Skip to content

Nyt studienævnsmøde om afskaffelsen af OR: Konservative Studerende udeblev, beslutningen består

OBS opdateret d. 15/10 med nye oplysninger.

Tirsdag d. 11. oktober var der nyt møde i studienævnet, hvor medlemmerne skulle diskutere afskaffelsen af Offentlig Ret som sommerskolekursus på ny. MED ANDRE ORD har fået indsigt i mødets drøftelser og bringer her en opdatering på sagen.

Skrevet af Luna Andrea Paltorp 

Konservative Studerende var endnu en gang fraværende

På trods af at Konservative Studerende (KS) flere gange har taget kraftigt afstand til beslutningen om at afskaffe OR og blandt andet har udtalt til MED ANDRE ORD at:  ”Denne situation bevidner endnu en gang om, at der er alvorligt brug for større inddragelse af os studerende i beslutningsprocesser, der har så stor en indvirkning på vores studieliv og interesser”, har de flere gang haft mulighed for at nedstemme den. I første omgang var de ved deres fravær på mødet i studienævnet d. 6 september med til at træffe beslutningen. KS’ studenterrepræsentant Josefine Paaske har tidligere forsvaret sig med, at hun ikke følte sig ordentligt oplyst om mødets dagsorden og derfor ikke var klar over konsekvensen ved hendes fravær. Til gengæld har dagsordenen for det nye møde i tirsdags om afskaffelsen af OR som sommerskole været offentligt kendt for alle. Af den grund skulle man tro, at KS’ studenterrepræsentant ville trappe op til mødet med romerlys og udspilede næsebor, men ak. Josefine Paaske udeblev igen, og ingen suppleanter havde mulighed for at træde i hendes sted.  MED ANDRE ORD har forsøgt at få en kommentar om fraværet fra Paaske, men hun har ikke reageret på vores henvendelse. 

Afskaffelsen består 

På baggrund af et uofficielt mødereferat af studenterrepræsentant for fagrådet, Kevin Olsen, følger her en opdatering på mødets forløb: 

Olsen skriver, at alle tre studenterrepræsentanter fra Fagrådet gik til mødet med et krav om at få genoprettet OR som sommerkursus. Til mødet deltog alle fire VIP-repræsentanter fra instituttet, mens der altså kun var tre ud af fire studenterrepræsentanter, da KSs repræsentant var fraværende. På mødet udtrykte VIP’erne stor forståelse for de studerendes frustration over afskaffelsen, og fagrådets studenterrepræsentanter rettede en kritik det manglende oplysningsgrundlag, som beslutningen var truffet på. 

Herefter blev det gjort klart, hvordan økonomien er baggrunden for afskaffelsen af sommerkurset i OR. Skulle OR oprettes igen, måtte det blive på bekostning af et af de andre sommerkurser, fastslog man. Studienævnet opstillede tre forslag til, hvad man kunne gøre. Disse var:

1. At holde fast i beslutningen om at afskaffe OR som sommerkursus.

2. At henvende sig til de undervisere, der har kurser til foråret for at høre, om de kunne være interesserede i at skubbe deres fag. Hermed ville det blive muligt at genoprette sommerkurset i OR. 

3. (Fagrådets forslag) At lade studienævnet annullere et andet sommerkursus til fordel for oprettelsen af OR.

Alle tre repræsentanter fra Fagrådet stemte for det sidste forslag med den begrundelse, at dette var den eneste måde, de kunne garantere et sommerkursusudbud med OR. VIP’erne var dog ikke enige, og da studenterrepræsentanterne grundet Paaskes fravær var i undertal til mødet, blev forslaget nedstemt. I stedet var der flertal for forslag nr. 2. 

Hvad nu?

Efter udgivelse af artiklen har MED ANDRE ORD fredag d. 14. oktober talt med studieleder Lars Tønder, som er observatør til møderne i Studienævnet. Her kunne Tønder fortælle, at studieadministrationen efter mødet i tirsdag endeligt har et kvalificeret bud på omfanget af berørte af afskaffelsen. Det drejer sig konkret om cirka 20 studerende, som studieadministrationen vurderer er direkte påvirket af beslutningen af at afskaffe OR som sommerkursus og som altså står til at skulle forlænge deres studietid med et halvt år. Til mødet i tirsdags lød meldingen, at ”alt fra 5 til 65 studerende bliver muligt påvirket”, men efter en endnu mere tilbundsgående gennemgang er tallet nu landet på cirka 20.  

Tønder understreger, at det er en uheldig situation, og at han og resten af institutledelsen fremadrettet vil gøre mere for, at studienævnet træffer de bedste beslutninger på et grundlag, hvor medlemmerne er indforståede med de budgetmæssige konsekvenser af beslutningerne. Det er for ”at undgå studienævnet træffer beslutninger og så ændrer dem igen”. 

Tønder understregede også, at ledelsen accepterer Studienævnets beslutning. Inden der bliver skrevet rundt til de eksterne undervisere, der udbyder kurser til forårssemesteret, vil man dog undersøge, om det er muligt at tilgodese de direkte berørte studerende på anden vis. Dette sker for at undgå at stille de eksterne undervisere, der allerede har fået tilsagn om at undervise i foråret, i en dårlig situation. 

Opgaven ligger altså nu hos ledelsen og studieadministrationen, som endeligt skal tjekke, hvorvidt det er muligt at finde en løsning, der passer med budgettet og samtidig tilgodeser de berørte studerende. De studerende kan altså ikke gøre andet end at krydse fingre for, at budgettet går op. 

I Fagrådet er man frustrerede over beslutningen og mener, at det økonomiske argument klinger hult i forhold til de konsekvenser, som afskaffelsen af OR som sommerkursus har for de studerende.

Da vi spørger Tønder, hvornår de påvirkede studerende kan forvente svar, svarer han, at svaret senest vil foreligge ”når kursuskataloget for foråret og sommeren ligger klar på KUnet” (i november). Tønder håber dog, at man kan kommunikere noget ud inden da. Desuden vil Tønder svare på henvendelsen fra Caroline Wilhjelm (LINK til artikel), når beslutningen er taget. Vi på MED ANDRE ORD følger selvfølgelig sagen tæt. Står du måske til at skulle forlænge dit studie pga. afskaffelsen af OR? Eller har du bare en holdning til sagen? Send den på redaktion@medandreord.dk.