Skip to content

MED EGNE ORD: Redaktionen svarer på kritik

af MED ANDRE ORDs redaktion

Vi i redaktionen føler os nødsaget til at kommentere på institutleder på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, Peter Munk Christiansens indlæg og kritik, som kom i kølvandet på vores artikel “over halvdelen af de ansatte på Institut for Statskundskab nærer mistillid til ledelsen”. 

Redaktionen kommentar er todelt: 1) at give en berettiget undskyldning til Christiansen, og 2) at klargøre vores motivation for at perspektivere til Aarhus i første omgang.

  1. Først og fremmest lovede vi at sende artiklen til gennemlæsning hos Christiansen inden udgivelse. Det glemte vi, og det undskylder vi for. Vi er et studieblad med få frivillige, der har arbejdet hårdt op til udgivelsen af det fysiske magasin. Vi forsøger at gøre tingene så godt, vi kan. Men vi glemte simpelthen at sende artiklen til gennemlæsning i processen. Det er ikke godt nok, og vi tager fuldstændig fejlen på vores skuldre. 
  1. Da vi første gang kontaktede Christiansen via mail, gjorde vi ham opmærksom på, at “vi på studiebladet på Institut for Statskundskab (KU) MED ANDRE ORD er i gang med en større artikel om arbejdsmiljøet på vores institut”. Vi var derfor overraskede over, at Christiansen er blevet forbavset over, at han indgår i en kontekst, hvor artiklen i MED ANDRE ORD omhandler Københavns Universitet. 

    Vores motivation for at inddrage Aarhus har aldrig været, at bruge Christiansens udtalelser som en indirekte kritik af forholdene på KU. Da vi blev opmærksomme på tallene fra vores eget institut, ønskede vi at foretage en sammenligning med et lignende institut – ligesom vi har gjort med Økonomisk Institut på KU – for at give en bedre forståelse af, hvordan arbejdspladsvurderinger bruges og ser ud andre steder. Konkret spurgte vi Christiansen per mail: “Vi vil derfor meget gerne høre, hvad Aarhus Universitet/ledelsen på Institut for Statskundskab gør for at sikre et godt arbejdsmiljø for ansatte på Institut for Statskundskab? Hvad gør I anderledes end andre steder – og hvad kan andre måske lære af jer? Og måske har I nogle tal fra jeres APV, som kan bakke op om, at der er et godt arbejdsmiljø hos jer?”. Vi mener selv, at Christiansens udtalelser blev brugt til et perspektiverende formål og ikke som en kritik af vores eget institut. 

Det har altså aldrig været MED ANDRE ORD’s intention at bruge tallene fra AU til at udstille KU eller deres ansatte. Tallene fra vores egets instituts APV taler for sig selv. 

Du kan fortsat læse om APV’en for IFS på KU her – nu i en redigeret udgave uden perspektiveringen til Aarhus Universitet

// Redaktionen