Skip to content

Instituttet afskaffer lande på statskundskab

af redaktionen

Når nye, forventningsfulde statskundskabs- og samfundsfagsstuderende i august 2021 for første gang sætter deres fødder på det gamle kommunehospital, bliver det uden flag og lande-kampråb, som vi kender det.

Institutleder Nina Græger og studieleder Anders Berg-Sørensen har offentliggjort på KUnet, at institutledelsen og dekanatet på baggrund af en række klager har valgt at afskaffe lande som en del af introforløbet.

“Da inklusion og integration af alle nye studerende skal stå i højsædet for intro-ugen, har dekanat og institutledelse besluttet, at det er på tide at tænke nyt, så alle nye studerende får skabt et tilhørsforhold og begynder deres studieliv under trygge vilkår. Ligesom den kønsopdelte opvarmning blev afskaffet, bliver holdenes landenavne afskaffet fra intro-ugen 2021 og i fremtiden”.

Beslutningen er taget på baggrund af et debatindlæg fra 2018, der fremhævede problematikken ved nationale og etniske stereotypers rolle i introforløbet. Herefter blev der iværksat et mangfoldighedsprojekt på instituttet, hvor institutledelsen i samarbejde med tutorgruppen, søsatte diverse initiativer, herunder syretesten, for at imødekomme kritikken. Dette viste sig dog ikke tilstrækkeligt, lyder det fra institutledelsen:

“I dagene efter intro-ugen i 2020 modtog dekanatet en klage fra en gruppe studerende, som oplevede nedværdigende fremstillinger af nationale og etniske grupper i forbindelse med landenavngivning af hold og politisk spil” 

Beslutningen taler sig ind i en række beslutninger truffet at KU i respekt for minoriteter på studiet: 

“I intro-ugen er det essentielt, at alle studerende oplever, at de er velkomne på lige fod uanset køn, religion, etnicitet og seksuel orientering. Det er deraf vigtigt, at vi er opmærksomme på, hvor det kan halte, og at vi viser lydhørhed over for henvendelser, når intro-ugen ikke er lykkedes helt, som det har været hensigten.”

Tutorgruppen og institutledelsen står derfor overfor et arbejde med at finde et alternativ til landenavne.

————————————————————————————-

Har du en holdning til beslutningen, og har du lyst til at offentliggøre den, vil vi meget gerne høre fra dig.