Skip to content

Kontaktudvalget 2022: Udvalgsarbejdet er som sex – godt, når det er hårdt

af Naja Westphal

Da den sidste bus trillede væk fra pladsen foran Kommunehospitalet, og de blå kasser var båret ned i tutordepotet, markerede det slutningen på rusturen og dermed også officielt tutoråret 2022. MED ANDRE ORD har drukket en øl med kontaktudvalget for at gøre status over det forgangne år, hvor de fire glade medlemmer serverede den ene kærlighedserklæring efter den anden – både til tutor- og introforløbet, men særligt til hinanden. Hvad der skulle have været et dybdeborende og kritisk interview, er dermed endt med i stedet at blive en forelsket ode til tutorlivet på statskundskab og samfundsfag.

Årets kontaktudvalg består af
Olivia Zangger fra Costa Rica 19
Sofie Dilling fra Tyskland 19
Frederik Filtenborg fra Tyskland 19
Jonathan Skovdal fra Japan 20

Efter et turbulent tutorår i 2021 med landenavns-gate og stor medieinteresse, vil jeg først og fremmest gerne vide, hvad kontaktudvalget føler har præget tutoråret 2022. Jeg håber, at de vil indvie mig i saftige hemmeligheder om institutkorruption og dekandrama, men der er intet juice at hente fra det artige udvalg. Der har ikke været en eneste mediesag, hvilket må være blåstemplingen af et vellykket introforløb, og det er da også et lettet K, jeg sidder overfor. Mest af alt er de stolte over den rolle, de har haft i tilblivelsen af forløbet: 

Jeg har fanget mig selv være lidt rørt over, at så mange mennesker kan få så stort et forløb op at stå. Der har været enkelte momenter, hvor jeg har kigget ud på en samling mennesker, der alle sammen har haft kæmpe smil på og krammet hinanden, fordi de er blevet bedste venner. Og nye studerende, der kommer og siger, at de er blevet vildt glade for deres stamhold. Det har en kæmpe betydning, det vi gør. Jeg har aldrig før været med til at konstruere noget, der er så stort og stå bag kulissen for det. Og det sker på grund af, at alle tutorer og nye studerende er så nice, men der skal også bare være nogen, der sætter det i gang”. 

Udvalgsmøder på Zoom

Min agenda om at optrevle udvalgets dybeste K-hemmeligheder begynder så småt at krakelere med alt den rørstrømskhed, og mit næste spørgsmål drejer sig om, hvorvidt de selv føler, at de har sat deres personlige præg på forløbet. Det mener de naturligvis, men her er de dog en smule selvkritiske: ”Vi genindførte tutortur – hvorvidt det var en succes eller ej…”. Tutorturen er en slags rustur for alle tutorerne, hvor de møder deres tutorhold første gang i en lille spejderhytte på en mark uden for Hillerød. Mange vil mindes weekenden tilbage i marts som en overlevelsestur med tænderklaprende nætter i telt, mad af tvivlsom sundhedsforsvarlig kvalitet og et fuldstændigt marineret dansegulv. Ikke desto mindre vil de fleste tutorer nok berolige udvalget med, at tutorturen var en stor succes. 

»Det har en kæmpe betydning, det vi gør«

Der er utvivlsomt sket meget i verden de sidste par år, som også har påvirket den måde, vi på studiet har en hverdag og omgås med hinanden. I den forbindelse lægger K-udvalget meget vægt på, at introforløbet på statskundskab og samfundsfag skal følge med tiden. Det er vigtigt, at der hele tiden tænkes fremad på, hvad der kan forbedres: ”Jeg synes, at vi har været gode til at sætte ekstra fokus på grænser og inklusion – vi har gået meget op i at tænke over, hvordan vi sørger for, at alle føler sig inkluderede, når de starter på universitetet”. De mener, at der er en tydelig tendens blandt de nye studerende, der er mindre optagede af at drikke sig fulde end tidligere. Det er udmundet i et mere roligt introforløb, hvor der er mindre fokus på fest. Det er en positiv udvikling, mener udvalget, da de færre fester betyder, at flere kan være med, og at tutorerne har mere overskud: ”Der sker rigtig mange ting i efteråret, og det kan være svært at vide, om der er energi nok, fordi tutorerne også skal lave udvalgsarbejde. Det er jo noget, der taler for, at vi ikke kan skære ned på antallet af tutorer, for de løber stærkt nok i forvejen”.

Fælleslur

Efter en times samtale med de fire udvalgsmedlemmer er jeg efterhånden så godt marineret, at jeg endegyldigt dropper mit utopiske ønske om en graverartikel. I stedet overgiver jeg mig og spørger ind til deres yndlingsminde fra det sidste år vel vidende om, at svaret vil blive en hymne til det venskab, der er vokset frem efter mange timers udvalgsarbejde og ledelsesmøder: ”Mit yndlingsminde er helt bestemt bare kontaktudvalgsoplevelsen. Vi har haft virkelig mange hyggelige møder, hvor vi både har lavet planlægning, men også har siddet og flækket af grin og hygget og hørt sange”. De fortæller om, hvordan de har taget fælles middagslure, taget på restaurant for at fejre fødselsdage og haft utallige tømmermændsmøder med debriefing af aftenens udskejelser.

»Det er jo noget, der taler for, at vi ikke kan skære ned på antallet af tutorer, for de løber stærkt nok i forvejen«

Af mere konkrete tutorrelaterede minder nævnes tutorkrammet samt et helt bestemt møde mellem Fyrsten og Kirsten fredag aften i introugen, som ikke vil blive uddybet yderligere her. Der er dog enighed om, at det bedste minde er de venskaber, der er blomstret ud af tutorforløbet: ”Det har været en virkelig fed kulmination for mit eget vedkommende efter tre år som tutor. Der så meget sammenhold, og man får så mange venner på alle mulige forskellige stamhold. Nogle af de stærkeste bånd, jeg har med folk fra statskundskab, kommer fra at være tutor”.

DJ-K på tutortur

Det er også båndet til hinanden, der har gjort, at K-oplevelsen ikke har været så hård, som de havde frygtet. I sidste ende er det de fire personer, der bærer ansvaret for introforløbet, og som den sidste hammer falder på. Her har det hjulpet, at de har det så godt med hinanden, og at de har været sammen om at dele ansvaret. Som et særligt poetisk udvalgsmedlem beskrev det, så er kontaktudvalgsarbejdet ligesom sex – godt, når det er hårdt. Jeg afslutter med at spørge, hvorfor man skal søge kontaktudvalget, hvortil der – apropos god sex – bliver svaret, at flere af de nuværende medlemmer har nydt godt af at blive lidt campus-famous… andre argumenter lyder, at man får tre nye bedste venner, og at man får mere indflydelse – og hvilken statskundskaber vil ikke gerne det?  

Hvordan søger man kontaktudvalget?
Send en skriftlig ansøgning til kontaktudvalget22@outlook.dk hvor du beskriver, hvorfor du vil være et godt K-medlem. Det er det nuværende kontaktudvalg, der sammensætter fire personer på baggrund af enkelte kvalifikationer og dynamik som gruppe.