymnasieelevers sag. Og al det politiske engagement ledte mig på sin vis til, at jeg ville studere politik også. Men statskundskabsstudiet har også kun bekræftet mig i, at der er brug for politiske visioner, hvis ikke systemet skal gro helt fast.

Hvad vil du kæmpe for, hvis du bliver valgt ind?
De tre vigtigste mærkesager for mig handler om klimapolitikken i København, manglen på billige boliger og bekæmpelsen af diskrimination i vores by. De adresserer alle tre nogle store problemer i vores by og for menneskene, der bor her.

Klimaindsatsen skal i den grad have et skub bagi, hvis vi vil være en grøn foregangsby. Vi må stoppe ghettolovens nedrivning og salg af almene boliger og i stedet bygge langt mere billigt, end vi gør i dag, hvis alle skal kunne bo i vores by. Og der skal tages et opgør med diskrimination i både vores offentlige institutioner, på gaden og i nattelivet, så København for alvor bliver en by med plads til alle.

Hvordan balancerer du studieliv og valgkamp?
Jeg har næsten hele studiet læst på nedsat tid, fordi mit politiske engagement er så vigtigt for mig. I lang tid har det været opstarten af ungdomspartiet Rød-Grøn Ungdom, der stjal tiden – nu er det særligt valgkampen.

Her under valgkampen holder min læsegruppe pause fra bachelorskrivningen med få undtagelser. Det betyder så til gengæld, at vi må knokle lidt ekstra efter valgkampen, men det er vi klar til. Det er desuden ikke første gang, de beviser deres værd som læsegruppe og som venner.

Hvad har overrasket dig mest ved at stille op til kommunal-/regionsvalget?
Hvor vigtige unge er politik – på tværs af partifarve.

Til næsten alle mine debatter har det været helt tydeligt, at unge deler rigtig mange perspektiver på, hvad der er vigtigt. Vi er ikke altid enige om vejen derhen, om tempoet eller om løsningerne. Men det er i høj grad de samme sager, der optager os – og som ikke nødvendigvis optager de ældre generationer.

Så selvom jeg altid vil anbefale folk at stemme på Enhedslisten, først og fremmest, vil jeg dernæst gerne anbefale folk at stemme ungt. For der er masser af unge, dygtige kandidater, og det er vigtigt med ung repræsentation over hele linjen.

Hvorfor skal dine medstuderende stemme på dig?
Fordi jeg vil skabe en ny retning for København. Alt for længe har vi lagt vores lid til de samme idéer og de samme politikere på Københavns Rådhus – og det er jo dem, der har styret os ud i de problemer, vi har i dag.

Jeg vil bruge min energi på at bryde de rammer og mønstre, der er på rådhuset. Ved at give klimabevægelsen en stemme, når vi laver klimapolitik. Ved at turde drømme større om eksempelvis boligpolitikken, end hvad kommunen kan bestemme her og nu.

Det er den cocktail, man får med en ung socialist fyldt med gåpåmod og viljestyrke.

Torsten Vittrup Dalegaard, kandidat til kommunalvalget på Frederiksberg for Konservative

Hvordan har studiet påvirket at du har valgt at gå ind i politik?
Min politiske interesse opstod lang tid før jeg startede på studiet. Jeg har tidligt vidst at jeg på en eller anden måde vil få en berøringsflade med politik. Når det er sagt har studiet givet mig troen på at man rent faktisk kan ændre ting, hvis man brænder nok for det. Samtidig har studiet givet mig et godt afsæt til at forstå det politiske landskab, og hvordan tingene hænger sammen.

Hvad vil du kæmpe for, hvis du bliver valgt ind?
Jeg vil først og fremmest kæmpe for at de unge bliver bedre repræsenteret i kommunalbestyrelsen. 20 % af Frederiksberg-borgerne er mellem 18-30 år gamle, og kun 1 ud af 25 medlemmer er under 30. Jeg tror unge menneskers interesser bliver varetaget bedst hvis der også er unge mennesker i kommunalbestyrelsen.

Udover det vil jeg kæmpe for bedre idrætsfaciliteter, bedre forhold for bar- og restaurationsliv og at vi sikrer trygheden på tværs af både trafik og færdsel i de sene timer langt bedre end vi gør i dag. Frederiksberg bør være en mere tryg by at færdes i, og der har vi desværre set en udvikling med både vanvidskørsel og skyderier.

Hvordan balancerer du studieliv og valgkamp?
Det er ærligt talt ret svært, og studiet kunne godt blive prioriteret bedre lige i øjeblikket. En kommunalvalgkamp varer lang tid, men der er fart på de sidste 3 uger. Det sker en gang hver 4. år, så jeg tror man gør klogt i, hvis man gerne vil vælges, at allokerer så mange ressourcer der som muligt. Jeg har heldigvis en dejlig læsegruppe der er meget forstående.

Hvad har overrasket dig mest ved at stille op til kommunal/regionsvalg?
Det, der har overrasket mig mest, er hvor mange borgere, der er engagerede i vores by, og har ting på sinde. Det er simpelthen en stor fornøjelse at tale med borgere om lokale og nære ting de ønsker at lave om på, eller som de er virkelig glade for. Det er et sundhedstegn for lokaldemokratiet, at så mange mennesker har en mening de ønsker at dele.

Hvorfor skal dine medstuderende stemme på dig?
Mine medstuderende skal stemme på mig, fordi jeg vil gøre Frederiksberg bedre og mere attraktiv for unge. Jeg vil ikke lave særlig meget om, men jeg vil sørge for at unges behov i langt højere grad bliver prioriteret når vi laver lokalpolitik. Det synes jeg virkelig vi mangler i dag, og det er min mission at ændre det. Udover det skal mine medstuderende stemme på mig, hvis de er glade for at bo på Frederiksberg. Frederiksberg er noget helt særligt, og det er ikke kommet af sig selv.