Skip to content

Forsiden af bagsiden: 6

Jeg skulle gerne holde husfolk

Jeg skull’ gerne holde husfolk,
også jeg skull’ fæste piger,
blot de gik med bark for bomuld,
laved’ lækker mad af ler kun,
eller levede af intet,
klared’ sig med ingen klæder.
Sådan fik jeg femten ansat,
tog et bundt at byde over.
Men som nu forstår jeg ikke,
fatter ganske enkelt ikke
hvad der plager vore piger,
hvorfor fanden de vil flytte,
ikke én kan holde ud her,
ingen gå mig her til hånde.

Elias Lönnrot
mao6_bagsidecitat-bogforside

I antologien MED ANDRE ORD har forfatteren Søren Sørensen oversat en række klassiske europæiske digte, bland andet dette digt fra den finske folkemindesamler Elias Lönnrot (1802-1884).

Elias Lönnrot var grebet af tanken om at skabe en national bevidsthed i Finland, der på det tidspunkt kæmpende for at vriste sig fri fra det svenske kulturelle overherredømme, som stadig herskede i den forhenværende svenske provins. På sine lange rejser gennem tyndt befolkede egne nedskrev Lönnrot de sange og fortællinger, som skovbønderne kendte, deriblandt myter om verdens skabelse og heltenes kampe. Disse samlede han sidenhen i sit nationalepos Kalevala. Senere udkom flere digte og fortællinger i Kanteletar elikkä Suomen kansan vanhoja laulija ja virsiä – eller mere mundret dansk Sanggudinden eller Finlands folks gamle sange og salmer.

Ved at dokumentere det finske sprogs rigdom kæmpede Lönnrot for folkesproget og dermed imod det officielle svenske sprog. Det var en kamp for det nationale, men også for underklassens rettigheder over for urimelige arbejdsgivere samt for kvinders rettigheder som i ovenstående digt. Det sociale, det kønspolitiske og det nationale er flettet sammen i Lönnrots Jeg skulle gerne holde husfolk.

Søren Sørensen (født 1937) er forfatter, billedkunstner og foredragsholder med speciale i europæisk litteratur samt nordisk og finsk historie. Han har et omfattende forfatterskab bag sig inden for både faglitteratur, romaner, noveller og digte.

Søren Sørensen kontaktede redaktionen i forbindelse med udgivelsen af sin antologi MED ANDRE ORD, en samling af klassisk europæisk lyrik fra Dante til Rilke. På redaktionen tror vi ikke på sproglige tilfældigheder, og vi blev derfor hurtigt enige om, at vores navnebror skulle omtales på denne side. Vi takker for bidraget.

Antologien kan købes på Det Poetiske Bureaus Forlag.
– Citatvalg og følgetekst af Søren Sørensen