Skip to content

Skal vi debattere sexisme, så lad os debattere fakta

Debatindlæg af: Statskundskabsstuderende og tidligere tutor Ask Juncker Harsløf

Den 4. april 2018 skrev Drude Morthorst Rasmussen et læserbrev i MED ANDRE ORD om, hvordan Statskundskabs introforløb stadig er sexistisk, heteronormativt og forskelsbehandlende. Det læserbrev ramte mig lige i hjertet, for jeg har de sidste tre år kæmpet for at ændre Statskundskabs introforløb til et af de mest progressive og inkluderende i den danske universitetsverden.

Jeg skriver mange læserbreve i min hverdag, og jeg synes normalt, at det er sjovt. Men det, jeg skriver nu, kommer til at være det hårdeste, jeg nogensinde har skrevet. Det tvinger mig nemlig til at genlæse det læserbrev, hvor jeg som tutor gennem tre år bliver anklaget for ikke at have taget hånd om sexisme, at være med til at opretholde heteronormative strukturer og at se blindt til forskelsbehandling. Og det er enormt hårdt for en person, der bruger de fleste af sine vågne timer i et forsøg på at modarbejde ulighed, økonomisk og politisk såvel som kønslig.

Når det er sagt, er jeg dog også enormt kritisk over for de påstande, der opstilles i læserbrevet fra den 4. april. At sidestille kønsopdeling og sexisme er ikke en håndhævelse af hverken Foucault eller Butler, men en grov simplificering. Vi skal som statskundskabsstuderende altid være kritiske over for heteronormative strukturer, men vi skal ikke kalde folk for sexister uden meget mere empirisk dokumentation end, hvad læserbrevet fra den 4. april indeholder.

Proportionerne skal på plads

Det skal skæres ud i pap, at sexisme siden 2014 har være ulovligt i introforløbet på Statskundskab. Sexisme (dvs. diskrimination på baggrund af køn) er et brud på den kontrakt, som alle tutorer underskriver. Brud på kontrakten medfører eksklusion af tutorgruppen og kan føre til udmeldelse af Københavns Universitet.

Det er rigtigt, at kønsopdelt opvarmning er en heteronormativ struktur, og dette kan og skal man med rette være kritisk over for. Men kønsopdeling er ikke i sig selv sexistisk. Det er det ikke i svømmehallen, når man klæder om, og det er det ikke ved kønsopdelt opvarmning, når vi drikker os fulde.

Kønsopdelt opvarmning kunne godt være sexistisk, hvis det, der foregik til opvarmningen (som før den store brand i 2014), var seksuelt betonet, men det er det ikke. Det er faktuelt forkert, at vi på Statskundskab italesætter forskel på mænd og kvinder over for de studerende. Der er heller aldrig blevet sagt, at mænd har det sjovere end kvinder. Hvilket i grunden vel også er et absurd udsagn. Og det er ALDRIG blevet sagt, at kvinder er ”frygtelige”. Det er ligeledes ukorrekt, at der bliver råbt sexistiske bemærkninger som ”kneppe” under herreopvarmningen. Disse ting er – selvfølgelig – bandlyst, som en del af introforløbet på Statskundskab, for det ville være sexisme.

Det skal skæres ud i pap, at sexisme siden 2014 har være ulovligt i introforløbet på statskundskab

I 2014 blev der tværtimod gennemført en række initiativer for at modarbejde sexisme, racisme og alle andre former for eksklusion.

For det første blev der indført fuld åbenhed i tutorgruppen. Dette betyder, at ingen må holde hemmeligheder, som omhandler introforløbets indhold.

For det andet blev der indført forbud mod sexisme, nøgenhed, racisme og andre former for diskrimination.

For det tredje blev der skåret kraftigt ned på de kønsopdelte opvarmninger, der som følge deraf i dag er nede på at fylde 3,5 timer ud af de 8 dages intro, som lige nu er formen.

Slutteligt blev der indført gennemgribende årlige evalueringer af introforløbet. Evalueringer som bringes videre til studieledelsen, og som i de sidste tre år har vist, at de deltagende studerende i meget lav grad eller overhovedet ikke har følt sig presset til at gøre ting, de ikke ville.

Disse tiltag er i min optik med til at gøre introforløbet på Statskundskab til et af de bedste i Danmark, og at sige at kritikken fra 2013 ikke ændrede strukturen er en lodret løgn og en hån mod de mennesker, der har knoklet deres røv i laser for at skabe et trygt fællesskab for nye statskundskabs-, samfundsfags- og sidefagsstuderende.

Det er en synd at bruge feminisme som undskyldning

Tag ikke fejl, der f0regår sexisme inden for CSS’s mure. Jeg har selv som tutor været i dialog med statskundskabsstuderende, som har været udsat for sexisme, og det der er værre (dog aldrig fra tutorer). Det skal vi til livs! I vores kamp for ligestilling mellem kønnene er der stadig lang vej igen. Derfor er det enormt vigtigt, at vi tager anklager om sexisme alvorligt!

Jeg har da også prøvet at begribe, hvordan vi kan have siddet i alle tre år på tutorgruppens meget lange evalueringsplenum, uden at personen bag læserbrevet eller for den sags skyld nogen andre tutorer nogensinde har italesat, at vi har sexistiske strukturer.

Det er nu gået op for mig, at fredag den 7. april er der plenum, hvor det skal bestemmes, om der skal være kønsopdelt opvarmning som del af introdagene 2018.

Det er åbenlyst, at læserbrevet bruger en feministisk dagsorden som undskyldning for at mele sin egen kage.

Det er åbenlyst, at læserbrevet bruger en feministisk dagsorden som undskyldning for at mele sin egen kage. Hvis man vil kønsopdelt opvarmning til livs, må man bruge argumenter funderet i virkeligheden og ikke gemme sig bag feminismekampen. Jeg bliver rasende og forarget over, at man på den måde misbruger kampen mod undertrykkelse af bestemte grupper til at styrke sin egen sag. Det er med til at mindske feminismens legitimitet, når den præsenteres uden empiri og teoretisk fundament. Butler ville skamme sig.

Til sidst vil jeg sige, at man kan godt være kritisk over for kønsopdelt opvarmning til fester, hvis man bygger sin kritik på teoretisk og vigtigst af alt empirisk funderede argumenter. Dette var, som jeg ser det, ikke tilfældet med debatindlægget fra den 4. april. Jeg håber derfor, at man vil se bort fra dette og i stedet kigge på nogle af de gennemgribende evalueringer, der er lavet af introforløbet, som i hvert fald de sidste tre år har vist ekstremt høje tilfredshedsprocenter og ikkeeksisterende bemærkninger om sexisme.

Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger og synspunkter.