Skip to content

Vejen mod et grønnere universitet

Københavns Universitet har med initiativet ‘Grøn Campus’ indledt en proces, der skal gøre universitetet mere klimavenligt. Det har ført til udskiftning af vinduerne på CSS og et mål om mere genanvendelse af affald. Ansvaret for den grønne omstilling tilfalder dog også den enkelte studerende.

Alle generationer af statskundskabere tror, de er specielle. I tresserne havde de ungdomsoprøret og atomkapløbet, mens de tidlige halvfemseres stud.scient.pol’er oplevede eftervirkningerne af murens fald og begyndelsen af den liberale verdensorden. Vores generation har bølgen af populisme, der er skyllet ind over USA og Europa, Donald Trump og global opvarmning.

Global opvarmning, som på ingen måde er et nyt fænomen, har fulgt de fleste af os studerende gennem vores skolegang og har haft hovedrollen i mange projektopgaver og PowerPoint-præsentationer. Der er blevet gjort mange forsøg på at gøre den abstrakte problemstilling mere konkret ved at fokusere på enkelte dele – regnskoven, isbjørne, olien i Nordsøen. I 2015 sagde Barack Obama “Vi er den første generation, som mærker effekten af klimaforandringer, og vi er den sidste, som kan gøre noget ved problemet” i en tale, hvor han præsenterede sin regerings Clean Power Plan.

Dette fokus på global opvarmning er på den internationale scene også afspejlet i 2020-klimamålene, hvis slutdato er begyndt at nærme sig. På en mindre skala findes Grøn Campus, KU’s primære indsats for at fremme bæredygtighed. Her defineres universitetets egne klimamål for 2020, og de omfatter blandt andet KU’s CO2-forbrug, ressourceeffektivitet og kulturen omkring klima blandt de studerende og ansatte på universitetet.

Et af Grøn Campus’ tiltag er, at vinduerne på CSS er blevet udskiftet, hvilket sikrer en besparelse på varmeregningen og et mindre elforbrug. Elektricitet udgjorde 40 % af KU’s samlede CO2-emissioner i 2016 og tekniske projekter, der blandt andet omfatter bedre isolering, er de energiindsatser, der bidrager mest til en positiv udvikling. Derudover har KU et mål om at genanvende 50 % af det samlede producerede affald i 2020. Dette er et af de mål, der har et stykke vej endnu. I 2016 blev 30 % af det samlede affald på KU genanvendt. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er siden starten af 2017 gået i spidsen med arbejdet ved at genbruge resterne fra den daglige kaffeproduktion og andet bioaffald og lade det gå til produktion af biogas. Det kunne være en mulighed at efterligne dette projekt i Café Kommunen.

En tredje målsætning omhandler organisation og adfærd. Det indebærer, at både studerende og ansatte på KU skaber mulighed for bæredygtig adfærd. Dermed pålægges ansvaret alle som færdes på CSS. Ifølge Grøn Campus’ årlige klimarapporter, er KU’s mål at blive et af de mest bæredygtige universiteter i verden. Der er 2000 studerende på Institut for Statskundskab, og hverdagene går med at kigge ned i bøgerne og (nogle gange) ud mod verden. Men bruger vi på statskundskab alligevel mest tid på at tale om at være grønne, eller tager vi det ansvar, som er krævet?