Skip to content

Kamp til stregen: 5 hurtige til spidskandidaterne til Studienævnet

af Rasmus Dela & Rose Steen Mikkelsen

Så der valg. Måske ikke det valg du drømte om (din skabsliberale statskundskaber), men trods alt et valg, hvor du kan få stor indflydelse på, hvordan dit studie skal udformes og udvikle sig det næste års tid. Har du fået nok af Zoom, eller frygter du måske en flytning til KUA? Så er det nu, du kan få din stemme hørt. 

Der er valg til både Studienævnet, Akademisk Råd samt Bestyrelsen. Hvor Uniavisen sætter fokus på de to sidstnævnte, er der ikke meget fokus på valget til studienævnet på Institut for Statskundskab. Det prøver vi nu at lave om på. For når alt kommer til alt, så er det vel i sandhed det lokale nærdemokrati, du virkelig kan mærke i din hverdag – og hvem skulle ellers dække det valg end dit (nu genopstandne) studieblad.

Er du typen, der er ét stort spørgsmålstegn hvad angår Studienævnet, Akademisk Råd eller Bestyrelsen, kan du finde en faktaboks i bunden af artiklen.

En apati for demokrati?

Sidste år lå stemmeprocenten til vores studienævn blot på 39,2 procent, men set i forhold til andre studienævn på KU ligger det et stykke over gennemsnittet, hvor valgdeltagelsen oftest roder rundt nede på en 20-30%. Alligevel er 39,2 procent måske ikke meget at råbe hurra for, når det drejer sig om valg på et studie, der prædiker vidt og bredt om demokratisk dannelse? Overser folk valget, eller skyldes valgdeltagelsen blot en manglende interesse? Vi ved det ikke, men nu har du i hvert fald muligheden for at sætte dig ind i dine kandidaters mærkesager og beslutte dig for, hvor DU vil sætte DIN stemme. 

Statskundskabs fagråd har i det forgangne år haft to pladser i studienævnet, mens Frit Forum har besat den tredje. I studienævnet på Institut for Statskundskab sidder der fast fem studerende, hvoraf de to pladser er reserveret til henholdsvis en repræsentant fra Samfundsfag og Security Risk Management (kandidatstudium). Disse to medlemmer er allerede valgt ved fredsvalg, men der er kamp om de tre resterende pladser for statskundskabsstuderende. 

“Jamen åh, som statskundskaber skal jeg jo have en mening, men hvem skal jeg dog stemme på”; sidder du nok og tænker nu. For at hjælpe dig med at besvare dette (eksistentielle) spørgsmål har vi udarbejdet ‘5 spørgsmål til spidskandidaten’ for hver af de tre studenterlister, der stiller op med kandidater til vores allesammens studienævn. God fornøjelse og god valgkamp!


Tyra Møll-Holst, A – Statskundskabs Fagråd

Tyra skriver på vegne af alle kandidaterne for Statskundskabs Fagråd.

1. Hvad er jeres mærkesager?

I Statskundskabs Fagråd går vi til valg på fire mærkesager, som vi gerne vil kæmpe for: 

  • Vi ønsker at forbedre de studerendes trivsel, især i lyset af COVID-19
  • Vi ønsker at kvalitetssikre al holdundervisning på Statskundskab
  • Vi ønsker at kunne bidrage til fremtidens løsninger på klimakrisen 
  • Vi ønsker at skabe mere plads til individuel fordybelse på Statskundskab

2. Hvilke konkrete initiativer ønsker I at få ændret eller implementeret på studiet?

Vi vil særligt fremhæve en af vores konkrete initiativer, som ligger i forlængelse af vore mærkesag: Når vi skriver, at vi gerne vil kvalitetssikre alt holdundervisning på statskundskab, har vi særligt øje for fagene sociologi og økonomi, som skal blive markant bedre. Her vil tage initiativ til, at det er instruktorer som skal stå for undervisningen og inddrages i hvordan undervisning bedst foregår.

3. Hvordan vil I sørge for, at de studerendes stemme bliver hørt?

I Statskundskab fagråd prioriterer vi de studerendes stemme højest, uafhængigt af politisk overbevisning. Under normale forhold, plejer vi at afholde åbne fagrådsmøder, hvor vi møder de studerende og høre deres ønsker. Nu hvor pandemien begrænser det fysiske møde, har vi særlig stort fokus på at kommunikere online med de studerende og med vigtige grupper såsom tutorerne. Denne kommunikation sker primært via. vores facebookside “Statskundskabs Fagråd”. Derudover har vi prioriteret, at have kandidater fra 1, 3 og 5 semester, som er med til at sikre en bred repræsentation.

4. Hvilke udfordringer eller fordele ser I ved online-undervisning, og hvordan ønsker I, at det anvendes fremadrettet på studiet?

Når den online undervisning fungerer, ser vi store fordele. Ved at skabe online-tilgængelighed bliver studiet mere fleksibelt. Nu kan den enkelte studerende i højere grad selv tilrettelægge sin hverdag og skabe rum til studiejob. Men desværre er det langt fra alt online undervisning som fungerer i dag. Dette skal der gøres noget ved. En løsning kunne være et IT-kursus til alle undervisere og skabe bedre mulighed for at få teknisk support. 
Dog ser vi en helt store udfordring i, at det online studie begrænser det fysiske møde mellem de studerende. Dette er en stor ulempe, da det fysiske studiemiljø bl.a. har stor betydning for de studerendes trivsel. Derfor vil vi kæmpe for, at foreningslivet kommer til tilbage i trygge rammer på campus, som kan være med til at åbne op for det sociale liv på campus.

5. Hvem anbefaler I, at man stemmer på til Akademisk Råd og Bestyrelsen? Hvorfor?

Vi anbefaler at I stemmer på Esben Salmonsen til Akademisk råd, fordi han sætter sig grundigt ind i, hvordan fakultetet og KU’s maskineri fungerer – det er alt fra planerne om at flytte CSS til KUA til bæredygtighedsstrategier. Med Esben er vi sikre på, at han er godt med i snakken ved møderne i AR, og kan bringe de studerendes interesser op, så der høres efter.

Til Bestyrelsen anbefaler vi at I stemmer på Anders Mortensen, fordi han brænder for den grønne dagsorden, og er ikke bange for at tænke stort og ambitiøst. Han går også enormt meget op i, hvordan den enkelte studerende har det ift. corona, studieadministrationen og ikke mindst trivsel.


Kasper Dlugatch Stisen, Frit Forum

1. Hvad er jeres mærkesager?

I Frit Forum har vi tre mærkesager til Uni-valget på KU. For det første vil vi kæmpe for mere individuel feedback til de studerende. For det andet vil vi arbejde for et grønt og bæredygtigt universitet, som går forrest i klimakampen. Og for det tredje vil vi gøre online-undervisning bedre.

2. Hvilke konkrete initiativer ønsker I at få ændret eller implementeret på studiet?

Mit største ønske til studiet er mere feedback. Vi har dygtige undervisere, et godt pensum og CSS er et fantastisk campus – men vi bliver ikke dygtigere studerende uden mere feedback. Du lærte jo heller ikke at køre bil uden feedback fra din kørelærer, vel? Så lærer du nok heller ikke at forstå Foucault uden lidt hjælp. Jeg tror, at det konkret kan gøres ved, at de studerende får et par linjers feedback tilbage samme med alle deres karakterer.

3. Hvordan vil I sørge for, at de studerendes stemme bliver hørt?

Min indbakke er altid åben. Præcis som I på Med Andre Ord fik fat i mig. Så hvis de studerende ønsker, at jeg skal tage fat i en sag, så er jeg altid klar til en snak over en kop kaffe. Men jeg vil selvfølgelig også selv være opsøgende. Derfor har jeg allerede aftalt med den grønne studenterforening SIMA, at vi skal diskutere hvordan universitetet kan blive grønnere, hvis jeg bliver valgt ind. Det glæder jeg mig til!

4. Hvilke udfordringer eller fordele ser I ved online-undervisning, og hvordan ønsker I, at det anvendes fremadrettet på studiet?

Online-undervisning er dårligere undervisning end fysisk undervisning. Selvom det er dejligt, at man kan have undervisning under dynen, så lærer vi dårligere bag en skærm end i Christian Hansen. Derfor mener jeg, at online-undervisning skal forsvinde i det sekund, hvor Covid-19 er væk. Jeg synes dog, at det vil være en god ide at optage undervisningen og frigive det op til læseferien. Så kan man bruge forelæsningerne, som en slags oplæsning.

5. Hvem anbefaler I, at man stemmer på til Akademisk Råd og Bestyrelsen? Hvorfor?

Jeg vil anbefale, at man stemmer på Frederikke fra Frit Forum til Bestyrelsen. Hun vil kæmpe for bedre online undervisning – og hun er klar til at tage kampene i Bestyrelsen for bedre vilkår for de studerende.

Til Akademisk Råd vil jeg anbefale, at man stemmer på Laura, Malte, Emma eller mig selv fra Frit Forum. Vi har lidt forskellige mærkesager, som man kan læse mere om på Frit Forums instagram- eller facebookside.

Det vigtigste er dog, at du husker at stemme! Godt valg!


Mads Strange Vaarby , KS – Den Borgerlige Liste

1. Hvad er jeres mærkesager?

Mine 2 primære mærkesager er:

1) Vi skal have kvalitativ feedback på samtlige eksaminer og skriveøvelser! Det er ærgerligt, at man kan bruge flere dage på at skrive en eksamen for blot at få slynget en karakter ud, uden at få information om, hvad man kan gøre bedre fremadrettet.

2) Alle forelæsninger skal fortsat optages og lægges på Absalon, således at vi som studerende ikke skal gå glip af undervisning, hvis vi fx skal til tandlægen eller bare gerne vil se en forelæsning en ekstra gang op til en eksamen.

2. Hvilke konkrete initiativer ønsker I at få ændret eller implementeret på studiet?

Foruden mine mærkesager, synes jeg, man godt kunne have skruet undervisningsplanen bedre sammen. Eksempelvis går jeg selv på 3. semester, og vi har netop været til eksamen i Offentlig Forvaltning 1, hvor vi to dage forinden skulle aflevere dette semesters eneste skriveøvelse. Mange af mine medstuderende og jeg syntes, det var presset at have disse to vigtige deadlines klods op ad hinanden, når man i stedet kunne have spredt dem ud over et helt semester.

3. Hvordan vil I sørge for, at de studerendes stemme bliver hørt?

Jeg tror, der er et kæmpe potentiale mht. at sikre, at de studerende gennem studienævnet bliver hørt! Jeg har eksempelvis snakket med mange tutorer og russere, der har være uforstående overfor universitetets covid-restriktioner i forbindelse med introugen, hvor tutorerne blandt andet ikke måtte være sammen med russerne efter kl. 17. Ved at indgå i dialog med instituttets ledelse, tror jeg, at vi i højere grad vil blive inddraget i beslutningsprocessen, således at vi sikrer os, at det er de studerendes behov, der er i højsædet – og altså ikke universitetets ahem… lettere vilkårlige (som statskundskaber kunne man måske fristes til at sige “symbolpolitiske”) coronarestriktioner.

4. Hvilke udfordringer eller fordele ser I ved online-undervisning, og hvordan ønsker I, at det anvendes fremadrettet på studiet?

Som påpeget under mine mærkesager, skal online-undervisning fremadrettet være et supplement til den konventionelle undervisning. Som studerende kender vi allesammen til, at man kan have en presset hverdag. Derfor er det afgørende, at vi opbygger nogle rammer, der giver fleksibilitet for de studerende til (også) at kunne se forelæsninger på de tidspunkter, der passer en bedst!

5. Hvem anbefaler I, at man stemmer på til Akademisk Råd og Bestyrelsen? Hvorfor?

Jeg anbefaler, at man stemmer på Anders Storgaard til Bestyrelsen og Steffen Sjørslev til Akademisk råd, der begge repræsenterer KS – Den borgerlige liste.


Sofavælgere i alle verdens Zoom-rum, foren jer! I kan finde stemmeboksen på kunet.ku.dk eller ved at trykke på nedenstående boks, og der kan stemmes indtil på fredag d. 27. november kl. 15.00.

Faktaboks – Dit Univalg

Som studerende på IFS består Univalget 2020 af tre valg. Bestyrelsen, Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag. 

Københavns Universitets bestyrelse varetager universitetets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution, og fastlægger retningslinjer for universitetets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling. Bestyrelsen består af fem interne medlemmer, udgjort af en TAP’er, to VIP’ere og to studerende, samt seks eksterne medlemmer. Din stemme er med til at vælge de to studenterrepræsentanter, der sidder i bestyrelsen i to år.
Valg: seks lister (A – Frit Forum, rangordnet; A1 – Studenterrådets fællesliste, rangordnet; A2 – Humrådets støtteliste, rangordnet; A3 – Fysisk Fagråds Støtteliste, sideordnet; KJ – den borgerlige liste på Jura, sideordnet; KS – Den Borgerlige Liste, sideordnet).

Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet rådgiver dekanen om akademiske spørgsmål, samt strategier for forskning, uddannelse og videnudveksling. De har endvidere indflydelse på ansættelser til faste videnskabelige stillinger, og tildeler ph.d.- og doktorgrader. Det Akademiske Råd består af dekanen, seks VIP’ere, tre studerende og tre observerende TAP’ere. Du kan stemme på de tre studenterrepræsentanter der sidder i Rådet i ét år.
Valg: tre lister (A – SAMF-Rådet, rangordnet; Frit Forum, rangordnet; KS – Den Borgerlige Liste, sideordnet).

Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag har til opgave at godkende de halvårlige undervisningsplaner, udarbejde nye studieordninger, lægge budget for studiet, sikre og udvikle undervisningskvaliteten gennem konstruktiv evaluering, samt at behandle ansøgninger om merit- og dispensationer. Studienævnet består af fire VIP’ere, heriblandt studielederen, samt fem studerende – tre statskundskabsstuderende, en samfundsfagsstuderende og en fra studerende fra Security Risk Management. Du kan stemme på studenterrepræsentanterne, der sidder i Studienævnet i ét år.
Valg: tre lister (A – Statskundskabs fagråd, rangordnet; Frit Forum, rangordnet; KS – Den Borgerlige Liste, sideordnet).

Hvis du ønsker mere viden om de kandidater du kan stemme på til univalget anbefaler vi at give Kandidatpræsentationer fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet et kig. Findes på KUnet, eller gennem på nedenstående knap.

s

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.