Skip to content

Mikroeksamen: Lovhjemmel eller ej – ses vi på Peter Bangs Vej?

Det er ikke kun i Minkkommissionen, man snakker om en manglende hjemmel. En manglende hjemmel fra Uddannelses- og Forskningsministeriet til at omlægge mikroeksamen til hjemmeeksamen gør, at 300 studerende trods voksende smittetal fortsat skal til eksamen i mikroøkonomi på Peter Bangs Vej blot to dage inden jul. Men kan en gruppe bekymrede studerendes underskriftsindsamling og en snak med ledelsen ændre noget?

af Thea Skjærbæk og Linea Kronborg Johansen
Illustreret af Thea Skjærbæk

Man behøver ikke at have fulgt særlig godt med i metodeundervisningen for at kunne aflæse, at smittekurven for coronasmittede har været kraftigt stigende de seneste uger. Det har blandt andet resulteret i, at CSS (igen) skal forholde sig til restriktioner, sprit og smittefaren: Sidste mandag blev coronapasset genindført på universiteterne, og JD’s bestyrelse måtte senere på ugen aflyse årets julegalla med begrundelsen, at det ikke ville være forsvarligt at samle så mange mennesker tre dage inden juleaften til ​​et »eventuelt superspreder-event.« Men når smitten og restriktionerne rammer CSS, rammer spørgsmålene også: Hvad der skal ske med dette semesters eksaminer? Og er mikroeksamen på Peter Bangs Vej også et eventuelt superspreder-event?

Spørgsmålet fik i sidste uge en række bekymrede studerende, som skal til eksamen på Peter Bangs Vej den 22. december, til tasterne for at starte en underskriftindsamling for en omlægning af Økonomi 1-eksamen.

Underskriftsindsamlingen med den sigende titel »Opfordring fra studerende til omlægning af Økonomi 1 Eksamen på baggrund af smittetrykket ifm. Covid-19« blev delt på livet løs i stamhold-chats og Facebook-grupper. I indsamlingen står der blandt andet, at »det er yderst bekymrende, at eksamen i Økonomi 1 er planlagt d. 22 december – to dage inden juleaften, hvor mange mødes med familiemedlemmer«. Vi har snakket med Olive Wagner, en af initiativtagerne til underskriftindsamlingen, som kalder den potentielle smitte på Peter Bangs Vej for en »dårlig julegave«: »Det kan ikke være rigtigt, at man skal ofre sit eget og sine familiemedlemmers fysiske og/eller mentale helbred af frygten for at have bragt Omikron med hjem i bytte for en mikroeksamen.«

»Hvor man sidste år kunne nå at isolere sig, så er der ingen mulighed for det i år.«

Olive Wagner, initiativtager til underskriftsindsamlingen

Olive beskriver, hvordan hun i lang tid har forsøgt at få fat i både undervisere og i administrationen med afklaring om vintereksamen: »Efter en ubesvaret mail til Poul Schou [fagkoordinator på Økonomi 1, red.] fra start november og ét svar fra administrationen efter flere dage, samt manglende svar på en yderligere mail og et opkald, så fandt vi det på tide at sikre, at der var opmærksomhed fra ledelsens side på, at vi er mange elever, der ønsker den omlagt, hvis der kommer en hjemmel til det.« Underskriftsindsamlingen er altså et klart signal til studienævnet om at tage de studerendes bekymring til eftertanke og handle på den.

Så nu står vi i en situation, hvor studerende gerne vil have omlagt en stedprøve til en hjemmeeksamen på grund af bekymring for at smitte særligt udsatte familiemedlemmer. Lyder det ikke bekendt?

Deja vu

Hvis ovenstående lyder bekendt, var det også omtrent den samme ordlyd, som i november 2020 fik 100 statskundskabs- og samfundsfagsstuderende til at skrive under på en omlægning af Økonomi 1-eksamen. Den 1. december 2020 kunne en lang række bekymrende studerende også ånde lettet op, da de fik en mail med bekræftelse om, at eksamen blev omlagt til en digital hjemmeeksamen. Men samme lettelse er ikke til at mærke på CSS i år, hvor der i start december endnu ikke er meldt noget nyt ud om vintereksamens skæbne.

Med Andre Ord hører gerne fra dig, hvis du har en holdning til forslaget om omlægning af Økonomi 1-eksamen til hjemmeeksamen.

Ingen kære lovhjemmel

Men hvad er så anderledes i år? Selvom der i år er hjemmel til krav om coronapas, er der ingen kære hjemmel, når det gælder omlægning af eksamen: »Vi [Studienævnet, red.] kan først omlægge eksaminer, hvis vi får lovhjemmel til at gøre det« svarer Anders Berg-Sørensen, da vi spørger ham, hvad en omlægning af eksamen vil kræve. Han tilføjer: »Fagligt er der intet til hinder for at lægge eksamen om til Digital Eksamen i stedet for Peter Bangsvej, og det fungerede fint hhv. sommeren 2020 og vinteren 2020, men den hjemmel, vi havde sidste år, gælder ikke i år.« 

»Vi kan først omlægge eksaminer, hvis vi får lovhjemmel til at gøre det. Sker det, så er vi klar til at omlægge med kort frist.«

Anders Berg-Sørensen

Man kan dog spørge sig selv og instituttet: Hvis der er fagligt intet er til hinder for at omlægge eksamen, hvorfor er den beslutning så ikke blevet taget lang tid inden, at det begyndte at hedde »med kort varsel«? Selvom der ikke står en krystalkugle på ledelsesgangen i bygning 4, som kunne forudsige, at statskundskabsstuderende skulle blive fortrolig med det græske bogstav Omikron, så kan det ikke komme som en overraskelse for dem, at smitten ville stige i vinterperioden – ligesom den gjorde sidste år. Anders Berg-Sørensen gør det dog klart, at hvis Uddannelses- og Forskningsministeriet giver en hjemmel til at omlægge eksaminer med kort varsel, så er studienævnet »klar til at omlægge med kort frist«. Det skyldes, at Studienævnet allerede i starten af semestret har besluttet, hvilken type eksamen, som er fagligt forsvarlig at omlægge til. Anders Berg-Sørensen fortæller os også, at ledelsen »har fuld forståelse for, at man kan være utryg«, men at der altså bare mangler en særlig ministeriel hjemmel.

Så tilbage står vi. Afventende. Nogle er nervøse, andre muligvis spændte på, om den hjemmel nu kommer. Nogle er muligvis utrygge. Men de kan trøste sig med, at de har ledelsens forståelse.

Frygt for omikron eller mikroeksamen?  

Men hvor stor en andel af de studerende på Økonomi 1 deler bekymringen for en eksamen på Peter Bangs Vej? Mens underskriftsindsamlingen i 2020 fik indsamlet 100 underskrifter, har dette års initiativtagere i skrivende stund samlet 129 af de eksamensramtes underskrifter ind. Det er knap halvdelen af de 296 eksamenstilmeldte og altså en pæn andel af kursets studerende. Selvom der ikke er blevet samlet underskrifter blandt folk, som ønsker at beholde eksamen på Peter Bangs Vej, så fornemmer man, at der er delte meninger og et splittet syn på behovet for en hjemmeeksamen den 22. december.

Mens vi til fredagens Økonomi-forelæsning snakker med flere studerende, der er reelt bekymrede for at tage juletoget hjem til bedsteforældrene, er der også en del, der stiller spørgsmålstegn ved grundlaget bag underskrifts-indsamlingen: Er det samfundssind og sygdomsfrygt, der er baggrunden for underskrivernes appel, eller er det et forsøg på at gøre den frygtede mikroøkonomieksamen dét mindre skræmmende? Uanset om de studerende er enige eller ej, så afhænger beslutningen i sidste ende af en vurdering på ministerielt niveau. 

Da Økonomi 1 i 2020 og Økonomi 2 i sommeren 2021 blev hjemmeeksaminer, var det altså en særlig hjemmel fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, der gav universiteterne muligheden for at omlægge eksaminer til alternative online formater.

Om de forhåbningsfulde og bekymrede studerendes juleønske i år bliver opfyldt, ser altså ud til at afhænge af endnu større kræfter end institutledelsen. Ikke desto mindre bliver det interessant at se, hvad der sker i de kommende uger, og om den afventende stemning bliver afløst af en afklaring.

Hvis du gerne vil du se eksamenslokalet, tage en testeksamen og stille spørgsmål til it-supporterne inden du (muligvis) skal til skriftlig stedprøve på Peter Bangs Vej, kan du tilmelde dig åbent hus d. 14. december her.