Skip to content

Dugfrisk forskning #4: Lukkede døre og offentlige Twitterprofiler

‘Dugfrisk forskning’ er en artikelserie af Aksel Hvid og Benedikte Grundtvig Huber, der giver spotlight til noget af alt den spændende forskning, der kommer fra instituttets videnskabelige personale. Gennem udtalelser fra forfatterne og uddybende kommentarer fra os, håber vi at bygge bro mellem kommunens klistrede gulve og kommunehospitalets øverste gange.

Hvis man til semesterstart lavede en voxpop over årsagerne til at nye stud.scient.pol’er havde valgt vores kære institut, ville ét svar formentlig gå igen: ”Jeg vil være diplomat”. Diplomati er der noget fornemt over. Vi forbinder diplomati med fine fester, fredsforhandlinger, og flyrejser. Men når man endelig skal på praktikophold i udenrigstjenesten og drager mod ambassader og Bruxelles, opdager man hurtigt, at opholdet i lige så høj grad handler om at forbinde med medpraktikanter til Plux på LinkedIn, at retweete de rigtige MEP’er, og at deltage i daglige zoom-møder for at sikre Hovedstadens mandat.  Ligesom Hannah Montana må diplomaten jonglere to verdener.

Netop sammenblandingen af disse to diplomatiske virkeligheder indfanger Rebecca Adler-Nissen og Kristin Anabel Eggeling med begrebet ‘Blended Diplomacy’. For at få en bedre forståelse af diplomatiets landskab har vi taget en snak med dem om deres nyeste artikel Blended Diplomacy: The Entanglement and Contestation of Digital Technologies in Everyday Diplomatic Practice, der er udgivet i tidsskriftet European Journal of International Relations.

Sammensmeltning af digital og klassisk diplomati

Rebecca & Kristin præsenterer deres omfattende feltarbejde i små impressionistiske fortællinger, hvor diplomater beskriver deres almindelige arbejdsdag. Vi får lov til at følge Alfred og hans to timer lange Webex call, Filip og hans afvejninger af, hvordan han bedst får skrevet et tweet om formandskabets holdning til et policy område og Clara, der arbejder sammen med kollegaer, hun aldrig har mødt i virkeligheden. Sammen illustrerer fortællingerne, hvordan blended diplomacy tager sig ud i diplomaternes hverdag:

“Hvad vi prøver at indfange med begrebet ‘Blended diplomacy’ er forholdet mellem digitalisering og diplomatisk praksis. Vores argument er egentlig ret radikalt: At man ikke kan tage teknologien ud af diplomatiet længere. Forholdet mellem diplomati og digitale teknologier og redskaber er blevet sammenfiltret til en sådan grad, at det ikke giver mening at tale om ‘digitalt diplomati’ og ‘traditionelt diplomati’ adskilt fra hinanden. Hele ideen med begrebet er at gentænke litteraturen om ‘digital diplomacy’ og at fortælle en alternativ historie om forholdet mellem digitalisering og diplomati.”

Blå bog

Kristin Anabel Eggeling
Bachelorgrad i Liberal Arts and Sciences, University College Maastricht
Kandidatgrad i Area Studies & Security Studies, University of St Andrews
Ph.D i International Relations, University of St Andrews
Research Associate, University of St. Andrews
Research Fellow, University of Southern California Center on Public Diplomacy
Visiting Researcher, Vrije Universiteit Brussel
Adjunkt, Københavns Universitet

Rebecca Adler-Nissen
Bachelorgrad i Statskundskab, Københavns Universitet
Cycle de Diplome, Sciences Po, Paris
Kandidatgrad i Statskundskab, Københavns Universitet
Ph.D, Københavns Universitet
Projektleder, Dansk Industri
Fuldmægtig, Udenrigsministeriet Professor, Københavns Universitet

Maler et billede med diplomaternes egne ord

Artiklens impressionistiske, etnografiske fortællinger maler et fængende billede af livet som diplomat i Bruxelles, og står i tydelig kontrast til det sprog og de grafer eller krydstabeller, der præger politologiens ‘mainstream’. Vi spurgte derfor, hvordan valget af videnskabelig præsentation faldt på vignetter:

“Ved at præsentere vores feltarbejde gennem vignetter viser vi meget tydeligt, at teknologien altid er tilstede både hvor folk lægger mærke til det og hvor folk ikke lægger mærke til det. Der er en masse fine forskningsartikler ude i verden, men mange af dem er ikke særligt interessante at læse, og den verden de analyserer kommer ikke rigtig igennem til læseren. Med vignetterne prøver vi at tage læseren i hånden og invitere dem helt tæt på den fascinerende verden, vi undersøger. En ekstra glæde har været, at de praktikere, som vi interviewer og observerer, synes artiklen var sjov at læse, og de følte en eller anden form for genkendelse af deres liv.”

Er SoMe bare Bourdieuansk Kapitaludveksling?

Hver eneste år sender statskundskab en mindre hær af praktikanter ned for at håndtere SoMe-accounts i Bruxelles. Derfor spurgte vi selvfølgelig de to forskere, om de igennem deres feltstudie kunne give nogle digitale råd til fremtidige statskundskabere.

“Hvad der måske kunne være sjovt at tænke over er: Hvorfor gør vi det her? Hvad udretter vi med det? Hvem taler vi med og hvorfor? Grundlæggende er der ikke enighed om, hvorvidt sociale medier er en god ting, og endvidere, hvordan man skal bruge dem. Det handler om, at diplomatiet er lidt særligt i den forstand, at det har en fortrolighed, som man virkelig værner om. Når diplomater går ind i rum, skal der være mulighed for at tale uden udefrakommende indblanding. Det er noget af det, som vores projekt har været meget optaget af, og noget som vi kan vi se fylder meget. Så jeg synes, at det er vigtigt, at praktikanterne spørger: Hvem er det, vi skal nå? Er det her bare en lille, bourdieuansk kapitaludveksling, eller er der egentlig et større publikum? Ofte er det i virkeligheden diplomater, der kommunikerer internt med hinanden”

Ind i forskningens-maskinrum

Men selv scient.pol’er, der ikke drager ud i den store verden og som foretrækker Kommunehospitalets trygge omgivelser, kan få glæde af Rebecca og Kristins indsigter. Til sommer afholder de nemlig sommerskole-kurset ‘Diplomacy in the Digital Age’.

“Noget vi ser frem til med sommerskolen, er at man har mulighed for at lave aktiviteter, man ikke kan i et almindeligt undervisningsforløb, hvor der er de faste ugentlige timer hver uge. For det første kommer der til at være noget for dem, som bare er interesseret i at forstå, hvordan man laver et videnskabeligt argument. Hvordan skriver og evaluerer man andres forskning? Og hvordan kan forskning blive mere interessant at læse? Det er faktisk ret svært, at gøre det på en god måde. For det andet glæder vi os til at vise jer et projekt, som vi er i gang med. Nemlig en bog. I skal faktisk være bogens første interne peer-reviewere, der skal give os feedback. Og hvis man godt kunne lide vignetterne fra denne artikel, kan vi garantere, at der kommer mere af det. Vi prøver virkelig at åbne op for en anden måde at skrive forskning på. Vi vil gerne vise jer, at det kan være sjovt og kreativt at skrive akademiske tekster, og omvendt vil vi også gerne høre fra jer, hvis I har ideer til, hvordan man kunne skrive noget om i ét af bogens kapitler.”

Har du også en diplomatispire i maven, så håber vi at se dig til sommer!

Aksel & Benedikte