Skip to content

Ud, dannelse – eller midt imellem?

Det er lidt mere end de sædvanlige grynt, der har lydt i dagspressens i løbet af foråret, hvor alt fra tænketanke, råd og kommissioner til studerende og videnskabeligt ansatte har debatteret universitetsverdenen. Det har handlet om fremtiden. Universiteternes fremtid. Og det har handlet om hvad, hvordan og ikke mindst hvorfor. For hvad skal universitetet være? Hvordan imødekommer vi bedst dette ønske? Og hvorfor skal vi overhovedet bruge kræfter på at opfylde det?

Debatten blusser endnu, og det vil næppe være nogen underdrivelse at sige, at meningerne er delte. Vi har derfor på MED ANDRE ORD fundet det oplagt at sætte fingeren på den uddannelsespolitiske puls. Vi har ladet spørgsmålet kredse om den dobbelthed, som allerede synes indlejret i selve ordet uddannelse. På ordets første plads står nemlig det utvetydige præfiks ud, som om noget har taget bolig i det seneste halve års uddannelsespolitiske debat: De studerende skal ud. Ud af universiteterne. Ud på arbejdsmarkedet. Og lige efter denne ellers klare retningsangiver kommer så ordet og begrebet dannelse. Det lader sig ingenlunde reducere til noget bestemt, men kredser om den enkeltes egen tilegnelse og indre bearbejdelse af verden omkring hende eller ham. Netop dette spændingsfelt – mellem ud og dannelse – har vi på redaktionen fundet interessant at granske nærmere, og resultatet af vores granskninger kan findes i udgivelsens temasektion, som rummer både reportager, interviews og debatartikler.

I vanlig stil har der også været plads til meget andet. Vi har (endnu engang) været et smut forbi Borgen. Denne gang var vi med, da Institut for Statskundskabs eget Center for Valg og Partier lancerede sin bog om folketingsvalgkampen 2011. Desuden lagde vi vejen forbi Fødevareministeriet, hvor vi mødte Dan Jørgensen til en samtale om, hvordan han trækker og har trukket på sin statskundskabsuddannelse som politiker.

Også eksternt har vi modtaget en del materiale. Professor Martin Marcussen skriver om diplomati i praksis, og Martin Viinæs Larsen og Jens Olav Dahlgaard, der begge er ph.d.-studerende ved Instituttet, skriver om deres blog Politisk Kompas, som går den politiske journalistik efter i sømmene.

Forårssemesteret dannede også ramme om en større webdiskussion, der udsprang af en papplanche, som fagrådet Aktive Statskundskabere havde hængt op i Jacques D efter et dialogmøde med Instituttets undervisere. Kandidatstuderende Theis Mørkøv Holm kommenterer på debatten, der opstod.

Fra redaktionen skal der lyde en stor tak til de eksterne bidragydere og særligt ledelsen på Institut for Statskundskab for opbakning og støtte.

Slutteligt har vi i denne udgave opprioriteret på billedfronten, og redaktionens fotografer har været på flittigt arbejde. Vi håber, at det vil blive taget godt imod.

Således klækket ud af en skriggul påske slår MED ANDRE ORD dørene op for endnu en udgivelse. Lige tidsnok inden eksamenslæsningen for alvor tager fat. Velkommen, kære læser!

Philip Larsen,
maj 2014 – på vegne af redaktionen