Skip to content

DEBAT: MED STÆRKE ORD

af Peter Munk Christiansen, Professor og Institutleder, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Undertegnede modtog den 26. oktober i år en henvendelse fra MED ANDRE ORD. Her ville redaktøren gerne høre noget om, hvad vi gør på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, for at sikre et godt arbejdsmiljø på instituttet. Henvendelsen var krydret med nogle pæne ting om det institut, som jeg er leder af, samt en forsikring om, at jeg ville få alle citater til gennemsyn inden offentliggørelse. Jeg har stor tillid til statskundskabsstuderende på mit eget institut, så jeg sendte uden betænkeligheder nogle linjer og tal til København i tryg forvisning om at blive behandlet godt.  

Jeg blev derfor meget forbavset, da jeg blev gjort opmærksom på, at jeg var citeret i en publiceret artikel i MED ANDRE ORD. Jeg havde ikke fået noget til gennemsyn. Det finder jeg helt uacceptabelt, når vi har en klar aftale. Jeg er også ked af at mit indlæg fremstår som en indirekte kritik af forholdene i København. Det ligger mig fjernt at blande mig i andre institutters indre anliggender. Jeg vil på den baggrund bede redaktionen fjerne henvisningen til mig i artiklen.

Læs redaktionens svar på Christiansens kritik her.